A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
W
Akademicki Związek Sportowy w Krakowie
w Krakowie Akademicki Związek Sportowy
Akademicki Związek Sportowy w Krakowie Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 24 czerwca 2009 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie w Sali Obrad RMK prezesa krakowskiego AZS prof. Kazimierza Trybalskiego. Akademicki Związek Sportowy w Krakowie, obecnie jednostka terenowa ogólnopolskiego stowarzyszenia AZS, będącego studencką organizacją sportu akademickiego. W ujęciu historycznym był pierwszym tego rodzaju związkiem na ziemiach polskich, który...
Chór Mariański w Krakowie
w Krakowie Chór Mariański
Chór Mariański w Krakowie Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2008 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie w Sali Obrad RMK dyrygenta i kierownika artystycznego Chóru Mariańskiego Jana Rybarskiego oraz logo laureata. Chór Mariański w Krakowie, mieszany, amatorski, kilkudziesięcioosobowy zespół wokalny działający przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie, prowadzonej przez księży misjonarzy. Powstał z...
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
w Krakowie Hospicjum św. Łazarza
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 3 października 2007 r. w Pałacu Wielopolskich. Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” Jolanta Stokłosa dokonująca wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti” oraz logo uhonorowanego. Hospicjum św. Łazarza w Krakowie – Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie,...
Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie
W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW BUDOWLANYCH
Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 10 maja 2012 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie Janusza Chwajoła, starszego Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych, oraz logo laureata. Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie, branżowa organizacja samorządu społeczno-zawodowego rzemieślników...
Miejska Państwowa Straż Pożarna w Krakowie
w Krakowie Miejska Państwowa Straż Pożarna
Miejska Państwowa Straż Pożarna w Krakowie Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2003 r. w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich. Komendant miejski PSP w Krakowie Antoni Nawrot z dyplomem medalu oraz godło laureata. Miejska Państwowa Straż Pożarna w Krakowie, jednostka zawodowego pożarnictwa szczebla miejskiego (powiatowego) w strukturze resortu spraw wewnętrznych i administracji. W dawnych wiekach obrona pożarowa Krakowa spoczywała w rękach...
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
w Krakowie Okręgowa Izba Aptekarska
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 2 listopada 2016 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie w Sali Obrad RMK prezes Izby Barbary Jękot oraz logo laureatki. ​ Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, organizacja samorządu zawodowego tworząca wraz z 19 izbami innych okręgów i Naczelną Izbą Aptekarską samorząd zawodu aptekarskiego. Historia organizacji krakowskich aptekarzy sięga zaborów, samorząd został...
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
w Krakowie Okręgowa Izba Lekarska
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 8 listopada 2013 r. w Pałacu Wielopolskich. W Sali Obrad RMK występuje prezes Izby Andrzej Matyja. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, organizacja samorządu zawodowego tworząca wraz z 22 izbami innych okręgów, Izbą Wojskową i Naczelną Izbą Lekarską samorząd zawodu lekarskiego i dentystycznego. Jej rodowód sięga czasów zaboru, gdy w 1893 r. powołano w Krakowie Izbę...
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
w Krakowie Okręgowa Izba Radców Prawnych
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie ​ Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 3 października 2018 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie dziekana Rady Okręgowej Izby Marcina Sali-Szczypińskiego oraz logo laureata. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, organizacja samorządu zawodowego tworząca wraz z 18 izbami innych okręgów i Krajową Izbą Radców Prawnych samorząd radców prawnych i aplikantów radcowskich....
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie
w Krakowie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 30 października 2007 r. w Pałacu Wielopolskich. Prezes Zarządu Towarzystwa Konrad Firlej z wiceprezesem Andrzejem Łopatą i skarbnikiem Stanisławem Doboszem w trakcie aktu wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti” oraz logo laureata. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie, organizacja sportowo-wychowawcza o...
Ruch Komitetów Obywatelskich w Krakowie
w Krakowie Ruch Komitetów Obywatelskich
Ruch Komitetów Obywatelskich w Krakowie Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 3 października 2018 r. w Pałacu Wielopolskich – wystąpienie w imieniu Ruchu Komitetów Obywatelskich Zygmunta Kolendy oraz logo laureata. Ruch Komitetów Obywatelskich w Krakowie, krakowska część sieci tworzonych w 1989 r. społeczno-politycznych organizacji pod nazwą „komitety obywatelskie” o rodowodzie solidarnościowym – struktur...
Studencki Komitet Solidarności w Krakowie
w Krakowie Studencki Komitet Solidarności
Studencki Komitet Solidarności w Krakowie Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 10 maja 2017 r. w Pałacu Wielopolskich. W Sali Obrad RMK wystąpienie w imieniu Komitetu Liliany Sonik oraz logo laureata. Studencki Komitet Solidarności w Krakowie, studencka organizacja opozycyjna z końca lat 70. XX w. działająca nielegalnie, ale jawnie. Komitet zawiązało w maju 1977 r. dziewięcioro studentów, głównie polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,...
Józef Wabiński
Wabiński Józef
Adam Wachlikowicz
Wachlikowicz Adam
Adam Wachlikowic (Wahklikowicz) Karczmarz kazimierski, starszy cechu karczmarzy i słodowników. W roku 1627 wraz z towarzyszami prezentował radzie miejskiej do zatwierdzenia zmieniony statut swojego bractwa cechowego, który po przyjęciu przez radę został potwierdzony w 1633 roku przez Władysława IV Wazę. W ławie miejskiej zasiadał nieprzerwanie w latach 1626–1631, z urzędu ławniczego powołany został do rady miejskiej w roku 1632. Zajął miejsce zwolnione po...
Stanisław Wacław
Wacław Stanisław
Stanislaus (Stencel) Watzlaw (Waczlaw, Vaczlaff) Mieszczanin krakowski, sukiennik-postrzygacz. W ławie miejskiej nie zasiadał, karierę we władzach miasta rozpoczął od razu od godności rajcy miejskiego, którą uzyskał w roku 1519. W ciągu ponad 20 lat sprawowania urzędu rajcowskiego aż 17 razy powoływany był do rady urzędującej, co świadczy o jego czynnym udziale w jej pracach. W latach zasiadania w radzie urzędującej pełnił w przypadającej na niego kolejności...
Stanisław Wacławik
Wacławik Stanisław
Stanislaus Waczławik alias Zalas Kazimierzanin, początkowo zwany był też Zalasem, jednak później przydomek „Wacławik” (syn Wacława) wyparł ten pierwszy. Wieloletni ławnik kazimierski – w ławie zasiadał w latach 1623, 1625 oraz 1627–1634. W 1632 roku jako ławnik przyjmował inwentarz pośmiertny po zmarłym rajcy Jakubie Zatorskim (nr 288). Prosto z ławy awansował w 1635 roku do rady miejskiej na zwolnione krzesło radzieckie po zmarłym Aleksandrze...
Marcin Wacławowicz
Wacławowicz Marcin
Martinus Wacławowic (Waczławowicz, Waczlawowicz) Postrzygacz i kupiec sukienny. Jako ławnik urzędował w latach 1587–1594. Do rady miejskiej został powołany w roku 1600 – wszedł wtedy w skład rady urzędującej, której członkowie w ustalonej kolejności pełnili funkcję burmistrza. Był prowizorem żakowskiego szpitala św. Rocha w latach 1599–1603. Funkcję tę pełnił z Antonim Frączkowiczem (nr 432). Jako deputat magistratu ze wspomnianym...
Jakub Waczowski
Waczowski Jakub
Jacobus Wacowski (Waczewski) Odnotowany w ławie miejskiej w latach 1670 i 1673 – w tym ostatnim roku uzyskał nominację do rady miejskiej, w której zasiadł na ponad dziesięć lat. Dwukrotnie potwierdzony został w radzie urzędującej-burmistrzowskiej. W latach 1682–1685 rokrocznie pełnił urząd wójta kleparskiego. Na początku kariery, w gdy 1670 roku był ławnikiem, skarżył się na niego urzędowi wójtowskiemu Jan Piątkowicz, bednarz kleparski, o...
Józef Wadowski
Wadowski Józef
Josephus Wadosky Kupiec korzenny, dwukrotny król kurkowy Bractwa Kurkowego (w latach 1693 i 1722). Zanim wszedł do rady miejskiej, sprawował urząd ławnika. Do rady został nominowany w 1723 roku na miejsce po Flawiuszu Marchettim (nr 564). Za czasów jego rajcostwa jedną z istotnych kwestii, jakimi się zajmowano, była obecność w mieście żebraków – w roku 1726 magistrat nakazał usunięcie ich z Krakowa, chcąc przeciwdziałać przestępczości i roznoszeniu...
Mieczysław Wadowski
Wadowski Mieczysław
Franciszek Wagrowicz
Wagrowicz Franciszek
Franciscus Wagrowic Rajca kazimierski, być może tożsamy z odnotowanym w 1672 roku lonerem Franciszkiem Wagrowiczem lub też jego krewny, może syn. Jako rajca został odnotowywany w latach 1706 i 1707, jednak nie w księgach miejskich, pełnych w tym czasie luk i niestaranności, lecz w aktach metrykalnych kościoła Bożego Ciała, gdy świadkował w różnych uroczystościach; wzmiankowana tam jest również jego żona Regina. Rajcostwo jego zostało potwierdzone także w...
Antoni Wajda
Wajda Antoni
Jakub Wal
Wal Jakub
Jacobus Wal Kupiec, odnotowany w księgach miejskich w latach 1366-1373. Nominowany do rady miejskiej tylko raz, w 1367 roku. Wziął udział w przygotowaniu, a następnie uchwaleniu ważnego dla mieszkańców-posesjonatów wilkierza, regulującego sprawy podatku od nieruchomości. W myśl tej regulacji (mającej obowiązywać, jak to określono, „po wieczne czasy”) obywatel posiadający nieruchomość stojącą na gruncie, który nie należy do niego, nie...
Sebastian Walasek
Walasek Sebastian
Kajetan Walczak
Walczak Kajetan
Łukasz Walczak
Walczak Łukasz
Antoni Walczyński
Walczyński Antoni
Ksiądz, doktor teologii, urodzony około 1790 roku. Ukończył kielecką szkołę średnią prowadzoną przez księży z Instytutu Communis Vitae, a następnie teologię na Uniwersytecie Krakowskim (w Szkole Głównej Krakowskiej), gdzie uzyskał doktorat. Po święceniach kapłańskich objął funkcję asesora konsystorza kieleckiego i probostwo we wsi Ciernie (obecnie w obrębie Świeborzyc). W połowie 1830 roku osiadł w Krakowie w związku z nominacją na radcę konsystorza...
Jan Walerian
Walerian Jan
Franciszek Waligóra
Waligóra Franciszek
Jan Waligóra
Waligóra Jan
Karol Waligóra
Waligóra Karol
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności