A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
N
Florian Nagielski
Nagielski Florian
Adam Nagoth młodszy
Nagoth Adam młodszy
Adamus Nagot (Nagott) Mieszczanin i kupiec krakowski, syn Adama Nagotha starszego (nr 434), mieszczanina oświęcimskiego i rajcy krakowskiego (1595–1623) oraz Elżbiety. Początkowo uczył się kuśnierstwa. Pozycja majątkowa rodziców niewątpliwie ułatwiła mu szybki awans. Do rady miejskiej został wybrany na miejsce ojca w 1624 roku i zgodnie ze zwyczajem zasiadł w radzie urzędującej. Urząd rajcy piastował przez ponad 32 lata, w czasie których dwunastokrotnie...
Adam Nagoth starszy
Nagoth Adam starszy
Adamus Nagot (Nagott) Kuśnierz, przybyły do Krakowa z Oświęcimia, gdzie urodził się w 1542 roku. Przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego w roku 1576. W ławie miejskiej nie zasiadał. Bez tej wcześniejszej praktyki we władzach miejskich w roku 1595 uzyskał nominację do rady miejskiej, na miejsce zwolnione po śmierci rajcy Kaspra Rezlera (428). Rajcostwo sprawował przez nieco ponad 28 lat, do roku 1623 włącznie. W tym czasie trzykrotnie uzyskiwał powołania do rady...
Wojciech Nagórzyński zwany Pawlik
Nagórzyński Wojciech zwany Pawlik
Albertus Nugowrzinski dictus Pawlik Kazimierzanin, powołany po raz pierwszy do rady kazimierskiej w roku 1586. Nominację do rady urzędującej otrzymał wówczas na miejsce zwolnione po śmierci rajcy Jana Makowskiego (nr 243). W trakcie trzech lat zasiadania w radzie urzędującej zajmował się reformowaniem działania władz miejskich (przeprowadzono wówczas istotne zmiany ustrojowe). Żonaty był z Małgorzatą. Zmarł w roku 1593. Na zwolnione przez niego miejsce w radzie...
Abraham Nahemowicz
Nahemowicz Abraham
Jan Nalepa
Nalepa Jan
Józef Nalepa
Nalepa Józef
Józef Nalepa
Nalepa Józef
Mateusz Nalepa
Nalepa Mateusz
Mikołaj Nalepa
Nalepa Mikołaj
Wojciech Nalepa
Nalepa Wojciech
Wojciech Nalepa
Nalepa Wojciech
Satnisław Nankiewicz
Nankiewicz Satnisław
Józef Nasturkiewicz
Nasturkiewicz Józef
Natan (Nachan)
Natan (Nachan)
Józef Nawrot
Nawrot Józef
Walenty Nawrot
Nawrot Walenty
Krzysztof Naymanowic
Naymanowic Krzysztof
Christopherus Najmanowicz Lekarz, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego, urodzony około 1590 roku, syn Jakuba i Jadwigi. Nobilitowany, pieczętował się herbem Gozdwa i Prus I (odwrócony). Studiował na Uniwersytecie Krakowskim, w Bolonii i Pizie, doktorat medycyny uzyskał w Padwie, w 1610 roku objął katedrę na Wydziale Medycznym w Krakowie. W roku 1620 powołany do rady miejskiej, na miejsce po zmarłym Franciszku Delpace (nr 466). Do zrzucenia go z urzędu w 1645 roku...
Maciej Nazimek
Nazimek Maciej
Janusz Nela
Nela Janusz
Janussius (Januss Janusch) Nela, pannifex, textor Sukiennik, we władzach miasta Kazimierza początkowo odnotowany na urzędzie ławnika, w latach 1419–1421, za kadencji wójtowskich Teodoryka sukiennika (nr 61), Mikołaja Śliwosza (nr 81), Mikołaja Bohemusa-Czecha (nr 63) i Zygmunta z Namysłowa (nr 85). Do rady urzędującejburmistrzowskiej został wybrany w roku 1423, nominacje rajcowskie uzyskiwał jeszcze pięciokrotnie, do roku 1430 włącznie. W roku 1419 wiódł...
Nemco z Brzegu
Nemco z Brzegu
Nemco de Brega Imię „Nemco” może być pochodną imienia Nemezjusz (łac. Nemesius) – czy w tym przypadku takie imię właśnie nosił rajca z Brzegu, trudno dociec. Pochodził z położonej na Śląsku miejscowości Brzeg (w zlatynizowanej formie Brega, niem. Brieg), od tej nazwy dla przybyszów stamtąd ustalił się przydomek „Briger”. W stołecznym Krakowie Brigerowie odnotowywani byli już za Władysława Łokietka, w czasie buntu wójta...
Andrzej Nenko
Nenko Andrzej
Piotr Neorsa
Neorsa Piotr
Petrus Neorza (Neorze, Nyeors, Neros) Mieszczanin krakowski, spokrewniony z Piotrem Neorzą, o pokolenie starszym kasztelanem wojnickim i wojewodą, sandomierskim. To dało mu mocną pozycję w mieście i dostęp do króla. Do rady miejskiej został wybrany w 1382 roku, lecz już wcześniej musiał być zaangażowany w sprawy miasta. Piotr toczył spór z rajcą Hermanem Kranczem starszym (nr 67), który był ojczymem żony Piotra, Małgorzaty. W 1370 roku rada oskarżyła...
Franciszek Neorza
Neorza Franciszek
Franciscus (Franczke) Neorse (Neorz, Nieorza) Mieszczanin krakowski, odnotowany w księgach miejskich w latach 1393—1435. Był synem rajcy Piotra Neorsy (nr 115). Franciszek rozpoczął karierę w samorządzie miejskim od urzędu ławnika sądowego, który pełnił w latach 1409 i 1412. Tak przygotowany, w roku 1414 zasiadł w radzie miejskiej, wielokrotnie uzyskując nominacje do rady urzędującej. Wzmiankowany jest w radzie do roku 1435, zatem urząd ten sprawował ponad 20 lat....
Kasper Nera
Nera Kasper
Michał Neudorff
Neudorff Michał
Michael (Michil) Newdorf (Neudorf) Mieszczanin krakowski, pochodzący z miejscowości Nowa Wieś, o czym świadczy brzmienie przydomka, którego używał. Odnotowany w księgach miejskich w latach 1375-1418. Zasiadał w ławie miejskiej w roku 1393, prawdopodobnie także w roku 1397, kiedy to brał udział w wydaniu przez księcia Jana Mazowieckiego zgody Janowi Puswange (nr 137) na połączenie jego dwóch domów położonych przy ulicach Brackiej i Wiślnej wodociągiem...
Kune Neumarkt
Neumarkt Kune
Cune (Cunko) Neumarket (Newmarkt, Newmerkt) pistor Piekarz, pochodził ze Środy Śląskiej. Kazimierskie prawo miejskie otrzymał w 1375 roku, co wpisano do najstarszej z zachowanych ksiąg radzieckich. Był rajcą i burmistrzem – ślad zachował się w jednej zapisce, której pochodzenie może być datowane na lata 1379–1384 – por. Heynko szewc (nr 33). Ostatni raz został wzmiankowany w roku 1386, gdy odnotowano zapłacenie przez niego podatku w wysokości 2 groszy;...
Paweł Newburger
Newburger Paweł
Paulus Neuburgir Kupiec, odnotowany w księgach miejskich w latach 1433-1489, przyjęty do prawa miejskiego w roku 1433. W roku 1455 został wzmiankowany jako ławnik Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. Jednak od 1458 roku zasiadał już w ławie miejskiej, otrzymywał powołania na urząd ławnika sądowego także w latach 1460,1461 i 1462. W roku 1463 uzyskał nominację do rady miejskiej, w której był odnotowywany w ciągu 26 lat, do 1489 roku włącznie....
Wojciech Niczkowic
Niczkowic Wojciech
Franciszek Nidecki
Nidecki Franciszek
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności