A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
K
Antoni Kaczmarczyk
Kaczmarczyk Antoni
Jacek Kaczmarczyk
Kaczmarczyk Jacek
Kasper Kaczmarczyk
Kaczmarczyk Kasper
Marcin Kaczmarczyk
Kaczmarczyk Marcin
Piotr Kaczmarczyk
Kaczmarczyk Piotr
Marcin Kaczmarzyk
Kaczmarzyk Marcin
Martinus Kaczmarzik Przedstawiciel mieszczan kazimierskich w radzie miejskiej, nominację do niej otrzymał w roku 1557 z rąk Jana Bonera, wielkorządcy krakowskiego. Godność rajcowską sprawował co najmniej do roku 1561, jednak w radzie urzędującej-burmistrzowskiej został odnotowany jednorazowo, w roku nominacji inaugurującej jego udział w radzie miejskiej. Jego aktywność nie została w zachowanych księgach miejskich...
Bartłomiej Kaczorowski
Kaczorowski Bartłomiej
Bartholomeus Koczorowski Kazimierzanin, poświadczony od roku 1732 na godności rajcowskiej, którą dzierżył przez niemal trzydziestolecie. W radzie urzędującej-burmistrzowskiej zasiadał dwudziestodwukrotnie. Pełnił też w latach 1736, 1737, 1752 i 1755 urząd lonera. W 1748 roku sąd wielkorządowy krakowski rozstrzygał w sprawie jego rozliczeń ze Szpitalem Ubogich Stanu Szlacheckiego przy kościele św. Jadwigi w Stradomiu reprezentowanym przez syndyka Józefa...
Ryszard Kaczorowski
Kaczorowski Ryszard
Ryszard Kaczorowski ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiejna uchodźstwie Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 6 stycznia 1997 r. w Pałacu Wielopolskich. Ryszard Kaczorowski w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego. Ryszard Kaczorowski, polityk, działacz społeczny, ostatni prezydent RP na uchodźstwie (patrz przypis na s. 39). Urodzony w rodzinie szlacheckiej herbu Jelita 26 listopada 1919 r. w Białymstoku. Związany z...
Baltazar Kaczyński
Kaczyński Baltazar
Balthasar Kaczynski Jeden z trzech Kaczyńskich, obok Melchiora Kaczyńskiego (nr 190) i Kaspra Kaczyńskiego (nr 192), w tym samym czasie zasiadających w kleparskiej radzie miejskiej, prawdopodobnie połączonych więzami braterskim. Odnotowany w księgach miejskich jako rajca-burmistrz kleparski dwukrotnie: w latach 1759 i 1760 (w tych latach urzędował też Melchior) w związku z tą samą, nieokreśloną sprawą Baltazar pozwany był przed sąd grodzki krakowski, jednak nie stawiał...
Kasper Kaczyński
Kaczyński Kasper
Gaspar Kaczynski Trzeci z Kaczyńskich odnotowywanych jako kleparscy rajcowie-burmistrzowie, prawdopodobnie brat Melchiora Kaczyńskiego (nr 190) i Baltazara Kaczyńskiego (nr 191). Wzmiankowany w radzie miejskiej w roku 1763, gdy zasiadał w niej także Melchior. Wówczas to pod przewodnictwem burmistrza Michała Molęckiego (nr 189) brał udział w sprawie prowadzonej przed urzędem radzieckim z udziałem przyszłego rajcy Michała Wesołowskiego (nr 193), Jana Kalinowskiego i...
Melchior Kaczyński
Kaczyński Melchior
Melchior Jan Kaczenski We fragmentarycznie zachowanych i nieporządnie prowadzonych księgach miejskich z interesującego nas tutaj okresu od roku 1759 pojawiają się rajcy Melchior Kaczyński i Baltazar Kaczyński (nr 191), natomiast w roku 1763 rajca Kasper Kaczyński (nr 192). Wobec jednoznacznie brzmiących zapisów brak jest podstaw do łączenia tych trzech postaci w jedną czy dwie. Kaczyńscy pojawili się w Kleparzu w tym samym czasie, w zasadzie od razu w radzie miejskiej...
Maciej Kajdeczka (Hajdeczka)
Kajdeczka (Hajdeczka) Maciej
Tomasz Kajzer
Kajzer Tomasz
Mendel Aronowicz Kalachora
Kalachora Mendel Aronowicz
Piotr Kaldensteyn
Kaldensteyn Piotr
Petru Caldensteyn (Caldesteyn) Mieszczanin odnotowywany w księgach radzieckich od 1386 roku, kiedy to został przyjęty do kazimierskiego prawa miejskiego. W roku 1394 został powołany do rady miejskiej, w której jako nowicjusz, analogicznie jak Zdzisko zięć Riczke (nr 54), do funkcji burmistrzowskiej dopuszczony został – zgodnie z zasadami – w końcowej kolejności. Działalności w radzie miejskiej nie kontynuował, po roku 1394 przestał być odnotowywany w...
Piotr Kaldherberg
Kaldherberg Piotr
Petrus (Petir) Kaldherberger (Rahsnata) Znamienity mieszczanin krakowski, kupiec, pochodzący być może z miejscowości Kalteherberge (obecnie Swierznica koło Malborka), choć współczesny mu w Krakowie Mikołaj Kaldeherberge przybył z Wrocławia. Piotr został odnotowany w krakowskich księgach miejskich w latach 1392-1443. W ławie miejskiej zasiadał w latach 1393, 1397, 1409-1411, 1413 i 1416-1417. Do rady miejskiej uzyskał nominację w 1417 roku, rajcą urzędującym był...
Obraz Petrus Kaldherberge
Kaldherberge Petrus
Starsi Kwartału Garncarskiego w 1404 r.
Paweł Kaletnik
Kaletnik Paweł
Jan Kalk
Kalk Jan
Major regimentu Wodzickiego, w randze podpułkownika przejął po Wieniawskim komendanturę miasta z nominacji Komisji Porządkowej. Podpisał akt kapitulacji Krakowa. Skazany za zdradę na śmierć in effigie.
Jan Kałużny
Kałużny Jan
Joannes Kałuszka Prawdopodobnie syn rajcy Stanisława Kałużnego (nr 101). W radzie miejskiej zasiadał już przed rokiem 1602, wtedy też, co najmniej w pierwszym roku piastowania tej godności, musiał zasiadać w radzie urzędującej. W latach 1606, 1608 i 1610 był wójtem kleparskim. Jego własnością był dom położony przy ul. Długiej; prowadził sąsiedzki spór o kształt muru granicznego z domem mieszczanina Szymona Gąski. Żonaty z Agnieszką. W 1611 roku pełnił...
Stanisław Kałużny
Kałużny Stanisław
Stanislaw Kałuzny Rajca, po którym ślad zachował się jedynie w jednej zapisce w aktach sądu wielkorządcy krakowskiego – w 1582 roku powroźnik kleparski Bartosz Sękara wystąpił do sądu wielkorządowego przeciwko Janowi Brączwikowi i opiekunom potomków zmarłego rajcy Stanisława Kałużnego o zwrot kwoty 5 złotych, które przekazał Stanisławowi za jego życia. Stanisław był prawdopodobnie ojcem Jana Kałużnego (nr 114), rajcy od 1602...
Antoni Kamieniarczyk
Kamieniarczyk Antoni
Jacek Kamieniarczyk
Kamieniarczyk Jacek
Jacenty Kamieniarz
Kamieniarz Jacenty
Jan Kamieński
Kamieński Jan
Joannes Kaminski Kazimierzanin, do rady miejskiej wszedł w 1586 roku, uzyskując nominację na miejsce zwolnione po śmierci rajcy Wawrzyńca Slezaka (nr 237). W radzie urzędującej-burmistrzowskiej zasiadał w latach 1586–1588, w czasie których rada przeprowadziła zmiany ustrojowe: uchwałą z 1586 roku usankcjonowano działanie dwóch kolegiów Dwunastu Mężów reprezentujących pospólstwo, z kolei w roku 1588 uchwalono, że ławnikiem może zostać...
Jędrzej Kaminierczyk
Kaminierczyk Jędrzej
Aleksander Kamiński
Kamiński Aleksander
Aleksander Kamiński
Kamiński Aleksander
Aleksander Kamiński
Kamiński Aleksander
Aleksander Kamiński
Kamiński Aleksander
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności