A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
L
Józef Lachman
Lachman Józef
Wincenty Lachman
Lachman Wincenty
Adam Lachowicz
Lachowicz Adam
Adam Lachowicz
Lachowicz Adam
Adam Lachowicz
Lachowicz Adam
Franciszek Ladra młodszy
Ladra Franciszek młodszy
Franciszek Ladra starszy
Ladra Franciszek starszy
Kasper Ladra
Ladra Kasper
Obraz Jurek Lamboch
Lamboch Jurek
                              
Klemens Lamel
Lamel Klemens
Clemens Lammel (Laszek) Wywodził się prawdopodobnie ze Stradomia – w roku 1421 Jan Lemel z żoną Elżbietą, możliwe, że rodzice Klemensa, zakupili od Jana Zaidlera (nr 88) dom położony w Stradomiu, przy dzisiejszej ul. Stradomskiej. Klemens jednak za czasów swojej aktywności we władzach miejskich był kazimierzaninem i reprezentantem kazimierskich mieszkańców. W roku 1481 został odnotowany po raz pierwszy na urzędzie rajcy, ale jest to rok, od którego...
Mikołaj Lamel
Lamel Mikołaj
Nicolaus Lamel Przedstawiciel kazimierzan we władzach miasta, syn rajcy Klemensa Lamela (nr 142) i Elżbiety. Był długoletnim ławnikiem – do ławy powoływany był w latach 1492–1493, 1496– 1497 i 1500– –1505. Prosto z ławy w 1506 roku został nominowany do rady miejskiej, w której zasiadał do 1516 roku, pięciokrotnie będąc w tym czasie rajcą urzędującym-burmistrzem. Z datą dzienną jako burmistrz wzmiankowany został 28 marca 1506...
Karolina Lanckorońska
Lanckorońska Karolina
Karolina Lanckorońska profesor historii sztuki,ofiarodawczyni rodzinnych kolekcji dzieł Z wręczenia przez delegację miejską Karolinie Lanckorońskiej srebrnego medalu „Cracoviae Merenti” w Rzymie 13 marca 1995 r. Fotografia laureatki oraz własnoręczny podpis uhonorowanej. Karolina Maria Adelajda Franciszka Ksawera Małgorzata Edina z Brzezia Lanckorońska, hrabianka, herbu Zadora, historyk sztuki, pedagog, filantropka. Urodzona 11 sierpnia 1898 r. w Gars...
Salomon Szaylowicz Landau
Landau Salomon Szaylowicz
Józef Izaakowicz Lande
Lande Józef Izaakowicz
Bartłomiej Lang
Lang Bartłomiej
Bartosz (Bartusch) Lange Kupiec, przedstawiciel możnej rodziny Langów przybyłej do Krakowa ze Śląska. Zwani byli Czirlami od miejscowości Czirla (Zirlau koło Freiburga), skąd pochodzili. Bartłomiej wywodził swoje szlachectwo od przywilejów ojca Jana, pana na Czirli. Pieczętował się herbem Półksiężyc z głową końską w godle. W radzie miejskiej został odnotowany w 1379 roku jako rajca stary. W tymże roku brał udział w uchwaleniu wilkierza dotyczącego...
Jerzy Lang
Lang Jerzy
Georgius (Iorge) Langk (Lange) - Langjurg Kupiec, pochodzący ze znaczącej rodziny Langów we władzach miejskich. Syn Piotra Krupka zwanego Langiem (nr 266), starszy brat rajcy Jana Krupka (nr 315). Odnotowany w latach 1453—1503. Został przyjęty do prawa miejskiego w 1453 roku, bez poręczenia, jako że przedstawił wystarczające poświadczenia, za taksą w wysokości połowy grzywny. Do rady miejskiej został nominowany w roku 1480, jako rajca urzędował ponad 20 lat....
Konrad Lang
Lang Konrad
Cunradus (Cuncze, Kuncze) Lange (Langkuncze), Krosner Kuśnierz, reprezentant możnej i wpływowej rodziny Langów, która do tego czasu wydała już wielu rajców i burmistrzów: Bartłomieja (nr 105), Mikołaja (nr 119), Michała (nr 148) i Mikołaja (nr 176). Bratem Konrada był rajca Stanisław Lang (nr 255), a bratankiem Piotr Krupek-Lang (nr 266). Konrad został odnotowany w latach 1419-1462. Przez 10 lat, od 1442 do 1451 roku, corocznie był powoływany do ławy...
Michał Lang z Czirli
Lang Michał z Czirli
Michael (Michil) de Czirla (Czirler), Longinus (Longus, Longy), Langmichel Wybitny przedstawiciel gałęzi rodziny Langów wywodzącej się z miejscowości Czirla (Zirlaukoło Freiburga, dzisiejszy powiat świdnicki), stąd byli zwani Langami-Czirlami. Syn rajcy Bartłomieja Langa (nr 105). Miał braci: Piotra Langa, który nie piastował urzędów miejskich, oraz Bartłomieja z Czirli, od 1415 roku członka ławy miejskiej, a w latach 1426—1427 i 1430-1433 wójta...
Mikołaj Lang
Lang Mikołaj
Nicolaus Lange (Bochner) Wybitny przedstawiciel gałęzi rodziny Langów wywodzącej się z Sącza i przybyłej do Krakowa przez Bochnię, stąd, jak się wnioskuje, zwani byli Langami-Bochnerami. Syn zmarłego około 1375 roku Mikołaja, brat Łukasza Bochnera (nr 151) i Stanisława. Przemysłowiec, mincerz krakowski, żupnik ołowiu w Olkuszu i Chęcinach, żupnik solny w Bochni i Wieliczce, celnik krakowski. Urząd rajcy krakowskiego pełnił od 1387 roku; był wielokrotnie...
Mikołaj Lang kuśnierz
Lang Mikołaj kuśnierz
Nicolaus (Niclos) Lange (Longus), Langniclos (Langnikel) pellifex Kolejny przedstawiciel znamienitej krakowskiej rodziny mieszczanskiej Langów, wywodzacy sie z ich linii bochenskiej. Trudnił sie kusnierstwem, był mistrzem i starszym cechu kusnierzy, wzmiankowany na tej funkcji w 1400 roku. Odnotowany został w ksiegach miejskich w latach 1390—1428. Mikołaj pełnił godnosci w samorzadzie miasta — w latach 1411—1414 nieprzerwanie piastował urzad ławnika sadowego, w...
Stanisław Lang
Lang Stanisław
Stanislaus (Stano) Lange Kupiec, przedstawiciel znamienitej mieszczańskiej, kupieckiej rodziny Langów w jej linii pochodzącej z miejscowości Czirla. Rodzina ta wydała rajców: Bartłomeja (nr 105), Mikołaja (nr 119), Michała (nr 148), Mikołaja kuśnierza (nr 176). Rajcą był także brat Stanisława — Konrad (nr 230), jak również bratanek Stanisław Kuncze (nr 273). Stanisław został odnotowany w aktach w latach 1453—1474. W latach 1453—1458 oraz...
Zbigniew Langi
Langi Zbigniew
Sbigneus Langi Kazimierzanin w składzie rady urzędującej miasta Kazimierza, poświadczony w odpisie aktu z 1459 roku ustanawiającego przywilej związany z jeziorem położonym we wsi Zabłocie należącej do Kazimierza. W odpisie tym przydomek „Długi” (Langi) można odczytać inaczej, niż uczyniono to w pierwszej części Kodeksu dyplomatycznego miasta Krakowa, mianowicie połączyć go z zapisanym w następnej kolejności słowem michel (por. biogram następny) i uznać...
Obraz Langseydel
Langseydel
dla rejonu ul. Mniejszej
Obraz Langseydel
Langseydel
dla rejonu ul. Mniejszej
Henryk Lasek
Lasek Henryk
Jan Lasek
Lasek Jan
Jan Wawrzyniec Laskiewicz
Laskiewicz Jan Wawrzyniec
Joannes Laurentius (Laurenty) Laskowic (Laśkiewicz) Kupiec, przedstawiciel patrycjuszowskiej rodziny Laskiewiczów, która wydała w XVIII wieku znaczących kupców i brała udział w życiu publicznym. Syn rajcy Wawrzyńca (nr 595), wnuk rajcy Stanisława (nr 578), jego bracia Ignacy, Franciszek i Wincenty byli zamożnymi kupcami i posesjonatami w Podgórzu, nobilitowanymi w 1783 roku. W 1744 roku Jan Wawrzyniec został powołany na krótko do ławy sądowej, w...
Józef Laskiewicz
Laskiewicz Józef
Josephus Laskowic (Laśkiewicz, Laskowicz, Laszkiewicz) Kupiec, pochodził z rozgałęzionej, krakowskiej rodziny, która zgromadziła znaczny majątek na początku XVIII wieku. Był synem rajcy Stanisława (nr 568) i Reginy Filusiówny. Jego przyrodnim bratem był rajca Wawrzyniec (nr 595). W roku 1725 wybrany został do ławy miejskiej, ławnikiem był przez blisko 20 lat. W listopadzie 1744 roku doczekał się awansu i zasiadł w radzie miejskiej na miejscu po zmarłym...
Stanisław Laskiewicz
Laskiewicz Stanisław
Stanislaus Laskowic (Laśkiewicz) Kupiec, najstarszy w rajcowskiej dynastii Laskiewiczów XVIII-wiecznego Krakowa, syn Wojciecha, mieszczanina zatorskiego, i Reginy, ojciec rajcy Wawrzyńca (nr 595) i rajcy Józefa (nr 611), dziadek rajcy Jana Wawrzyńca (nr 613). Do krakowskiego prawa miejskiego został przyjęty w roku 1681. W 1701 roku wystąpił jako ławnik Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. Powołanie go 17 sierpnia 1706 roku na ławnika sądowego...
Wawrzyniec Laskiewicz
Laskiewicz Wawrzyniec
Laurenty (Laurentius) Laśkiewicz (Laskowic) Kupiec korzenny, przedstawiciel jednej z najzamożniejszych rodzin kupieckich swojego stulecia, która wydała czterech rajców, syn rajcy Stanisława (nr 578) i Doroty Szczurowicówny, przyrodni brat rajcy Józefa (nr 611), ojciec rajcy Jana Wawrzyńca (nr 613). W latach 1718–1721 sprawował urząd ławnika sądowego. W roku 1722 wybrany został do rady miejskiej, na miejsce zwolnione przez zmarłego rajcę Jana...
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności