A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
Z
Agnieszka z Majewskich Jałbrzykowska
z Majewskich Jałbrzykowska Agnieszka
Agnieszka z Majewskich Jałbrzykowska nauczycielka,pedagog, przełożona pensji żeńskiej w Podgórzu Portret Agnieszki Jałbrzykowskiej wykonany olejem na tekturze ok. 1870 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanej. Agnieszka z Majewskich Jałbrzykowska, nauczycielka, pedagog, przełożona prywatnej pensji żeńskiej w mieście Podgórzu, pierwsza kobieta z tytułem honorowego obywatela na terenie obecnego Krakowa. Urodzona 21 stycznia 1818 r. w Krakowie,...
Józef Zabiegaj
Zabiegaj Józef
Aleksander Zaborski zwany Pokorowicz
Zaborski Aleksander zwany Pokorowicz
Alexandrus (Alexander) Zaborowski (Zabielski) alias Pokorowic (Pokora) Miechownik kazimierski, zajmujący się wyrobem nie tylko miechów do pieców, lecz szerzej, kaletnictwem. Poświadczony jako ławnik miejski w latach 1611 i 1615–1617. Został nominowany do kazimierskiej rady miejskiej w 1618 roku. W radzie zasiadał niecałe osiemnaście lat, czternastokrotnie uzyskiwał powołanie do rady urzędującej i pełnił wówczas funkcję burmistrza. Już w 1618 roku...
Jan Zaborski
Zaborski Jan
Ioannes Zagorski (Szagorskj) kuśnierz Kuśnierz kazimierski, we władzach miejskich spędził nieprzerwanie czterdzieści cztery lata. Przez pierwszą dekadę, zamkniętą w przedziale lat 1528–1538, zasiadał w ławie miejskiej, uzyskując rokrocznie powołania na ławnika. W latach 1539 i 1543 jego doświadczenie zostało wykorzystane na urzędzie wójta kazimierskiego. Z wójtostwa awansowany został w roku 1544 do rady miejskiej, rajcą był przez dwadzieścia siedem...
Wanda Zacharewicz-Białowąs
Zacharewicz-Białowąs Wanda
* radna Miasta Krakowa w kadencjach I i III
Samson (Szymon) Zachariaszowicz (Zacharowicz)
Zachariaszowicz (Zacharowicz) Samson (Szymon)
Jan Gaudenty Zacherla
Zacherla Jan Gaudenty
Joannes Zacherla Kupiec korzenny, syn rajcy Sebastiana Zacherli (nr 505). Sekretarz królewski, prowizor kościoła Mariackiego. W roku 1661 został powołany do ławy miejskiej. Zasiadając w ławie, zajmował się w 1663 roku rewizją murów miejskich. Na urząd rajcy został wybrany w 1678 roku na miejsce po Franciszku Cyrusie (nr 499). W radzie zasiadał przez blisko 20 lat. W tym czasie 12 razy wchodził w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności...
Sebastian Zacherla
Zacherla Sebastian
Sebastianus Zacherla Kupiec pochodzący z miejscowości Brescia we Włoszech. Do krakowskiego prawa miejskiego przyjęty w 1628 roku. Sekretarz królewski, senior kongregacji włoskiej. W 1646 roku został wybrany do ławy miejskiej na miejsce po Mikołaju Zaydlicu (nr 489). Jeszcze tego samego roku rozpoczął sprawowanie urzędu rajcy krakowskiego. W radzie zasiadał przez blisko 19 lat. W ciągu tego okresu pięciokrotnie wchodził w skład rady urzędującej i w przypadającej na...
Jędrzej Zadra
Zadra Jędrzej
Mikołaj Zagórski
Zagórski Mikołaj
Nicolaus Sagorsky (Szagorsky, Szgorsky) Kazimierzanin lub stradomianin dwukrotnie potwierdzony na urzędzie rajcy urzędującego w latach 1454 i 1457. W pierwszej z tych kadencji wraz z innymi rajcami potwierdził, że Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu (nr 99) i jego żonie Małgorzacie ogród na Blechu pod warunkiem, że nowy właściciel będzie płacił czynsz roczny w wysokości 1 grzywny na rzecz rady miejskiej, a 1 grzywnę kościołowi św. Stanisława na...
Jan Zailer
Zailer Jan
Johannes Zeiler Kazimierzanin, który nie pozostawił po sobie zbyt wielu śladów. W roku 1420 został odnotowany jako wybrany do rady urzędującej. W tym samym roku w składzie ławy miejskiej znalazł się Mikołaj Zailer – zbieżność dat rocznych wyklucza pomyłkę pisarską w imieniu, były to różne postaci. Jan został ponownie nominowany do rady urzędującej w roku 1421, w tym samym roku sprzedał swój dom położony przy Ponte Regali –...
Tomasz Zajadlik
Zajadlik Tomasz
Jan Zając
Zając Jan
Paweł Zając
Zając Paweł
Jan Zajączkowic
Zajączkowic Jan
Joanes Dominicus Zajączkowicz Doktor medycyny, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, sekretarz królewski. Studiował na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie uzyskał stopień bakałarza (w 1672 roku), a następnie magistra (w 1674 roku). Tytuł doktora medycyny obronił na włoskim Uniwersytecie w Padwie (w 1684 roku). Po powrocie został powołany do Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Krakowskiego, którego był aktywnym członkiem. W 1696 roku domagał się od władz wydziału...
Hipolit Zajączkowski
Zajączkowski Hipolit
Hipolit Zajączkowski
Zajączkowski Hipolit
Kasper Zajfert
Zajfert Kasper
Caspar Zaifert (Zayferth) Reprezentant mieszczan kazimierskich w radzie miejskiej, odnotowany jako rajca urzędujący w kolejnych latach od roku 1511 do roku 1514 włącznie. Nominacje te uzyskiwał za kadencji na urzędzie wielkorządcy krakowskiego Andrzeja Kościeleckiego, żupnika wielicko-bocheńskiego, związanego rodzinnie z wybitnymi rajcami i burmistrzami krakowskimi: Sewerynem Bethmanem i Janem Bonerem.
Mikołaj Zakrzewski
Zakrzewski Mikołaj
Nicolaus Zakrzowski Kazimierzanin, poświadczony jako ławnik w roku 1605 roku. Brał wówczas udział w sądzeniu, w tym przesłuchiwaniu na mękach, złodzieja Jakuba Wielgusa, którego jednym z ostatnich uczynków była kradzież w Bieżanowie dwóch gęsi i utoczenie tam konwi miodu – w księdze ławniczej zapisano: na śmierć szubieniczną za kradzież którą czynił jest skazany i exequutia tegoż dnia stała się. Mikołaj Zakrzewski był...
Jan Zakrzowski
Zakrzowski Jan
Johannes Zacrzowsky Prawdopodobnie syn Stanisława Zakrzowskiego z Florencji-Kleparza, odnotowanego w najstarszej księdze grodzkiej krakowskiej w roku 1421, gdy poręczał za Wacława zwanego Popkiem, nowego wójta kleparskiego. Możliwe, że Stanisław wywodził się z Zakrzowa (w dzisiejszej gminie Niepołomice). Jan Zakrzowski odnotowany został jako rajca w latach 1455 i 1458. W tym ostatnim roku zawarł umowę dzierżawy z Heleną, wdową po Tomaszu Pszonce z Więcławic,...
Kazimierz Zakrzowski
Zakrzowski Kazimierz
Sebastian Zakulski
Zakulski Sebastian
Sebastyan Zkulski Właściciel zakładu specjalizującego się w stolarce budowlanej, urodzony w 1755 roku. Do rady miejskiej wszedł w roku 1784, w trakcie dziesięciu lat sprawowania godności rajcy siedmiokrotnie zasiadał w radzie urzędującej. W latach 1784 i 1786 sprawował urząd lonera, już w 1787 roku komisja dobrego porządku dla Kazimierza, Kleparza i innych miast wielkorządowych ukarała go grzywną w wyniku rozpatrzenia skarg pospólstwa na nadużycia finansowe w...
Andrzej Zalas
Zalas Andrzej
Hieronim Zalaszowski młodszy
Zalaszowski Hieronim młodszy
Hieronymus Zalasowsky Kupiec, syn Hieronima starszego (nr 388) i Małgorzaty z Zatorskich, brat Katarzyny, żony rajcy Stanisława Konradta (nr 470), i Izabeli, żony rajcy Zygmunta Alantsee (454). Bez uprzedniego zasiadania w ławie sądowej uzyskał w roku 1598 nominację do rady miejskiej. Zasiadał w niej krótko, zaledwie niepełne półtora roku. Zgodnie z zasadami w roku otrzymania nominacji do rady wszedł w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności...
Hieronim Zalaszowski starszy
Zalaszowski Hieronim starszy
Hieronymus Zalyassowsky (Zaliaszowski, Żelazowski) Kupiec, urodzony w Tarnowie, syn tamtejszego rajcy Jana i Katarzyny, córki krakowskiego rajcy Melchiora Weigla (nr 322), brat Jerzego i Stanisława, lekarza i sekretarza Izabeli Jagiellonki, królowej Węgier. Nobilitowany wraz z braćmi na sejmie w Piotrkowie w 1555 roku, pieczętował się herbem Półkozic. W roku 1531 rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim. Do prawa miejskiego został przyjęty w 1551 roku. W...
Mikołaj Zalaszowski młodszy
Zalaszowski Mikołaj młodszy
Nicolaus Zalasowsky (Zalasowski) Kupiec sukienny, sekretarz królewski. Syn Mikołaja Zalaszowskiego starszego (nr 449), rajcy krakowskiego w latach 1601–1629, oraz Anny, wnuk rajcy Marcina Wacławowicza (nr 444). Podobnie jak jego ojciec zajmował się handlem suknem. W roku 1625 wszedł do ławy sądowej, gdzie zajął miejsce po Sebastianie Kłosowicu (nr 515). Urząd ławnika pełnił do roku 1629. W roku 1630 został rajcą na miejsce po zmarłym Ludwiku Bianchim (nr 480),...
Mikołaj Zalaszowski starszy
Zalaszowski Mikołaj starszy
Nicolaus Zalassowsky (Zalasowski) Kupiec sukienny. Od 1600 roku był ławnikiem miejskim. Do rady miejskiej wszedł na blisko 29 lat w roku 1601 – zajął miejsce po zmarłym Stanisławie Picusie Zawadzkim (nr 400). Piętnastokrotnie wchodził w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Także w 1601 roku z powodu zarazy zaniechał obowiązków burmistrza – w tym czasie zastąpił go Kasper Okurowski (nr 442). Wraz z...
Mikołaj Zalcz
Zalcz Mikołaj
Nicolaus Salcz Mieszczanin krakowski, odnotowany w latach 1440—1473. Przez prawie 30 lat piastował urzędy miejskie. Wyjątkowo długo, w porównaniu z innymi przyszłymi rajcami, zajmował urząd ławnika sądowego - nieprzerwanie od 1440 do 1457 roku. Bezpośrednio po zakończeniu kariery w ławie sądowej, uzyskał w 1458 roku nominację do rady miejskiej, w której był odnotowywany do roku 1468 włącznie. W tym czasie powoływano go do rady urzędującej, gdzie...
Jan Zaleski
Zaleski Jan
Joanne Zaleyski Kupiec sukienny, loner (w latach 1660, 1661, 1664), sekretarz królewski. Pieczętował się herbem własnym. Pochodził z Kazimierza. Obywatelstwo krakowskie przyjął w roku 1648. Ławnik miejski w latach 1662−1669. Urząd rajcy objął w 1669 roku po Stanisławie Spinku (nr 493). W magistracie zasiadał przez blisko pół wieku. Jako burmistrz przyczynił się do uchwalenia w 1688 roku ordynacji dla szpitala św. św. Sebastiana i Rocha. Uczestniczył w...
Józef Zaleski
Zaleski Józef
Josephus Zalesky Kupiec sukienny. Należał do trzeciego pokolenia Zaleskich we władzach administracyjnych miasta. Był synem rajcy Zygmunta Jana (nr 563) i Elżbiety z Krakierów, a wnukiem rajcy Jana (nr 536). Po raz pierwszy został wybrany do ławy miejskiej w 1711 roku. Po śmierci Wojciecha Srebrnickiego (nr 567) awansował w roku 1712 na urząd rajcy. Do rady urzędującej, której członkowie pełnili w przyjętej kolejności funkcję burmistrza, był wybierany...
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności