A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
C
Obraz Petrus Cadner
Cadner Petrus
Dla rejonu ul. Grodzkiej od dawnego kościoła św. Piotra do Bramy Grodzkiej)
Petrus Cadner
Cadner Petrus
dla rejonu ul. Grodzkiej od dawnego kościoła św. Piotra do Bramy Grodzkiej
Ernst Canitz
Canitz Ernst
Ernestus Baron (de) Canitz Austriak, porucznik wojsk cesarskich z tytułem barona, urodzony około 1744 roku, skierowany przez władze austriackie do Podgórza, aby kontynuować organizowanie nowych władz miejskich. Jako burmistrz stał na czele magistratu, w którym pracowali już: syndyk, trzech radców pełniących jednocześnie funkcje kasjera i kontrolera kasowego, kancelista i chirurg miejski. Musiał to być już mocny personalnie skład, skoro z tego grona wyszło...
Jakub Capała
Capała Jakub
Tadeusz Capała
Capała Tadeusz
Henryk Castiglione
Castiglione Henryk
Hrabia, generał austriacki, wraz z generałem Ludwikiem Collinem stłumił rewolucję krakowską 1846 roku. Od marca tegoż roku komendant okupacyjny z władzą cywilną. W kwietniu 1848 roku stłumił krakowską Wiosnę Ludów, bombardując miasto.
Antoni Cecuga
Cecuga Antoni
Jakub Celesta
Celesta Jakub
Jacobus Czelesta (Cielesta) Jeden z najzamożniejszych kupców krakowskich, pieczętujący się herbem własnym. Pochodził ze wsi Czatolin koło Łowicza, skąd przybył do Krakowa i został przyjęty do prawa miejskiego w 1620 roku, wspólnie z bratem Wojciechem (nr 476), też przyszłym rajcą krakowskim. Zapewne przy jego poparciu wszedł 9 marca 1623 roku do ławy miejskiej. Na awans do rady przyszło mu jednak czekać długo, bo aż do 1639 roku. Do rady urzędującej był...
Kasper Celesta
Celesta Kasper
Gaspar (Gasper) Czelesta (Cielesta) Kupiec, pieczętujący się herbem własnym. Syn rajcy Wojciecha Celesty (nr 476) i Zofii, bratanek rajcy Jakuba (nr 495); jego siostra Jadwiga została żoną rajcy Krzysztofa Krauza (nr 514), a siostra Katarzyna – rajcy Franciszka Kortyna (nr 521). Wpisał się na studia na Uniwersytet Krakowski w 1633 roku. W 1653 roku został przyjęty do ławy miejskiej, w której pracach uczestniczył zaledwie przez rok. W radzie miejskiej zasiadał od 1654...
Wojciech Celesta
Celesta Wojciech
Albertus Czelesta (Cielesta) Kupiec krakowski, dzierżawca Wagi Wielkiej, pieczętujący się herbem własnym Celesta, syn Jana. Do Krakowa przybył z bratem Jakubem (nr 495). Przyjęty do prawa miejskiego w 1620 roku, szybko awansował. W styczniu 1623 roku został wybrany do rady miejskiej. Krzesło rajcy zajął po śmierci Joachima Ciepielowskiego (nr 426). Udokumentowany jest pięciokrotny jego udział w radzie urzędującej, w której – w ustalonej kolejności – na...
Józef Celewski
Celewski Józef
Andrzej Cellary
Cellary Andrzej
Andreas Cellari (Celary) Kupiec, syn kupca mediolańskiego Jana. W Krakowie pojawił się w 1568 roku, w 1579 roku przyjął prawo miejskie. W roku 1593 Zygmunt III Waza wystawił mu dokument na indygenat (wnukowie Andrzeja, Paweł i Andrzej, otrzymali indygenat w roku 1662 i pieczętowali się herbem własnym Cellari). Urząd rajcy objął w roku 1601, zasiadał w radzie przez nieco ponad 15 lat. W tym czasie sześciokrotnie był powoływany do rady urzędującej, w której na przemian...
Paweł Cellary
Cellary Paweł
Paulus Cellari (de Cellario, Celary, Celarius, Selarius) Kupiec, przedstawiciel trzeciego pokolenia rodziny przybyłej do Krakowa z Mediolanu. Dziadkiem jego był kupiec Jan, ojcem także kupiec Andrzej, rajca krakowski (nr 447), bratem Andrzej, a matką Małgorzata Miączyńska. Rodzina pieczętowała się herbem Sulima. Paweł w młodości prawdopodobnie służył u książąt Zbaraskich, później przejął po ojcu nie tylko interes kupiecki. W roku 1617 uzyskał nominację do rady na...
Józef Cencler
Cencler Józef
Josephus Cęcler (Cendler) Długoletni rajca i burmistrz kleparski, karierę w radzie poprzedził zasiadaniem w ławie sądowej w latach 1702–1703 i 1711–1712. W radzie miejskiej od 1712 roku, potwierdzany co najmniej dziewiętnastokrotnie, do roku 1748. Już na początku urzędowania w radzie uwikłał się jako burmistrz w prawne zawiłości i musiał w jednej ze spraw przyznać, że nie godziło się mieszczanina krakowskiego brać do więzienia kleparskiego, co oznaczało, że...
Stanisława Centkowska
Centkowska Stanisława
Stanisława Centkowska założycielka i prezes fundacji „Dom z Marzeń” Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 16 października 2013 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie Stanisławy Centkowskiej w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanej. Stanisława Centkowska, w krakowskiej służbie szpitalnej, kierująca domami opieki społecznej, twórczyni Fundacji „Dom z Marzeń”. Urodzona 14 stycznia 1939 r. w Brzączowicach k....
Klemens Chada
Chada Klemens
Clemens (Clemente) Chuda (Chadicz, Chata) Syn Chady (Czady), stąd przy imieniu początkowo zapisywano „Chadicz”, później już „Chada”. Piwowar, zamieszkały przy ul. św. Jakuba, naprzeciwko domu rajcy Stanisława Kilianiego (nr 72). Właściciel pola położonego we wsi Czyżowa ( Janowa Wola). W ławie miejskiej odnotowany w latach 1407 i 1408, za wójtostwa Jana Elianusa (nr 49), oraz w roku 1410, gdy wraz z kolegami z ławy potwierdzał, że...
Klimko Chada
Chada Klimko
Climko (Climco, Clymko) Chad (Cad, Cchada) Climo gener Chadin Mieszczanin pochodzenia polskiego, posługujący się zdrobnieniem od imienia Klemens. Początkowo odnotowywany jako Klimko zięć (gener) Chady, później – zgodnie z dopuszczalnym i praktykowanym zwyczajem – przejął przydomek po teściu. W latach 1371 i 1372 zasiadał w ławie miejskiej. Od roku 1375 do 1394 ośmiokrotnie nominowany do rady miejskiej – wówczas pełnił też funkcję burmistrza...
Florian Chalik
Chalik Florian
Stanisław Charzalski
Charzalski Stanisław
Kazimierz Chaytek (Hidek)
Chaytek (Hidek) Kazimierz
Piotr Chechelski
Chechelski Piotr
Stanisław Józef Chełpiński
Chełpiński Stanisław Józef
Stanislaus Josephus Chełpinski Mieszczanin poświadczony na urzędzie ławniczym w roku 1709 dzięki zapisowi, że świadkował wraz z rajcą Kazimierzem Janem Woźniakowskim (nr 341) na ślubie Jakuba Pruskiego (nr 340) z Agnieszką Wachowską. Na urzędzie rajcowskim zasiadał od roku 1724, do rady urzędującej nominowany był pięciokrotnie. W 1727 roku wraz z innymi rajcami zawarł z konwentem Kanoników Regularnych Ducha Świętego de Saxia umowę dzierżawy gruntu miejskiego...
Marcin Chmiel
Chmiel Marcin
Martinus (Marczin) Chmel (Chmil) Mieszczanin krakowski, odnotowany w latach 1430—1466. W roku 1433 Marcin po raz pierwszy został wzmiankowany na urzędzie rajcy. Zgodnie z zapiskami w księgach miejskich, urząd rajcy piastował przez ponad 30 lat, do roku 1466. Wielokrotnie był wybierany do rady urzędującej, pełniąc wtedy, w przypadającym na niego czasie, funkcję burmistrza, co zostało potwierdzone w latach 1434,1442,1448,1450, 1452, 1463 i 1464. Jako burmistrz w 1448 roku wraz...
Marcin Chmiołek młodszy
Chmiołek Marcin młodszy
Marcin Chmiołek starszy
Chmiołek Marcin starszy
Feliks Chmura
Chmura Feliks
Ignacy Chmura
Chmura Ignacy
Kazimierz Chmura
Chmura Kazimierz
Marcin Chmura
Chmura Marcin
Piotr Chmura
Chmura Piotr
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności