A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
B
Marcin Babiński
Babiński Marcin
Krzysztof Bachmiński
Bachmiński Krzysztof
Prawnik, adwokat, urodzony w 1951 roku w Zabrzu w rodzinie inteligenckiej. W 1973 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie aplikację prokuratorską. Podjął pracę w krakowskich prokuraturach, był tam współzałożycielem zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” – pierwszej w skali kraju solidarnościowej organizacji związkowej w tego typu instytucji, został przewodniczącym jej Komisji Zakładowej. W 1981 roku...
Jan Feliks Baier
Baier Jan Feliks
Joannes Felix Bayer (Bajer, Bejer, Beyer) Jeden z największych kupców sukiennych ówczesnego Krakowa. W roku 1727 pełnił urząd ławnika sądowego. Nie dokończył jednak kadencji ławniczej, która w jego przypadku była jedynie spełnieniem formalnego wymogu otwierającego drogę do rady miejskiej, bowiem w listopadzie tego samego roku uzyskał powołanie na rajcę. W radzie zajął miejsce po zmarłym Wojciechu Fischerze (nr 596). Zasiadał w niej do roku 1747. W...
Maciej Baier
Baier Maciej
Mathias Bajer (Bayer) Kupiec, urodzony około 1730 roku, syn kupca i rajcy Jana Feliksa (nr 603), sekretarz i konsyliarz królewski, kawaler Złotej Ostrogi. W latach 1754–1764 był ławnikiem sądowym. W roku 1764 został rajcą – w miejsce po zmarłym Michale Awendyku (nr 593). Piętnastokrotnie zasiadał w radzie urzędującej i pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Był ostatnim burmistrzem systemu ustrojowego opartego na prawie magdeburskim,...
Benedykt Balon
Balon Benedykt
Jan Balon
Balon Jan
Wawrzyniec Balonka
Balonka Wawrzyniec
Zelik Banasz
Banasz Zelik
Wincenty Bandur
Bandur Wincenty
ks. Władysław Bandurski
Bandurski ks. Władysław
ks.Władysław Bandurski biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej,naczelny kapelan Wojska Litwy Środkowej Fotografia portretowa ks. bp. Władysława Bandurskiego z roku 1932 i własnoręczny podpis uhonorowanego. Władysław Bandurski, duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy, kapelan wojskowy. Urodzony 25 maja 1863 lub 1865 r. w Sokalu nad Bugiem, obecnie na Ukrainie, syn Wincentego, rzemieślnika, i Zofii z Haraszkiewiczów. W 1887 r. otrzymał święcenia, w...
Andrzej Baniasowski
Baniasowski Andrzej
Erazm Bank
Bank Erazm
Erasmus (Razmus) Banck (Bang, Bąk) Kupiec, syn Franciszka, kupca wrocławskiego osiadłego w Krakowie, rajcy (nr 303). W ławie sądowej nie zasiadał. W 1541 roku został powołany do składu rady miejskiej, w pracach której brał udział blisko 20 lat. Do gremium rajców urzędujących był powoływany dziewięciokrotnie, wówczas w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Zajmował się w radzie sprawami gospodarczymi i finansowymi, w latach...
Franciszek Bank
Bank Franciszek
Franciscus Banek (Bannck, Bang, Bong) Kupiec, przybyły do Krakowa z Wrocławia, odnotowany w latach 1475—1527. Został przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego w roku 1475. W 1490 roku zasiadł w ławie miejskiej — ławnikiem był tylko przez jedną, kadencję. W 1498 roku uzyskał nominację do rady miejskiej, rajcą był do roku 1527. Zasiadał w radzie urzędującej, której członkowie w ustalonej kolejności pełnili funkcję burmistrza miasta. Franciszek został...
Baran
Baran
Błażej Baran
Baran Błażej
Bolesław Baran
Baran Bolesław
Bolesław Baran
Baran Bolesław
Grzegorz Baran
Baran Grzegorz
Jakub Baran
Baran Jakub
Jan Baran
Baran Jan
Jan Baran
Baran Jan
Kazimierz Baran
Baran Kazimierz
Mikołaj Baran
Baran Mikołaj
Mikołaj Baran
Baran Mikołaj
Paweł Baran
Baran Paweł
Szymon Baran
Baran Szymon
Wincenty Baran
Baran Wincenty
Andrzej Baranek
Baranek Andrzej
Sebastian Baranek
Baranek Sebastian
Sebastianus Baranek W księgach miejskich pojawia się w 1590 roku, od razu jako rajca w radzie urzędującej, potwierdzony w niej także w kolejnym roku. Jednak księgi miejskie, zarówno radzieckie, jak i ławnicze z poprzednich kilkunastu lat nie zachowały się, zatem niemożliwe jest stwierdzenie początku jego kariery. Żonaty z Katarzyną, która w 1592 roku toczyła przed sądem rajcowskim spór z Kasprem Gazą, mieszczaninem krakowskim, występując już jako...
Mikołaj Baranowski zwany Staroszek
Baranowski Mikołaj zwany Staroszek
Nicolai Baranowsky (Staroszek, Staroschek) Kupiec, finansista, pochodzący z Orlej Góry na Mazowszu. Był właścicielem wsi Baranów i z nazwy tej wywiódł nazwisko Baranowski. Posiadał też wsie Rzeplin i Bibice. Adoptowany do rodu Rawiczów na sejmie w Piotrkowie w 1544 roku przez Walentego Dembińskiego, kasztelana bieckiego i burgrabiego krakowskiego, Piotra Dembińskiego, sędziego ziemskiego krakowskiego, i innych. Do krakowskiego prawa miejskiego został...
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności