A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
J
Henryk Jabłoński
Jabłoński Henryk
Henryk Jabłoński były przewodniczący Rady PaństwaPolskiej Rzeczypospolitej Ludowej,przewodniczący Społecznego KomitetuOdnowy Zabytków Krakowa Zdjęcie portretowe Henryka Jabłońskiego z ok. 1975 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego. Henryk Jan Jabłoński, historyk, profesor, działacz partyjny Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, polityk Polski Ludowej, przewodniczący Rady Państwa PRL. Urodzony 27 grudnia 1909...
Jan Jabłoński
Jabłoński Jan
Mikołaj Jabłoński
Jabłoński Mikołaj
Wojciech Jabłoński
Jabłoński Wojciech
Albertus Jablonsky Rajca kleparski stwierdzony w księdze sądu wójtowskiego jurydyki Biskupie – w księgach kleparskich w okresie tym (po pożarach) występuje poważna luka. Wojciech Jabłoński wraz z rajcą Karolem Kanesiusem (nr 119) reprezentowali w 1616 roku Kleparz w sprawie dotyczącej czopowego za piwo częstochowskie, toczonej przed biskupskim wójtem.
Izaak Jachimowicz
Jachimowicz Izaak
Szyja Jachymowicz
Jachymowicz Szyja
Franciszek Jachynski
Jachynski Franciszek
Jadwiga córka Teschnera
Jadwiga córka Teschnera
Uniwersytet Jagielloński
Jagielloński Uniwersytet
Uniwersytet Jagielloński Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 12 maja 2000 r. w katedrze na Wawelu. Wystąpienie rektora UJ prof. Franciszka Ziejki oraz herb uczelni. Uniwersytet Jagielloński, publiczna szkoła wyższa, najstarszy polski, jeden z najstarszych w Europie uniwersytet; ufundowany w 1364 r. przez króla Kazimierza III Wielkiego, odnowiony w 1400 r. dzięki fundacji królowej Jadwigi. Pierwotnie pod nazwą Studium Generale, od końca XVI w....
Antoni Jagło
Jagło Antoni
Dawid Jakiers
Jakiers Dawid
Antoni Jakóbczyk
Jakóbczyk Antoni
Jan Jakóbiec
Jakóbiec Jan
Urodzony w 1876 roku w Słotwinie, germanista, ludowiec. Od 1941 roku Delegat Rządu RP na Okręg Krakowski, konspiracyjny wojewoda krakowski. Zmarł w 1955 roku.
Jakub
Jakub
Jakub
Jakub
Jacobus Rajca pod tym imieniem bez przydomka odnotowany jednokrotnie w 1441 roku w składzie rajców urzędujących. Nie jest wykluczone, że postać ta jest tożsama z Jakubem stolarzem (nr 100), Jakubem synem sołtysa młodszym (nr 106) lub Jakubem Smirerem (nr 108), potwierdzonymi wcześniej, przed rokiem 1441. Jakub ten może być jednak również tożsamy z wymienionym w roku 1454 Jakubem Sembokiem (nr 130) albo Jakubem Sylą (nr 132). Ponieważ nie zachowały się mogące...
Jakub
Jakub
Jakub bartnik
Jakub bartnik
Jacobus melifex de Stra[domia] Bartnik, pszczelarz, ale mógł też wytwarzać barcie, kłody i ule pszczele – wówczas być może wchodziłaby w grę tożsamość z postacią Jakuba stolarza (nr 100). Reprezentant Stradomia we władzach kazimierskich. Do rady miejskiej wszedł w roku 1427, zasiadł w składzie urzędującym-burmistrzowskim. Wraz z Piotrem Czarnym starszym (nr 99) debiutował wówczas w radzie miejskiej, w której ośmioosobowym składzie...
Jakub cum moniali
Jakub cum moniali
Jacobus (Jacussius) cum moniali Prawdopodobnie rzeźnik, kazimierzanin, do którego przylgnął nietypowy i trudny do przetłumaczenia przydomek cum moniali, podobnie jak w przypadku rajcy Albertusa (nr 5) określanego cum rubeo ore oraz rajcy Piotra cum matre (nr 40). Jakub odnotowywany był w księgach radzieckich począwszy od roku 1394 w kontekście opłacania podatków. Odnotowano również jego dwukrotną nominację do kazimierskiej rady urzędującej-burmistrzowskiej...
Jakub de Curia
Jakub de Curia
Jacobus de Curia (vom Hofe) Kupiec, posługujący się przydomkiem de Curia, prawdopodobnie oznaczającym bliżej nieokreśloną miejscowość, z której pochodził i przybył osobiście lub wcześniej przybyła jego rodzina. Odnotowany w księgach miejskich w latach 1371—1396. Pełnił urząd ławnika w 1371 roku, w roku 1379 pojawił się po raz pierwszy w radzie miejskiej. Powtórnie odnotowany w radzie w 1393 roku. Jeszcze przed wejściem do rady Jakub pełnił rolę...
Jakub płatnerz młodszy
Jakub płatnerz młodszy
Jacobus gladiator Stradomianin, być może syn Jakuba płatnerza starszego (nr 161) – dziedziczenie przez syna, szczególnie pierworodnego, imienia i profesji (warsztatu) po ojcu było przyjętym i stosowanym zwyczajem. Jakub płatnerz młodszy w radzie miejskiej zasiadał od 1524 roku, odnotowywany był jako rajca przez dziesięć lat. Z wyłączeniem roku 1526 w każdym z tych lat był nominowany do rady urzędującej-burmistrzowskiej. Żonaty z Zofią, która w roku 1556...
Jakub płatnerz starszy
Jakub płatnerz starszy
Jacobus gladiator (arcufex de Stradomya, de Ponte Regali) Stradomianin, płatnerz, miecznik (gladiator), określany też jako wytwórca łuków i kusz (arcufex). W ławie kazimierskiej na miejscu zarezerwowanym dla przedstawiciela Stradomia zasiadał w latach 1483 i 1486–1489. Z ławy przeszedł do rady miejskiej w roku 1489. Rajcą urzędującym- burmistrzem był w latach 1489, 1492–1494, 1497–1499 i 1501–1505. Jako rajca stary został wzmiankowany w...
Jakub stolarz
Jakub stolarz
Jacobus mensator (mensifex) Stradomski stolarz, reprezentant przedmieścia stradomskiego we władzach miejskich. Zasiadał w radzie urzędującej-burmistrzowskiej trzykrotnie w latach 1428–1431. W 1430 roku, zasiadając w radzie miejskiej, wraz z innymi ówczesnymi rajcami potwierdził przekazanie przez Wichra połowy łanu w Czyżowej na rzecz Jakuba Taube Czecha i jego żony Marty oraz ich spadkobierców. W roku 1425 odnotowano dom Jakuba położony w Stradomiu, w...
Jakub syn sołtysa młodszy
Jakub syn sołtysa młodszy
Jacobus sculteti (scholtis) Kazimierzanin, określany jako „syn sołtysa” (choć ojciec niekoniecznie musiał być sołtysem, mógł jedynie używać takiego przydomka). W roku 1431 został odnotowany w składzie rady kazimierskiej, między innymi z Jakubem stolarzem (nr 100) – nie są to zatem postaci tożsame. Zasiadał w radzie urzędującej w latach 1431, 1432 i 1454. W roku 1454 potwierdzał wraz z radą, że Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu...
Jakub syn sołtysa starszy
Jakub syn sołtysa starszy
Jacobus sculteti Mieszczanin odnotowywany w latach 1369–1372, wybrany do składu rady urzędującej w 1371 roku – najstarszym stażem rajcowskim w tym składzie był rajca Jan Armknecht (nr 8), on też musiał otwierać cykl wymiany, być może ówcześnie następującej jeszcze co tydzień, osoby pełniącej w obrębie rady urzędującej funkcję burmistrza miasta. Rajcy Jakubowi, jako początkującemu, przypadło ostatnie w kolejnoś- ci miejsce, dzielone z także...
Jakub z Nysy
Jakub z Nysy
Jacobus de Nyża Wraz z Gedkiem Stilvoytem (nr 3) i Dytmarem zwanym Wolkiem (nr 5) był jednym z trzech zasadźców gminy krakowskiej i zarazem jednym z jej trzech pierwszych wójtów. W dokumencie lokacyjnym został określonyjako Jakub były sędzia z Nysy. W źródłach śląskich został poświadczony w roku 1254 na urzędzie sołtysa w Nysie. Zatem legitymował się doświadczeniem w urządzaniu i prowadzeniu spraw miejskich. Pomimo że pełnił urząd...
Izaak Jakubowicz
Jakubowicz Izaak
Mojżesz Jakubowicz
Jakubowicz Mojżesz
Walenty Jakubowicz
Jakubowicz Walenty
Valentinus Jacubowic (Jacubowicz, Jacubkowicz) Aptekarz ze Stradomia, przedstawiciel tego przedmieścia we władzach Kazimierza. Został poświadczony na urzędzie wójta stradomskiego w latach 1605 i 1608–1610. Wzmiankowano go w roku 1608, gdy jako wójt brał udział w sesji sądowej odbywającej się w domu rajcy stradomskiego Walentego Konieczkowicza (nr 263), z udziałem ówczesnych ławników kazimierskich Wojciecha Michałowicza (nr 267) i Stanisława...
Maciej Leon Jakubowski
Jakubowski Maciej Leon
Maciej Leon Jakubowski profesor nauk medycznych, lekarzdyrektor Szpitala św. Ludwika w Krakowie Maciej Leon Jakubowski na fotografii wykonanej w 1881 r. w krakowskiej pracowni Walerego Rzewuskiego oraz własnoręczny podpis uhonorowanego. ​​ Maciej Leon Jakubowski, lekarz, pediatra, profesor medycyny i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodzony 2 marca 1837 r. w Krakowie, w rodzinie o lekarskich tradycjach, w 1861 r. uzyskał dyplom doktora medycyny na Wydziale...
Jan Jakubusowicz
Jakubusowicz Jan
Joannes Jacubusowicz Kazimierzanin, potwierdzony w ławie miejskiej w latach 1556–1557, ławnikiem był także w roku 1563. Do rady miejskiej wszedł w drodze elekcji dokonanej w 1566 roku przez wielkorządcę krakowskiego Macieja Błeszczyńskiego, następcę Jana Bonera na tym urzędzie. Rok później wielkorządcą został Jost Ludwik Decjusz; ze względu na tę zmianę na urzędzie wielkorządowym elekcja do kazimierskiej rady urzędującej nie odbyła się, a rajcom z roku...
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności