A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
R
Berus Rabinowicz
Rabinowicz Berus
Jan Rabka
Rabka Jan
Joannes Radka (Ratka, Rapca, Rubka) Płatnerz kazimierski, odnotowany w ławie miejskiej w roku 1516 jako przedstawiciel pospólstwa, ławnikiem był też w latach 1517 i 1519, prawdopodobnie także w kolejnych, lecz dotyczące ich źródła przepadły. Aresztowany wraz z innymi trzynastoma reprezentantami władz miejskich w 1519 roku w związku z decyzją władz miejskich o osądzeniu i ścięciu trzech szlachciców – Jan Rabka z wieloma innymi wyszedł z tych opresji...
Jakub Raczek
Raczek Jakub
Jacobus Raczek Syn rajcy kleparskiego Mikołaja Raczka (nr 57) i Elżbiety. Stwierdzony w ławie miejskiej w latach 1548 i 1553 za kadencji wójta Jakuba Pleszyka (nr 73), w latach 1550 i 1551 za wójtostwa Mikołaja Turka (nr 65), w roku 1552, gdy wójtem był Stanisław Sosna (nr 50), i w roku 1554 za wójtostwa Jana aptekarza (nr 77). Z tak bogatym stażem na miejskim urzędzie sądowniczym uzyskał nominację do rady miejskiej, w której odnotowany został po...
Mikołaj Raczek
Raczek Mikołaj
Nicolaus Raczek Powroźnik. Po raz pierwszy odnotowany w radzie miejskiej w 1528 roku. W latach 1532 i 1533 był wybrany przez radę miejską na urząd wójta kleparskiego. Był właścicielem domu położonego przy ul. Długiej. Żonaty z Elżbietą, ich syn Jakub Raczek (nr 83) kontynuował rajcowską karierę ojca. Odnotowany jako zmarły w 1543 roku, wdowa Elżbieta odnotowana została w 1564 roku wraz z Leonardem Raczkiem, być może drugim synem...
Edward Raczyński
Raczyński Edward
Edward Raczyński były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Fotografia portretowa Edwarda Raczyńskiego oraz własnoręczny podpis uhonorowanego. Edward Bernard Raczyński, prawnik, dyplomata, polityk, prezydent RP na uchodźstwie (patrz przypis na s. 39). Urodzony 19 grudnia 1891 r. w Zakopanem, pochodził z wielkopolskiej, hrabiowskiej rodziny herbu Nałęcz. Ukończył Gimnazjum im. Sobieskiego w Krakowie, studiował prawo w Lipsku, doktorat z nauk...
Stanisław Radomski
Radomski Stanisław
Stanisłaus Radomski Stradomianin, pierwszy raz odnotowany we władzach miejskich w roku 1573 na urzędzie ławnika. Wybrany do rady urzędującej na 1586 rok, na miejsce zarezerwowane dla rajców reprezentujących Stradom, po zwolnieniu tego miejsca przez zmarłego Macieja Placibabkę (nr 212), zresztą jego teścia (w 1585 roku odnotowano jego żonę, Annę, córkę rajcy Placibabki). O rajcach stradomskich w okresie tym zachowały się tylko szczątkowe informacje, kolejny...
Tomasz Radoszek
Radoszek Tomasz
Maciej Radwan
Radwan Maciej
Stanisław Radwan
Radwan Stanisław
Alfred Radwanek
Radwanek Alfred
Alfred Radwanek
Radwanek Alfred
Prokop Radziecki
Radziecki Prokop
Prokopius Radziecki Rajca, po którym ślad zachował się jedynie w aktach sądowych wielkorządcy krakowskiego, gdzie pod rokiem 1623 uwieczniono jeden z etapów sprawy o rozliczenia pieniężne pomiędzy nim i jego żoną Zofią a Dorotą, żoną Jana Grotha. W kolejnej zapisce sądowej z akt wielkorządowych Zofia wystąpiła już jako wdowa.
Jan Rafael
Rafael Jan
Ioahnnes Raphael (Raphal, Rachwał) Kazimierzanin, we władzach miejskich reprezentował mieszczan kazimierskich. Do dalszej kariery sposobił się w ławie miejskiej, w której został odnotowany w latach 1488 i 1489, za kadencji wójtowskich Mikołaja Niczki i Wacława Wiki (nr 160). W roku 1491 uzyskał pierwszą nominację do rady, jako rajca był odnotowywany przez dwadzieścia cztery lata, w radzie urzędującej-burmistrzowskiej zasiadał dwudziestotrzykrotnie, rok po roku z...
Szmul Rafałowicz
Rafałowicz Szmul
Biserka Rajčić
Rajčić Biserka
Biserka Rajčić serbska tłumaczka, głównie literatury polskiej,związana z krakowskimi twórcami Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 5 czerwca 2018 r. Biserka Rajčić w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanej. Biserka Rajčić (Бисерка Рајчић), serbska tłumaczka literatury polskiej. Urodzona w 1940 r. w Jelašnicy koło Zaječaru w ówczesnym Królestwie Jugosławii, obecnie w Serbii....
Icyk Rajeles
Rajeles Icyk
Feliks Rajman
Rajman Feliks
Antoni Rajtar
Rajtar Antoni
Jakub Rajtar
Rajtar Jakub
Kazimierz Rajtar
Rajtar Kazimierz
Piotr Rajtar
Rajtar Piotr
Berle Rakowski
Rakowski Berle
Gutman Rakowski
Rakowski Gutman
Wawrzyniec Rambieski
Rambieski Wawrzyniec
Laurientius Rambyeski (Rąbieski, Rabieski, Rybiecki) Prawnik, kupiec, pochodził z drobnoszlacheckiej rodziny osiadłej w ziemi sieradzkiej, syn Macieja de Rembyesk, zapewne właściciela wsi Rambieskie w parafii Korczew. Wawrzyniec w roku 1524 studiował prawo na Uniwersytecie Krakowskim, do prawa miejskiego został przyjęty w roku 1527 już jako syndyk reprezentujący prawne interesy miasta. W roku 1546 wojewoda Piotr Kmita powołał Wawrzyńca do składu rady miejskiej. W okresie blisko...
Mikołaj Ramułt
Ramułt Mikołaj
Nicolaus Ramolth (Ramolt, Ramulth, Remolth) Mieszczanin krakowski, przybyły z Zabłocia koło Przemyśla. Do prawa miejskiego Krakowa został przyjęty w 1484 roku za poręczeniem Marka Denenwolfa. Nie zasiadał w ławie miejskiej. W roku 1501 uzyskał z rąk wojewody Piotra Kmity nominację do rady miejskiej, w której zasiadał do roku 1513. Udokumentowany jest jego udział w radzie urzędującej w kadencjach 1501, 1507 i 1512; wtedy to sprawował w przypadającej na niego kolejności...
Stanisław Rapp młodszy
Rapp Stanisław młodszy
Stanislaus Rap (Rabb, Rab) Kupiec, finansista, urodzony w 1600 roku, syn Stanisława Rappa starszego (nr 452) i Elżbiety, córki Jana Pipana (nr 419). W 1612 roku studiował na Uniwersytecie Krakowskim. W ławie miejskiej zasiadał od 7 marca 1631 roku. Po niespełna roku został wybrany na urząd rajcy w miejsce swojego ojca, który powiesił się 20 marca 1631 roku. W radzie miasta zasiadał przez prawie 13 lat. Funkcję burmistrza pełnił sześciokrotnie. W latach...
Stanisław Rapp starszy
Rapp Stanisław starszy
Stanislaus Rap (Rabb) Kupiec, syn Jana, ławnika Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim, i Barbary z Berów. W latach 1601–1603 był ławnikiem miejskim. Na urząd rajcy powołano go w roku 1604, zajął wówczas miejsce po Stanisławie Szembeku (nr 427). Sześć razy wszedł do rady urzędującej i pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Szczególnie interesował się sprawami finansów miejskich i budownictwa....
Raszko
Raszko
Rascho W wyniku nieznanych nam przeniesień praw do wójtostwa krakowskiego dokonanych przez pierwszych trzech wójtów-zasadźców, władzę wójtowską w Krakowie samodzielnie objął Raszko. Wiedzę o nim czerpiemy jedynie z dokumentu wystawionego przez Bolesława Wstydliwego w 1264 roku, mocą którego książę zapisał kolegiacie św. Michała na Wawelu czynsz w wysokości pięciu grzywien, wydzielony z czynszu miasta. Od czasu lokacji miasta kanonicy...
Ireneusz Raś
Raś Ireneusz
* radny Miasta Krakowa w IV kadencji
Andrzej Raychlewicz
Raychlewicz Andrzej
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności