A+ A A-
1 2 3 4

 

 

 

Powołane decyzją Rady Miejskiej z czerwca 1887 r. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa (obecnie Archiwum Narodowe w Krakowie) miało zabezpieczać gromadzoną od lokacji miasta w 1257 r. dokumentację wytwarzaną przez władze miejskie. Dzięki tej decyzji Kraków ma wyjątkowo kompletnie (szczególnie dla okresu staropolskiego) zachowane materiały źródłowe do dziejów miasta i jego mieszkańców. Na ich podstawie powstają bogato ilustrowane zestawienia osób przez wieki zarządzających Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem, ukazujące także wiele interesujących, a nieznanych dotąd, faktów z historii miasta. Poznajemy wspaniałe życiorysy aktywnych Krakowian zarówno z dawnych wieków, jak i czasów bardziej współczesnych, ukazujące zarówno czasy świetności, jak i upadku naszego miasta.

 

 

 

 

Poczet krakowski powstawał przez ostatnich kilkanaście lat. Jest to seria publikacji prezentująca (i ratująca od zapomnienia) postacie, które stały na czele samego Krakowa od czasów najdawniejszych, jak też tych, które stały na czele innych, odrębnych wówczas miast, wsi, gromad itp., włączonych później do Krakowa. Do zestawu tego dołączono również zwierzchników dzielnic.

Do roku 2010 Kraków nie posiadał nawet wyczerpującej listy osób stojących na czele miasta. Obecnie jest niewątpliwie jedynym miastem w Polsce, które w tym zakresie w tak gruntowny sposób utrwaliło swoje kulturowe i dziejowe dziedzictwo. Publikacja obejmuje w sumie ponad trzy tysiące postaci. Wartość źródłowa Pocztu jest nie do przecenienia.

Oddajemy w Państwa ręce Poczet krakowski w wersji zdygitalizowanej. Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarek. Można sprawdzić, czy w którymś z tomów nie znajduje się nasz przodek, kiedy został wcielony do Krakowa teren, na którym dziś mieszkamy lub zapoznać się z bogatymi kolekcjami artefaktów i różnorodnych materiałów źródłowych (w sumie ponad 12 tysięcy pozycji ikonograficznych).

Poczet to projekt rozbudowany, o bogatej i obszernej objętości. Stąd też prezentujemy go na obecnym etapie w wersji BETA. Każda spływająca do nas uwaga o błędach wygenerowanych na tym etapie przez serwis, jego wyszukiwarkę itp. będzie dla nas cenna.

Dziękujemy serdecznie wszystkich instytucjom, podmiotom i osobom, które przez lata z nami współpracowały i bez których nie ukazałyby się kolejne tomy Pocztu. Serdeczne podziękowania kierujemy zwłaszcza do Biblioteki Jagiellońskiej ora z Archiwum Narodowego w Krakowie, których nieoceniona przychylność i zaangażowanie pozwoliły nam stworzyć internetowy Poczet krakowski.

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do szukania swoich śladów w dziejach miasta.

 

Redakcja

 

 

 

W ramach współpracy Biblioteki Jagiellońskiej z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa i Urzędem Miasta w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej zostały opublikowane kopie cyfrowe pocztów włodarzy Krakowa, którzy reprezentowali mieszkańców od XIII wieku do czasów współczesnych. Poszczególne części składające się na tę serię wydawniczą prezentują postacie zasłużone dla miasta, które przyczyniły się do jego rozwoju i rozbudowy.

Obok osób, przestawionych w historycznym porządku, prezentowana jest również organizacja ustrojowa i zmiany podziałów terytorialnych zachodzące w przestrzeni miejskiej Krakowa.

 

Do 2020 roku zostało opublikowanych 5 tomów:

 

Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa : 1228-2010 https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/511558

 

Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa do 1915 https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/510902

 

Poczet sołtysów i wójtów wsi, gmin i gromad przyłączonych do Krakowa po 1915 roku https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/511562

 

Poczet zwierzchników dzielnic miasta Krakowa : (1396-2018) https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/539601

 

Symbole i insygnia Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa od średniowiecza po współczesność Kraków 2020 https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/831266

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności