A+ A A-

Ruch Komitetów Obywatelskich w Krakowie

Tom:
strona:

Ruch Komitetów Obywatelskich w Krakowie

brązowy medal oznaczony numerem 33 przyznany 23 maja 2018 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr CII/2640/18)

Ruch Komitetów Obywatelskich w Krakowie

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 3 października 2018 r. w Pałacu Wielopolskich – wystąpienie w imieniu Ruchu Komitetów Obywatelskich Zygmunta Kolendy oraz logo laureata.

 

Ruch Komitetów Obywatelskich w Krakowie, krakowska część sieci tworzonych w 1989 r. społeczno-politycznych organizacji pod nazwą „komitety obywatelskie” o rodowodzie solidarnościowym – struktur organizujących demokratyczną opozycję i społeczeństwo w okresie przełomu ustrojowego, szczególnie do wyborów parlamentarnych 1989 r. i samorządowych 1990 r. Zaczynem było powstanie w 1988 r. Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Lechu Wałęsie, przekształconego w Komitet Obywatelski „Solidarność”. Po obradach tzw. okrągłego stołu w całej Polsce masowo powstawały terenowe komitety obywatelskie przygotowujące udział opozycji demokratycznej w nadchodzących wyborach. Kraków był wówczas jednocześnie województwem miejskim, stąd powołano tu Małopolski Komitet Obywatelski „Solidarność” (on poprowadził do wyborów parlamentarnych), natomiast dla samego miasta powstał Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność” z podporządkowanymi mu komitetami osiedlowymi (ich domeną były wybory samorządowe). Wybory zostały wygrane przez demokratyczną opozycję, komitety przeszły do historii. W przeddzień 30-lecia ukształtowania się tych obywatelskich struktur w Małopolsce i w Krakowie miasto Kraków uhonorowało je w 2018 r. brązowym medalem „Cracoviae Merenti”.

Brązowy medal nr 33 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CII/2640/18 podjętą 23 maja 2018 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Uhonorowanie to nastąpiło w przeddzień jubileuszu 30-lecia kształtowania się Ruchu. Wręczenie medalu wraz z dyplomem nastąpiło 3 października 2018 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wpis do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti” dokonywany przez Bolesława Kosiora; prezentacja medalu i dyplomu w asyście prezydenta miasta i przewodniczącego RMK – medal w rękach Zygmunta Kolendy, dyplom przedstawiają Janusz Orkisz i Bolesław Kosior.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności