A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
G
Gabriel
Gabriel
Gabrielus Cieśla. Był zamożny, miał trzy domy w Kleparzu, plac, słodownię oraz trzy domy w Krakowie. Był właścicielem browaru, w jego pobliżu miał też jedną z pierwszych kleparskich studni, odnotowaną w 1483 roku. Odnotowany jako ławnik kleparski w 1463 roku, w radzie miejskiej w latach 1465 i 1483. W 1483 roku sporządził testament, jako zmarły został wzmiankowany w 1503 roku.
Gabriel krawiec
Gabriel Krawiec
Gabriel sartor Krawiec kazimierski, na urzędach miejskich zasiadał przez ćwierć wieku. Poświadczony w ławie miejskiej w latach 1552 i 1553, w tym ostatnim roku z jej ramienia uczestniczył w przygotowaniu układu z gminą żydowską w sprawie poszerzenia granic miasta żydowskiego. W roku 1555 uzyskał godność rajcy kazimierskiego. Rajcą był przez dwadzieścia jeden lat, w tym czasie uzyskał dziesięciokrotnie nominację do rady urzędującej-burmistrzowskiej. Byli wraz z rajcą Janem...
Franciszek Gajecki
Gajecki Franciszek
Wojciech Gajecki
Gajecki Wojciech
Józef Gajewicz
Gajewicz Józef
Inżynier konstruktor, doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa, poseł na Sejm PRL i RP. Urodzony w 1944 roku w Wymysłowie koło Miechowa. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, pracował w przemyśle budowlanym. Działacz PZPR. W 1979 roku został przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Planowania oraz wiceprezydentem miasta. We wrześniu 1980 roku został prezydentem miasta i jednocześnie wojewodą krakowskim (Kraków miał wówczas status województwa...
Henryk Gajoch
Gajoch Henryk
Jan Gajoch
Gajoch Jan
Józef Gajoch
Gajoch Józef
Piotr Gajoch
Gajoch Piotr
Paweł Gajosz
Gajosz Paweł
Paulus Gajos Podobnie jak kilku innych rajców kleparskich z tego okresu (na przykład Prokop Radziecki – nr 136, Krzysztof Srodka – nr 137, Jan Czubrowski – nr 139), ze względu na zaginięcie ksiąg miejskich znany tylko z zapisków w aktach sądowych wielkorządcy krakowskiego – Paweł Gajosz, rajca kleparski, toczył w latach 1627–1628 spór z Janem Francowicem o zobowiązania obciążające masę spadkową po zmarłym Wojciechu Rodowicu...
Antoni Galasiński
Galasiński Antoni
Fryderyk Gallik
Gallik Fryderyk
Fridericus Gallicus Przedstawiciel licznych mieszczan krakowskich noszących miano Gallicus, co ówcześnie oznaczało Włochów Genueńczyków. Pojawili się w Krakowie w drugiej dekadzie XIV wieku. Fryderyk należał do tych, którzy osiągnęli znaczniejszą pozycję w mieście. W latach 1337—1343 był kilkakrotnie powoływany do ławy miejskiej, a w roku 1343 uzyskał nominację do rady miejskiej. Pierwszy raz odnotowano go w księdze miejskiej w roku 1324,...
Gotfryd Gallik
Gallik Gotfryd
Gotfridus Gallicus Kupiec pochodzący z Genui, przedstawiciel licznych przybyszów z Włoch posługujących się przydomkiem Gallicus. Żupnik generalny Bochni i Wieliczki. W księgach miejskich odnotowany jako rajca miejski w roku 1372. W trakcie tej kadencji wydarzył się poważny incydent: wielkorządca krakowski Bodzanta, łamiąc przywileje posiadane przez miasto, aresztował dwóch urzędujących rajców, Gotfryda Gallika i Bartka Streyta (nr 92). Zostali uwięzieni...
Jan Galos
Galos Jan
Janina Gałat
Gałat Janina
Jan Chryzostom Gałczyński
Gałczyński Jan Chryzostom
Joannes Czołczyński (Całczyński) Kupiec. Był właścicielem kamienicy nr 10A przy ul. Szewskiej. Po raz pierwszy został wybrany na ławnika w 1772 roku na miejsce Michała Tomaszkiewicza, który wyjechał z Krakowa. Funkcję tę pełnił do roku 1774, kiedy to został wybrany do rady miejskiej na miejsce po zmarłym Baltazarze Schulzu (nr 617) i piastował ten urząd do 1794 roku. W ciągu dwóch dekad sprawowania funkcji burmistrza czterokrotnie wszedł w skład rady...
Jan Gałeczka młodszy
Gałeczka Jan młodszy
Joannes Gałeczka Przedstawiciel rodziny przybyłej ze Śląska, ze Strzelec Wielkich. Był synem Jana Gałeczki starszego (nr 577) – rajcy krakowskiego w latach 1706–1726. Przed wejściem do rady piastował urząd syndyka miejskiego – do 1742 roku, kiedy to został obrany rajcą na miejsce zwolnione po śmierci Ludwika Guilhauma (nr 587). W radzie zasiadał przez 26 lat – do 1768 roku. W tym czasie pięciokrotnie wszedł w skład rady urzędującej i w przypadającej...
Jan Gałeczka starszy
Gałeczka Jan starszy
Joannes Galecza Kupiec krakowski. Pochodził ze Strzelc Wielkich na Śląsku, prawo miejskie przyjął w 1691 roku. W Krakowie został subiektem u Henryka Kluga. Do ławy miejskiej dostał się w 1704 roku po rezygnacji Andrzeja Gładyszewicza, który został karmelitą bosym. Do roku 1704 wchodził w skład quadragintaviratu. W ławie zasiadał przez dwa lata. W 1706 roku został wybrany na urząd rajcy po zmarłym Kazimierzu Głuchowskim (nr 576). W ciągu 20 lata zasiadania na...
Andrzej Gałka
Gałka Andrzej
Andreas Galka (Galca, Galba, Galca) Mieszczanin, być może rodzinnie powiązany z osobami odnotowanymi w roku 1409 w księgach ławniczych jako Marcin Galka i jego żona Galczina. Nie „terminował” w ławie miejskiej, nie angażował się też w wójtostwo, we władzach miejskich zdobył od razu godność rajcy – był rajcą urzędującym sześciokrotnie, w przedziale lat 1420–1441. W roku 1435 wraz z innymi rajcami poświadczał, że Klemens Chada (nr 75),...
Stanisław Jan Gałoński
Gałoński Stanisław Jan
Stanisław Jan Gałoński dyrygent, muzykolog,twórca zespołu Capella Cracoviensis Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2005 r. w Pałacu Wielopolskich. Stanisław Jan Gałoński w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego. Stanisław Jan Gałoński, dyrygent i muzykolog, animator życia muzycznego. Urodzony 7 maja 1930 r. w Ostrowczyku w obwodzie tarnopolskim, obecnie na Ukrainie. Od 1948 r. w Krakowie, tu ukończył w 1953 r....
Nikodem Garbaczyński
Garbaczyński Nikodem
Nikodem Garbaczyński radca dworu,ustępujący burmistrz miasta Podgórza Fotografia portretowa Nikodema Garbaczyńskiego i własnoręczny podpis uhonorowanego. Nikodem Garbaczyński, prawnik, sędzia, radca dworu, burmistrz miasta Podgórza. Urodzony 13 lipca 1828 r. w Sepicy w powiecie ropczyckim, syn Macieja, dzierżawcy dóbr. Po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1854 r. został praktykantem konceptualistą w magistracie bocheńskim,...
Nikodem Garbaczyński
Garbaczyński Nikodem
Prawnik, radca dworu, kawaler Orderu Franciszka Józefa. Urodzony 13 lipca 1828 roku w Sepnicy w powiecie ropczyckim, syn Macieja, dzierżawcy dóbr. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1854 roku podjął pracę jako praktykant konceptualista w magistracie bocheńskim, następnie przeszedł do sądownictwa w Rzeszowie, gdzie zajmował stanowiska radcy sądowego i zastępcy asesora sądu powiatowego w sprawach dochodów skarbowych. W...
Mateusz Garnek
Garnek Mateusz
Franciszek Garycki
Garycki Franciszek
Piotr Gaszowiec
Gaszowiec Piotr
Petrus Gasowiec (Gassowiec, Gaszowyecz, Gąsowic, Gaskiewicz) Astronom i astrolog, lekarz, profesor i trzykrotny rektor Uniwersytetu Krakowskiego, wywodzący się ze Śląska, ze szlacheckiej rodziny osiadłej we wsi Loźmierza Polska koło Strzelec. Na Uniwersytecie Krakowskim uzyskał stopnie bakałarza i magistra, wyjechał następnie do Perugii na studia medyczne, gdzie uzyskał stopień doktora medycyny. Naukę kontynuował w Kolonii. W roku 1456 powrócił do Krakowa, na...
Adam Gaszowski zwany Czepiel
Gaszowski zwany Czepiel Adam
Adamus Gasiowski alias Czepiel W kleparskiej radzie miejskiej stwierdzony od roku 1623, lecz prawdopodobnie zasiadał w niej już wcześniej. W radzie urzędującej-burmistrzowskiej wzmiankowany tylko w 1639 roku, jednak był aktywny w sądownictwie miejskim – w latach 1638 i 1642–1643 z wyboru rady miejskiej pełnił urząd wójta kleparskiego. W 1629 roku sprawował wraz z rajcą Tomaszem Smolińskim (nr 141) funkcję prowizora szpitala św. św. Apostołów Szymona...
Walenty Gaweł
Gaweł Walenty
Wojciech Gaweł
Gaweł Wojciech
Jan Gawlik
Gawlik Jan
Karol Gawlik
Gawlik Karol
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności