A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
Ł
Jan Łabiszewski
Łabiszewski Jan
Maria Łabuś
Łabuś Maria
Szymon Łabuzek
Łabuzek Szymon
Simon Labussek W kleparskich władzach miejskich od roku 1563, kiedy został powołany do ławy miejskiej. Zasiadał w ławie także w roku 1564, gdy wójtem był Maciej Pękalia (nr 89), a kolegą z ławy przyszły rajca Sebastian Foltinek (nr 94). W roku 1565 uzyskał nominację do rady miejskiej, w której zasiadł na prawie szesnaście lat. W trakcie piastowania godności rajcowskiej siedmiokrotnie powoływano go do rady urzędującej-burmistrzowskiej. W 1569 roku rada...
Jakub Łabuzowicz
Łabuzowicz Jakub
Jacobus Labuzowic Aptekarz. Właściciel domu przy ul. Długiej, usytuowanego tyłem do jurydyki Biskupie. Wzmiankowany w 1632 roku jako ławnik kleparski. W księgach wielkorządowych w 1639 roku odnotowany w związku ze sporem o zwrot długu, toczonym między Janem Skarbkiem, właścicielem kamienicy przy ul. Długiej, pożyczkobiorcą, a Dawidem Kiermerem, kleparskim siodlarzem, występującym z żoną Agnieszką jako pożyczkodawcy; zwrot pożyczki gwarantował Jakub Łabuzowicz, rajca...
Jakub Łacheta
Łacheta Jakub
Jan Łacheta
Łacheta Jan
Wojciech Łacheta
Łacheta Wojciech
Jakub Łagiewnik
Łagiewnik Jakub
Jacobus (Jacusch, Jacussius) de Lagewnik (dictus Lagownik, Lagowski, Lagewniczky, Lagoffinschsky) Wywodził się z rodziny przybyłej do Kazimierza z pobliskich Łagiewnik. W roku 1399 uzyskał nominację do ławy miejskiej, w której zasiadł między innymi obok przyszłego kolegi z rady miejskiej, Jana Czipsera (nr 64) oraz Mikołaja Głatkiego, ojca przyszłego rajcy Jana Głatkiego (nr 104). Ławnikiem był też w 1400 roku – wtedy to wraz z innymi ławnikami potwierdził, że...
Stanisław Łaszczyk
Łaszczyk Stanisław
Szczepan Łatkowski
Łatkowski Szczepan
Jakub Dobruchna Łazarowicz
Łazarowicz Jakub Dobruchna
Wawrzyniec Łazarski
Łazarski Wawrzyniec
Samson Łazesz
Łazesz Samson
Antoni Łazowicz
Łazowicz Antoni
Józef Łącki
Łącki Józef
Bartłomiej Łąka
Łąka Bartłomiej
Bartolomeus (Bartolome) Lanka (Laka) pellio Kuśnierz kazimierski, reprezentant kazimierzan we władzach miejskich. W ławie miejskiej zasiadał w latach 1530–1534 i 1536–1537. W roku 1535, w przerwie tego ciągłego sprawowania urzędu ławniczego, został powołany na urząd wójta kazimierskiego. Ponownie wójtem został w roku 1538 i z tego urzędu w następnym roku po uzyskaniu nominacji wszedł do rady miejskiej. W radzie zasiadał przez siedem lat, do roku 1546...
Ludwik Łętowski
Łętowski Ludwik
Ksiądz, biskup sufragan krakowski, historyk, literat (psudonim Bartłomiej Podgórzanin), urodzony w 1786 roku w Tarnowadce koło Rzeszowa, syn Franciszka herbu Ogończyk i Teresy Balickiej. Doktor teologii, doktor honoris causa teologii na Uniwersytecie Krakowskim (w Szkole Głównej Krakowskiej). Przez cara Mikołaja I odznaczony wielką wstęgą polskiego Orderu św. Stanisława. Po szkole oficerskiej w Wiedniu porucznik gwardii galicyjskiej, od 1811 roku w wojsku Księstwa...
Stanisław Zygmunt Łodzia-Czarnecki
Łodzia-Czarnecki Stanisław Zygmunt
Jacek Łopacki
Łopacki Jacek
Hiacinthus Łopacky Lekarz, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, sekretarz królewski, kawaler Złotej Ostrogi, urodzony około 1620 roku w Krośnie nad Wisłokiem, syn tamtejszego rajcy Jana i Elżbiety. Studiował w Krakowie, stopień doktora medycyny uzyskał w Padwie. Objął katedrę anatomii Uniwersytetu Krakowskiego. Do prawa miejskiego został przyjęty w roku 1650. W 1654 roku wszedł do rady miejskiej, na miejsce po Janie Benedykcie Saviolim (nr 512) – rajcą był przez...
Stanisław Antoni Łopacki
Łopacki Stanisław Antoni
Stanislaus Antonius Lopacki Lekarz, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, urodzony w Krakowie, syn rajcy Jacka (nr 516) i Elżbiety z Winklerów, przyrodni brat Jacka Augustyna, archiprezbitera kościoła Mariackiego. Pieczętował się herbem Kotwicz (Kotwica). W Krakowie uzyskał stopień doktora filozofii, a w Padwie doktora medycyny. Po powrocie do kraju został inkorporowany do Wydziału Lekarskiego, objął katedrę botaniki i simplicjów, przejął też wykłady z anatomii....
Kazimierz Łucko
Łucko Kazimierz
Franciszek Łuczywo
Łuczywo Franciszek
Stefan Łukanowski
Łukanowski Stefan
Kasper Łukasik
Łukasik Kasper
Łukasz sukiennik
Łukasz sukiennik
Jacek Łukaszewski
Łukaszewski Jacek
Jan Łukaszkiewicz
Łukaszkiewicz Jan
Joannes Łukaskowicz (Łukaskiewic) Lekarz, doktor filozofii. Od 1689 roku był seniorem Szkoły Mariackiej. Na urząd rajcy został wybrany w 1701 roku na miejsce po zmarłym Jakubie Reynekierze (nr 531), także lekarzu. W radzie zasiadał przez prawie dziesięć lat. W tym czasie trzykrotnie był powoływany do rady urzędującej i pełnił wówczas w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Jego kadencja przypadła na trudny dla Krakowa okres okupacji szwedzkiej,...
Jan Łuszczek
Łuszczek Jan
Teodor Łuszczyński
Łuszczyński Teodor
Teodor Łuszczyński
Łuszczyński Teodor
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności