Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Wacławik

rajca 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642
burmistrz 1635, 1636, 1637, 1641

Stanislaus Waczławik alias Zalas

Kazimierzanin, początkowo zwany był też Zalasem, jednak później przydomek „Wacławik” (syn Wacława) wyparł ten pierwszy. Wieloletni ławnik kazimierski – w ławie zasiadał w latach 1623, 1625 oraz 1627–1634. W 1632 roku jako ławnik przyjmował inwentarz pośmiertny po zmarłym rajcy Jakubie Zatorskim (nr 288). Prosto z ławy awansował w 1635 roku do rady miejskiej na zwolnione krzesło radzieckie po zmarłym Aleksandrze Zaborskim zwanym Pokorowiczem (nr 276). Jak odnotował kronikarz Goliński, z okazji nominacji nowy rajca sprawił kolację dla rajców, w której udział wziął dokonujący powołania wielkorządca krakowski Zygmunt Opacki, co nie zmieniło opinii kronikarza o rajcy Stanisławie, zawartej w zwięzłym: prostak beł, nieliternik [analfabeta]. Zasiadając w radzie przez siedem lat, Stanisław Wacławik czterokrotnie nominowany był do rady urzędującej, pełnił także urząd lonera. Był właścicielem niewielkiej kamienicy położonej przy ul. Wielickiej (idąc od rynku w kierunku bramy Wielickiej po prawej stronie), złożonej z dwóch izb, dwóch pomieszczeń sklepionych i piwnicy, była też tam stajenka krowia. Zmarł w roku 1642, pochowany został w kościele Bożego Ciała, w grobie swojego szwagra, rajcy i burmistrza Tomasza Różyca (nr 274). Jeszcze w tym samym roku wpisano do akt miejskich Inwentarz Dóbr po Nieboszczyku Panie Stanisławie Waczławiku Rajcy Kazimierskim pozostałych przez mię Annę Waczławikową Małżonkę jego Poczyniony, w którym wdowa pośród wielu innych rzeczy podała piętnaście obrazów oraz dwa, które malowaną osobę małżonka mego wyrażają. Wdowa Anna odnotowywana była jeszcze w 1670 roku. Na zwolnione krzesło radzieckie po Stanisławie Wacławiku, które było miejscem dla przedstawiciela Kazimierza, powołany został Andrzej Jasowski (nr 295), wcześniej reprezentujący Stradom.

Z fascykułu zawierającego inwentarze rzeczy ruchomych i nieruchomych mieszczan kazimierskich z lat 1595–1791: początkowy
fragment inwentarza pośmiertnego sporządzonego w 1642 roku przez Annę, wdowę po rajcy Stanisławie Wacławiku –
oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 449, s. 301)
Z fascykułu zawierającego inwentarze rzeczy ruchomych i nieruchomych mieszczan kazimierskich z lat 1595–1791: początkowy fragment inwentarza pośmiertnego sporządzonego w 1642 roku przez Annę, wdowę po rajcy Stanisławie Wacławiku – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 449, s. 301)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska