Wersja kontrastowa
A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

D
Dawid Dajches
Dajches Dawid
Zajwel Samuel Dajches
Dajches Zajwel Samuel
Mikołaj Dambrow
Dambrow Mikołaj
Nicolaus Dambraw (Damrow, Czampraw, sutor) Mieszczanin krakowski zajmujący się szewstwem albo pochodzący z rodziny szewców. Odnotowany w księgach miejskich w latach 1375—1398. W roku 1385 objął urząd wójta sądowego. Do rady miejskiej został powołany w 1391 roku; kilkakrotnie uzyskiwał nominacje do rady urzędującej, w 1397roku był rajcą starym. Był opiekunem prawnym i zarządcą majątków wielu mieszczek i mieszczan. Mikołaj lokował kapitał w...
Ludwik Daniecki
Daniecki Ludwik
Obraz Michael Danvske
Danvske Michael
dla rejonu ul. Floriańskiej
Franciszek Dańda
Dańda Franciszek
Karol Dańda
Dańda Karol
Tomasz Daros
Daros Tomasz
Herszle Dawidowicz
Dawidowicz Herszle
Joachim Dawidowicz
Dawidowicz Joachim
Jonatan (Jonasz) Dawidowicz
Dawidowicz Jonatan (Jonasz)
Maciej Dąbrowa
Dąbrowa Maciej
Mathias Dabrowa (Dabroba) Powroźnik. Odnotowany w 1523 roku na urzędzie ławnika kleparskiego, gdy wójtostwo sprawował Stanisław Sosna (nr 50), także w latach 1528 i 1529 za kadencji wójtowskiej Walentego Foltyna (nr 56). W radzie miejskiej Kleparza odnotowany od 1533 roku, kiedy to zasiadał w radzie urzędującej-burmistrzowskiej – brał wówczas udział w zatwierdzaniu statutu cechu krawców kleparskich. W roku 1538 wzmiankowany został jako...
Jost Ludwik Decjusz
Decjusz Jost Ludwik
Jostus Lodouicos Dietz Kupiec, finansista, historyk, urodzony około 1485 roku, syn Jakuba, burmistrza Wissenburga (obecnie Wissembourg) w Alzacji. Do Krakowa przybył w 1508 roku i został sekretarzem Jana Bonera (nr 300). Przed rokiem 1519 otrzymał od cesarza Maksymiliana I Habsburga tytuł palatyna i szlachectwo (gmerk z wizerunkiem zakrzywionego noża ogrodniczego podniesiono do godności herbu), później został przyjęty przez Tęczyńskich do herbu Topór, który...
Obraz Degin
Degin
dla rejonu ul. Rzeźniczej – wówczas równoległej do ul. Szpitalnej
Obraz Degin
Degin
dla rejonu ul. Rzeźniczej – wówczas równoległej do ul. Szpitalnej
Fabian del Benino
del Benino Fabian
Fabi Delbenino (Fabius dell Benico, Fabiusz del Benino) Kupiec krakowski. Był Włochem, pochodził z Florencji i przyjął krakowskie prawo miejskie w 1602 roku. Do rady miejskiej został nominowany w roku 1622. Został wtedy rajcą urzędującym i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Był to jedyny rok, w którym sprawował obowiązki burmistrzowskie; rok później został już odnotowany jako rajca stary. Należała do niego kamienica przy Rynku...
Julio del Pace
del Pace Julio
Julius (Giulio) Delpace (della Pace, Dellapace) Kupiec pochodzący z Florencji, syn Lorenza i Marii Lenzi. Do Krakowa przybył z bratem i przyjął tutejsze prawo miejskie w 1579 roku. Do rady miejskiej został powołany w 1593 roku – zajął w niej miejsce po Mikołaju Wizembergu, który jednak starał się wówczas o uzyskanie szlachectwa, szybko zrezygnował z godności rajcy i tym samym nie zdążył pełnić funkcji burmistrza. Julio del Pace handlował winem...
Franciszek Delpace
Delpace Franciszek
Franciscus del Pace (Delpacze, Dellpace, della Pace) Kupiec, przedstawiciel florenckiej rodziny osiadłej w Krakowie. Jego ojcem był rajca Julio del Pace (nr 433), kupiec handlujący winem i jedwabiem, który przybył wraz ze swoim bratem z Florencji i w 1579 roku przyjął prawo miejskie krakowskie. Do ławy miejskiej został powołany w 1613 roku. Zasiadał w niej przez cztery lata. Na urząd rajcy krakowskiego nominację otrzymał w roku 1617, na miejsce po śmierci Mikołaja...
Rafał Delpace
Delpace Rafał
Raphael Del Pace (de Pace, della Pace, Delpacy) Kupiec pochodzący ze starej florenckiej rodziny Delpace, syn kupca Łukasza przybyłego do Krakowa w 1579 roku oraz Rozyny z Bajerów, bratanek rajcy Julia del Pace (nr 433), brat Mikołaja, kameduły na Bielanach pod imieniem o. Ambrożego. W 1632 roku wraz z bratem stryjecznym Franciszkiem otrzymał od cesarza Ferdynanda II tytuł barona. Rafał w latach 1637–1638 pełnił urząd ławnika sądowego. W roku 1639 uzyskał nominację...
Bolesław Dembowski
Dembowski Bolesław
Bolesław Dembowski
Dembowski Bolesław
Bolesław Dembowski
Dembowski Bolesław
Bolesław Dembowski
Dembowski Bolesław
Jakub Konstanty Derjakubowicz
Derjakubowicz Jakub Konstanty
Jacobus Constantinus Deriakubowicz (Deriakubowic) Kupiec pochodzenia ormiańskiego. Syn Lazara Derjakubowicza (nr 579), kupca i rajcy krakowskiego, i Magdaleny z Auszwicerów. Przy poparciu ojca został wybrany na ławnika miejskiego w 1727 roku. Do rady miejskiej awansował w roku 1729, zajął w niej miejsce zwolnione po śmierci Andrzeja Jana Szafałkowicza (nr 574). Przez 19 lat zasiadał w niej wspólnie z ojcem, co było powodem częstych oskarżeń o nepotyzm. W ciągu...
Lazar Derjakubowicz
Derjakubowicz Lazar
Lazarus (Łazarz) Deriakubowicz (Deriakubowic) Kupiec pochodzenia ormiańskiego, jeden z najaktywniejszych rajców pierwszej połowy XVIII stulecia. Urodził się w Jazłowcu koło Tarnopola lub we Lwowie. Został przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego w 1693 roku. Do ławy miejskiej powołano go 23 lipca 1709 roku i już 7 sierpnia 1709 roku wszedł do rady miejskiej na miejsce po Zygmuncie Janie Zaleskim (nr 563). Urząd rajcy pełnił przez niemal 40 lat. Do ostatnich lat życia...
Maciej Dey
Dey Maciej
Maurycy Deym
Deym Maurycy
Hrabia, austriacki radca gubernialny, starosta Pragi, w listopadzie 1846 roku przejmował Kraków w ręce austriackie. Od grudnia tego roku sprawował urząd nadwornego komisarza do jego likwidacji w 1848 roku.
Wojciech Dębicki
Dębicki Wojciech
Józef Dietl
Dietl Józef
Lekarz, balneolog, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, polityk, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie i do Rady Państwa w Wiedniu. Honorowy obywatel miasta Krakowa (1861). Urodził się w 1804 roku w Podbużu koło Drohobycza, w rodzinie austriackiego urzędnika Franciszka i Anny z Kulczyckich. Studiował na uniwersytetach we Lwowie i Wiedniu. W 1829 roku uzyskał tytuł doktora medycyny. W latach 1851–1865 na stanowisku profesora kierował katedrą medycyny wewnętrznej...
Mikołaj Dietrich
Dietrich Mikołaj
Nicolaus Dittrich Mieszczanin krakowski, przybyły prawdopodobnie z Namysłowa. W księgach miejskich odnotowany w latach 1441—1460. Do krakowskiego prawa miejskiego został przyjęty w roku 1441, za opłatą 1 grzywny. W roku 1450 wszedł w skład ławy miejskiej. Urząd ławnika piastował nieprzerwanie do roku 1459, kiedy to uzyskał nominację do rady miejskiej. W radzie zasiadał także w roku 1460. Jako burmistrz został odnotowany w roku 1459, gdy w obecności rajcy Jarosza...
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska