Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Marcin Wacławowicz

Rajca 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606
Burmistrz 1600

Martinus Wacławowic (Waczławowicz, Waczlawowicz)

Postrzygacz i kupiec sukienny. Jako ławnik urzędował w latach 1587–1594. Do rady miejskiej został powołany w roku 1600 – wszedł wtedy w skład rady urzędującej, której członkowie w ustalonej kolejności pełnili funkcję burmistrza. Był prowizorem żakowskiego szpitala św. Rocha w latach 1599–1603. Funkcję tę pełnił z Antonim Frączkowiczem (nr 432). Jako deputat magistratu ze wspomnianym Frączkowiczem, Jurkiem Sztrokiem i Mikołajem Zalaszowskim (nr 449) wraz z wiertelnikami i murarzami przysięgłymi rewidował mur wystawiony przez Szymona Zagrzebskiego w związku ze sprawą między Franciszkiem Radotą i spadkobiercami Zagrzebskiego. Wskazano, że mur jest odpowiedni, i oddalono pretensje Radoty. Marcin Wacławowicz jak kupiec sukienny należał do najbardziej wyspecjalizowanej branży handlowej, choć w tym czasie handel krakowski suknem nie odbywał się już w skali europejskiej, jak we wcześniejszym okresie, lecz obejmował Polskę południową. Posiadał dwa kramy w Kramach Bogatych: jeden z nich naprzeciw postrzygalni miejskiej, a drugi nieopodal kramu Bartschów. Był dwukrotnie żonaty: z Magdaleną z Berów oraz z Katarzyną, córką rajcy Mateusza Siebeneichera (nr 418), a siostrą rajcy Jakuba Siebeneichera (nr 435), dla której było to drugie małżeństwo (pierwszym mężem był Kasper Trusaldi). Jego dzieci to: Jan Oktawiusz, doktor obojga praw, Marcin, ławnik krakowski, Anna, żona rajcy Mikołaja Zalaszowskiego starszego (nr 449), Magdalena (żona Mikołaja Pipana, aptekarza). Marcin Wacławowicz zmarł przed 14 stycznia 1606 roku.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1598–1601 strony 660–661 z wpisami spraw za kadencji burmistrzowskiej
Marcina Wacławowicza w 1600 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 455, s. 660–661)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1598–1601 strony 660–661 z wpisami spraw za kadencji burmistrzowskiej Marcina Wacławowicza w 1600 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 455, s. 660–661)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska