A+ A A-
Tom:
strona:

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

brązowy medal oznaczony numerem 29 przyznany 8 czerwca 2016 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLVII/799/16)

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 2 listopada 2016 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie w Sali Obrad RMK prezes Izby Barbary Jękot oraz logo laureatki.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, organizacja samorządu zawodowego tworząca wraz z 19 izbami innych okręgów i Naczelną Izbą Aptekarską samorząd zawodu aptekarskiego. Historia organizacji krakowskich aptekarzy sięga zaborów, samorząd został zlikwidowany po nacjonalizacji aptek w 1951 r., reaktywacja nastąpiła na mocy ustawy o izbach aptekarskich z 1991 r. – wtedy też odbył się zjazd Komitetu Założycielskiego Tymczasowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Aktualnie Izba działa na obszarze województwa małopolskiego bez powiatów suskiego i oświęcimskiego, skupiając ponad 3400 osób. Do jej zadań należą m.in. wydawanie prawa wykonywania zawodu przez aptekarzy, reprezentowanie ich interesów zawodowych i społecznych, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu, strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej. Krakowska Okręgowa Izba jest twórcą i właścicielem internetowego portalu edukacyjnego dla farmaceutów umożliwiającego samokształcenie w systemie e-learningowym. Miasto Kraków uhonorowało Okręgową Izbę brązowym medalem „Cracoviae Merenti” w 2016 r. w 25-lecie reaktywowania samorządu aptekarskiego.

Brązowy medal nr 29 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLII/799/16 podjętą 8 czerwca 2016 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Uhonorowanie to nastąpiło w jubileusz 25-lecia reaktywowania samorządu aptekarskiego. Wręczenie medalu wraz z dyplomem miało miejsce 2 listopada 2016 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Reprodukcja dyplomu oraz akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti” w asyście prezydenta miasta i przewodniczącego RMK.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności