A+ A A-
Tom:
strona:

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

srebrny medal oznaczony numerem 27 przyznany 10 lipca 2013 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXIX/1176/13)

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 8 listopada 2013 r. w Pałacu Wielopolskich. W Sali Obrad RMK występuje prezes Izby Andrzej Matyja.

 

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, organizacja samorządu zawodowego tworząca wraz z 22 izbami innych okręgów, Izbą Wojskową i Naczelną Izbą Lekarską samorząd zawodu lekarskiego i dentystycznego. Jej rodowód sięga czasów zaboru, gdy w 1893 r. powołano w Krakowie Izbę Lekarską Zachodnio-Galicyjską pod prezesurą Macieja Leona Jakubowskiego (patrz s. 294–295). Samorządy lekarzy i stomatologów rozwiązane zostały w 1950 r., reaktywacja nastąpiła na mocy ustawy majowej 1989 r. Aktualnie pod rządami ustawy z 2009 r. wspólna dla lekarzy i lekarzy dentystów krakowska Okręgowa Izba obejmuje obszar województw małopolskiego i podkarpackiego, zrzeszając ponad 17 tys. członków. Reprezentuje ich, sprawuje pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, realizuje funkcje samopomocowe oraz kształceniowe. Przyznaje prawo wykonywania zawodu. Miasto Kraków uhonorowało Okręgową Izbę srebrnym medalem„Cracoviae Merenti” w 2013 r. w jubileusz 120-lecia krakowskiego samorządu lekarskiego.

Srebrny medal nr 27 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXIX/1176/13 podjętą 10 lipca 2013 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Uhonorowanie to związane było z jubileuszem 120-lecia krakowskiego samorządu lekarskiego. Wręczenie medalu wraz z dyplomem nastąpiło 8 listopada 2013 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Prezentacja medalu i dyplomu przez aktualnego prezesa Izby oraz jego poprzedników w krakowskim samorządzie lekarskim: Jana Ciećkiewicza (w środku) i Bogdana Badowskiego (z lewej); reprodukcja wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności