Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Wal

Rajca 1367
Burmistrz 1367

Jacobus Wal

Kupiec, odnotowany w księgach miejskich w latach 1366-1373. Nominowany do rady miejskiej tylko raz, w 1367 roku. Wziął udział w przygotowaniu, a następnie uchwaleniu ważnego dla mieszkańców-posesjonatów wilkierza, regulującego sprawy podatku od nieruchomości. W myśl tej regulacji (mającej obowiązywać, jak to określono, „po wieczne czasy”) obywatel posiadający nieruchomość stojącą na gruncie, który nie należy do niego, nie będzie musiał płacić podatku gruntowego w wysokości 2 grzywien rocznie, jak do tej pory, lecz będzie płacił podatek tylko z tej części, która jest jego własnością, czyli tylko od zabudowań. Podatek gruntowy będą natomiast płacili ci obywatele miasta, którzy są właścicielami danego gruntu. W uchwaleniu tej regulacji oprócz rajców urzędujących wzięli udział „dostojni seniorowie miasta”, czyli rajcowie w tym roku nienominowani do składu urzędującego.

Z „Najstarszej księgi” strona 216 z wpisem z 1367 roku zawierającym wykaz rajców uchwalających wilkierz
w sprawie podatku od nieruchomości, wśród których figuruje Jakub Wal – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 216)
Z „Najstarszej księgi” strona 216 z wpisem z 1367 roku zawierającym wykaz rajców uchwalających wilkierz w sprawie podatku od nieruchomości, wśród których figuruje Jakub Wal – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 216)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska