A+ A A-

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w...

Tom:
strona:

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie

brązowy medal oznaczony numerem 15 przyznany 23 maja 2007 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XIV/173/07)

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 30 października 2007 r. w Pałacu Wielopolskich. Prezes Zarządu Towarzystwa Konrad Firlej  z wiceprezesem Andrzejem Łopatą i skarbnikiem Stanisławem Doboszem w trakcie aktu wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti” oraz logo laureata.

 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie, organizacja sportowo-wychowawcza o patriotycznym przesłaniu, kontynuująca dawny ruch sokoli na ziemiach polskich, zapoczątkowany powołaniem we Lwowie w 1867 r. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1885 r. utworzono Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie, od 1889 r. w okazałej, rozbudowanej w 1894 r. siedzibie przy obecnej ul. Piłsudskiego. Organizacja wpisała się w historię początków polskiego sportu i zasłużyła w zbrojnej, legionowej walce o niepodległość. W 1947 r. Towarzystwo rozwiązano, próby wskrzeszenia po październiku 1956 r. i sierpniu 1980 r. nie powiodły się. Przełom ustrojowy w czerwcu 1989 r. przyniósł jego reaktywację – już w lipcu tegoż roku zarejestrowano Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie, kontynuujące tradycje przedwojennego „Sokoła”. W 1990 r. zakończono rewindykację z rąk Skarbu Państwa wspomnianej siedziby. Miasto Kraków uhonorowało Towarzystwo brązowym medalem „Cracoviae Merenti” w 2007 r. w jubileusz 140-lecia powstania na ziemiach polskich organizacji sokolej.

Brązowy medal nr 15 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XIV/173/07 podjętą 23 maja 2007 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Klimowicz. Uhonorowanie to zbiegło się z jubileuszem 140-lecia powstania na ziemiach polskich organizacji sokolej. Wręczenie medalu wraz z dyplomem nastąpiło 30 października 2007 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Reprodukcja dyplomu medalu; wręczenie medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności