A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
A
Abraham z Sącza
Abraham z Sącza
Banas Abrahamowicz
Abrahamowicz Banas
Fajbus Abrahamowicz
Abrahamowicz Fajbus
Jonas Abrahamowicz
Abrahamowicz Jonas
Józef Abrahamowicz
Abrahamowicz Józef
Mojżesz Moszel Abrahamowicz
Abrahamowicz Mojżesz Moszel
Fiszel Abramowicz
Abramowicz Fiszel
Salomon Abramowicz
Abramowicz Salomon
Adam młynarz z Bronowic
Adam młynarz z Bronowic
Antoni Adamczyk
Adamczyk Antoni
Antoni Adamczyk
Adamczyk Antoni
Marek Adamczyk
Adamczyk Marek
Piotr Adamczyk
Adamczyk Piotr
Wojciech Adamek
Adamek Wojciech
Franciszek Adamski
Adamski Franciszek
Wacław Adamski
Adamski Wacław
Prawnik, notariusz, urodzony 23 września 1839 roku w Przeciszowie w powiecie wadowickim, syn Antoniego, dzierżawcy dóbr Winiary. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, wzbogaconych także nauką uniwersytecką w Berlinie, w 1864 roku praktykował u myślenickiego notariusza, następnie od 1866 roku pracował jako auskultant przy Sądzie Krajowym w Krakowie oraz jako adiunkt Sądu Powiatowego w Myślenicach. W 1874 roku objął urząd notariusza w...
Wincenty Adamski
Adamski Wincenty
Agnieszka wdowa po Bernardzie z Brzegu
Agnieszka wdowa po Bernardzie z Brzegu
Erazm Aichler
Aichler Erazm
Joannes Aichlar (Eichler) Kupiec, syn rajcy Jana (nr 345) przybyłego do Krakowa z Freistadt w Górnej Austrii. Pieczętował się herbem własnym Dąb z nobilitacji cesarza Karola V wydanej w Ratyzbonie w 1541 roku, potwierdzonej następnie aktem wydanym w Krakowie w roku 1542 przez Zygmunta Starego. W ławie sądowej zasiadał w latach 1550–1555, w radzie miejskiej od roku 1556 do 1576 włącznie. W tym czasie jedenastokrotnie powołano go do rady urzędującej, w której w...
Jan Aichler
Aichler Jan
Joannes Aychler (Eichler) Kupiec, protoplasta krakowskiej linii Aichlerów wywodzących się z miejscowosci Freistadt w Górnej Austrii. Pieczętował sie herbem własnym Dąb z nobilitacji cesarza Karola V wydanej w Ratyzbonie w 1541 roku, potwierdzonej dokumentem wydanym w Krakowie w 1542 roku przez Zygmunta Starego. Jan został przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego w roku 1515. W latach 1534–1535 pełnił urząd ławnika, w roku 1536 uzyskał nominację do rady...
Jan Aksamit
Aksamit Jan
Johannes Axamith Stradomianin, rajca jednorazowo poświadczony w 1502 roku w składzie rady urzędującej kazimierskiej nominowanej 2 lutego tego roku przez wielkorządcę krakowskiego Marcina z Borzymowa- Borzymowskiego, na miejscu zarezerwowanym dla reprezentantów przedmieścia stradomskiego. Drugie tego rodzaju krzesło rajcowskie zajął wówczas Jakub płatnerz starszy (nr 161). Inne ślady po rajcy Janie Aksamicie i jego udziale we władzach miejskich nie zachowały...
Mikołaj Alantsee młodszy
Alantsee Mikołaj młodszy
Nicolaus Alantse (Halantse) Aptekarz, przedstawiciel rodziny aptekarzy i kupców krakowskich pochodzącej z Wenecji, syn rajcy Mikołaja starszego (nr 399), brat rajcy Zygmunta (nr 454). Nobilitowany w 1569 roku na sejmie w Lublinie, pieczętował się herbem własnym Alantsee. Nie zasiadał w ławie sądowej, bez tego stażu uzyskał w roku 1592 nominację do rady miejskiej na miejsce po zdymisjonowanym z urzędu rajcy Urbanie Friserze (nr 412). W trakcie niespełna sześcioletniego...
Mikołaj Alantsee starszy
Alantsee Mikołaj starszy
Nicolaus Alantsee (Alancy) Aptekarz, syn aptekarza Jana z Płocka, brat aptekarza Pawła z Płocka oraz Ambrożego, bakałarza i altarysty w katedrze płockiej. Pochodził z rodziny weneckiej osiadłej w Polsce. Pieczętował się herbem własnym Alantsee. Wraz z bratem w 1569 roku otrzymał nobilitację. W latach 1559–1563 zasiadał w ławie miejskiej. Był lonerem do roku 1576 i ławnikiem Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w latach 1568–1570. Do rady...
Zygmunt Alantsee
Alantsee Zygmunt
Sigismundus Alantse (Alancy, Halantse) Mieszczanin krakowski, prawdopodobnie aptekarz, przedstawiciel rodziny pochodzącej z Wenecji, w XV wieku osiadłej w Płocku – założyciel linii krakowskiej, Jan (nobilitowany przez cesarza Karola V) osiadł tu przed 1553 rokiem, był nadwornym aptekarzem królowej Bony, założył w Krakowie dwie apteki przy ul. Grodzkiej. Zygmunt był wnukiem Jana, a synem rajcy Mikołaja starszego (nr 399) i Anny Rogulskiej. Jego bratem był rajca...
Albert
Albert
Albrecht, Albetrus Wójt dziedziczny zapamiętany w historii Krakowajako przywódca buntu przeciwko Władysławowi Łokietkowi, Syn wójta Henryka starszego (nr 7), brat Henryka młodszego (nr 10) i Jana (nr 9), z którymi sprawował po ojcu wójtostwo krakowskie. W źródłach po raz pierwszy wystąpił jako wójt w 1290 roku, świadkując na dokumencie wystawionym przez księcia Przemysława II, chwilowo władającego Krakowem. Występuje tam...
Mikołaj Alberti
Alberti Mikołaj
Nicolaus Abberti Mieszczanin, odnotowany w księgach miejskich w latach 1427-1433. Na urząd ławnika sądowego został powołany w 1427 roku i po tej rocznej praktyce dotyczącej spraw miejskich otrzymał w roku 1428 nominację do rady miejskiej. W radzie został wzmiankowany także w roku 1430. Jednocześnie w latach 1428-1430 piastował urząd wójta sądowego i z tego tytułu przewodniczył ławie miejskiej. Jako rajca urzędujący w przypadającej na niego kolejności pełnił...
Albertus
Albertus
Albertus cum rubeo ore Kolejny rajca z najstarszego ze znanych nam składów kazimierskiej rady miejskiej, o którym wiedza przetrwała dzięki zachowaniu się dokumentu pergaminowego, świadczącego, że w roku 1366 rajcowie w tym składzie wydzierżawili miejski grunt położony na terenie Bawołu. W dokumencie tym po imieniu Albertusa dopisano cum rubeo ore, co przyjmowane jest jako określenie przydomka, podobnie jak w przypadku innych kazimierskich rajców: Piotra cum...
Obraz Albertus
Albertus
dla rejonu ul. Wiślnej
Obraz Adolf Aleksandrowicz
Aleksandrowicz Adolf
Urodzony w 1811 roku, farmaceuta, chemik analityczny. Z nominacji Rady Prowincjonalnej Galicji – zwierzchniej organizacji powstańczej w Galicji, naczelnik miasta do aresztowania w 3 marca 1864 roku. Zmarł w 1875 roku.
Aleksy z Raciborza
Aleksy z Raciborza
Alexius de Rathibor (Radbor) Kupiec, sukiennik, z rodziny przybyłej do Krakowa ze śląskiego Raciborza. Odnotowany w księgach miejskich w latach 1367-1379. W roku 1362 zasiadał w ławie miejskiej, a następnie dwukrotnie został odnotowany jako rajca krakowski, w latach 1375 i 1379. Aleksy w roku 1368, w związku z zamiarem udania się na pielgrzymkę do Rzymu, uczynił opiekunem swojego majątku Piotra Kobolda. Z kolei on sam był opiekunem majątku Katarzyny, córki Jana Gliwicza...
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności