Wersja kontrastowa
A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

E
Heineman Edel
Edel Heineman
Heinmannus (Heynmann) Edlingi (Edeling) Kupiec krakowski, syn Piotra, przedstawiciel licznej i od dawna osiadłej w Krakowie rodziny Edelów. Brat, Mikołaj, wcześniej rozpoczął karierę we władzach miejskich (nr 59). Heineman został powołany po raz pierwszy na urząd ławnika w 1347 roku, a następnie w roku 1352. W 1358 roku stanął na czele ławy jako wójt sądowy. Rok później został nominowany do rady miejskiej. Brak w księgach miejskich śladów, aby...
Mikołaj Edel
Edel Mikołaj
Nicolaus Edelingi (Edlingi, de Edel, Hedlingi) Kupiec krakowski z bogatej rodziny Edelów, syn Piotra, brat Heinemana, również rajcy (nr 68). Źródłem jego dochodów był handel zagraniczny, głównie suknem, a kontakty sięgały Brugii i Wenecji. Zajmował się także bankowością, pośrednicząc w przekazywaniu świętopietrza między kolektorami papieskimi a bankierami papieskimi w Brugii. W 1350 roku został powołany do ławy, natomiast od 1356 roku,...
Jan Ederer
Ederer Jan
Iohannes Oderer Mieszczanin krakowski, syn Konrada Ederera, ławnika krakowskiego w latach 1362 i 1368, odnotowany w księgach miejskich w latach 1387—1441. W 1387 roku zasiadł w ławie sądowej. Urzędował w niej także w latach 1391 i 1394. Od roku 1395 Jan zasiadał w radzie miejskiej; był kilkakrotnie, do roku 1407 włącznie, wybierany do rady urzędującej i pełnił na przemian z innymi rajcami funkcję burmistrza. Jako rajca brał udział w 1397 roku w przyjęciu przez miasto...
Michał Ederer
Ederer Michał
Michael (Michel) Edrar Mieszczanin krakowski, odnotowany w księgach miejskich w latach 1444—1466. W roku 1442 został powołany do ławy miejskiej. Po tej praktyce na urzędzie ławnika sadowego, w roku 1445 uzyskał nominację do rady miejskiej, w której zasiadał przez prawie 20 lat, do roku 1463 włącznie. Michał kilkakrotnie był powoływany do rady urzędującej, pełniąc — w przyjętej w danym roku kolejności — funkcję burmistrza. W tej burmistrzowskiej...
Franciszek Andrzej Eichberger
Eichberger Franciszek Andrzej
Franciscus Andreas Eychberger Kupiec winny i korzenny pochodzący ze Śląska. Karierę zawodową rozpoczął w rodzinnej firmie Laskiewiczów. W ławie miejskiej zasiadał zaledwie przez kilka miesięcy 1745 roku, już w maju tegoż roku został wybrany na urząd rajcy po Pawle Soldadinim (nr 572). Rajcą pozostawał przez prawie 34 lata – do roku 1778 włącznie. W tym czasie aż 14 razy wchodził w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił...
Joachim Elchanan
Elchanan Joachim
Jan Elianus
Elianus Jan
Johannes Elian (Helianus, Helias, Ulianus) Zamożny mieszczanin kazimierski, aktywny w życiu miasta. Karierę we władzach miejskich rozpoczął od razu od zajęcia krzesła w radzie miejskiej, do której został powołany po raz pierwszy w roku 1391. W radzie urzędującej zasiadał jeszcze siedmiokrotnie, do roku 1407 włącznie, był zatem doświadczonym rajcą z wielokadencyjną praktyką, także burmistrzowską. Z biegiem czasu coraz aktywniej działał jednak na urzędzie...
Józef Eliaszowicz
Eliaszowicz Józef
Jan Beniamin Elsner
Elsner Jan Beniamin
Joannes Benjamin (Beny, Beni) Elzner Prawnik, urodzony około 1740 roku, sędzia w Dębnikach. Z kariery w sądownictwie zrezygnował przed marcem 1783 roku, kiedy to w podgórskich księgach parafialnych przy okazji pełnienia roli ojca chrzestnego został zapisany jako ex iudex in Dębniki. W 1784 roku objął posadę pierwszego asesora magistrackiego oraz jednocześnie kasjera miejskiego w Podgórzu. Wszedł zatem do zespołu organizującego władze w nowo utworzonym mieście...
Zygmunt Elsoner
Elsoner Zygmunt
Enoch z Muchowa
Enoch z Muchowa
Enoch Mochow Kupiec sukienny, przedstawiciel zasiedziałej w Krakowie od dziesiątków lat rodziny przybyłej z dolnośląskiego Muchowa koło Jawora, wsi należącej do cystersów. Z rodziny tej pochodzi wiele osób piastujących w Krakowie miejskie godności — rajcy: Heineman (przed buntem wójta Alberta, nr 8, w latach 1311—1312), Amylej (nr 17), Paszko (nr 42), oraz ławnicy: Hanc (od 1317 roku), Teodor (od 1324 roku), Heineman (od 1344 roku), Mikołaj...
Wolf Efraim Esterczyk
Esterczyk Wolf Efraim
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska