A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
E
Heineman Edel
Edel Heineman
Heinmannus (Heynmann) Edlingi (Edeling) Kupiec krakowski, syn Piotra, przedstawiciel licznej i od dawna osiadłej w Krakowie rodziny Edelów. Brat, Mikołaj, wcześniej rozpoczął karierę we władzach miejskich (nr 59). Heineman został powołany po raz pierwszy na urząd ławnika w 1347 roku, a następnie w roku 1352. W 1358 roku stanął na czele ławy jako wójt sądowy. Rok później został nominowany do rady miejskiej. Brak w księgach miejskich śladów, aby...
Mikołaj Edel
Edel Mikołaj
Nicolaus Edelingi (Edlingi, de Edel, Hedlingi) Kupiec krakowski z bogatej rodziny Edelów, syn Piotra, brat Heinemana, również rajcy (nr 68). Źródłem jego dochodów był handel zagraniczny, głównie suknem, a kontakty sięgały Brugii i Wenecji. Zajmował się także bankowością, pośrednicząc w przekazywaniu świętopietrza między kolektorami papieskimi a bankierami papieskimi w Brugii. W 1350 roku został powołany do ławy, natomiast od 1356 roku,...
Jan Ederer
Ederer Jan
Iohannes Oderer Mieszczanin krakowski, syn Konrada Ederera, ławnika krakowskiego w latach 1362 i 1368, odnotowany w księgach miejskich w latach 1387—1441. W 1387 roku zasiadł w ławie sądowej. Urzędował w niej także w latach 1391 i 1394. Od roku 1395 Jan zasiadał w radzie miejskiej; był kilkakrotnie, do roku 1407 włącznie, wybierany do rady urzędującej i pełnił na przemian z innymi rajcami funkcję burmistrza. Jako rajca brał udział w 1397 roku w przyjęciu przez miasto...
Michał Ederer
Ederer Michał
Michael (Michel) Edrar Mieszczanin krakowski, odnotowany w księgach miejskich w latach 1444—1466. W roku 1442 został powołany do ławy miejskiej. Po tej praktyce na urzędzie ławnika sadowego, w roku 1445 uzyskał nominację do rady miejskiej, w której zasiadał przez prawie 20 lat, do roku 1463 włącznie. Michał kilkakrotnie był powoływany do rady urzędującej, pełniąc — w przyjętej w danym roku kolejności — funkcję burmistrza. W tej burmistrzowskiej...
Franciszek Andrzej Eichberger
Eichberger Franciszek Andrzej
Franciscus Andreas Eychberger Kupiec winny i korzenny pochodzący ze Śląska. Karierę zawodową rozpoczął w rodzinnej firmie Laskiewiczów. W ławie miejskiej zasiadał zaledwie przez kilka miesięcy 1745 roku, już w maju tegoż roku został wybrany na urząd rajcy po Pawle Soldadinim (nr 572). Rajcą pozostawał przez prawie 34 lata – do roku 1778 włącznie. W tym czasie aż 14 razy wchodził w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił...
Joachim Elchanan
Elchanan Joachim
Jan Elianus
Elianus Jan
Johannes Elian (Helianus, Helias, Ulianus) Zamożny mieszczanin kazimierski, aktywny w życiu miasta. Karierę we władzach miejskich rozpoczął od razu od zajęcia krzesła w radzie miejskiej, do której został powołany po raz pierwszy w roku 1391. W radzie urzędującej zasiadał jeszcze siedmiokrotnie, do roku 1407 włącznie, był zatem doświadczonym rajcą z wielokadencyjną praktyką, także burmistrzowską. Z biegiem czasu coraz aktywniej działał jednak na urzędzie...
Józef Eliaszowicz
Eliaszowicz Józef
Jan Beniamin Elsner
Elsner Jan Beniamin
Joannes Benjamin (Beny, Beni) Elzner Prawnik, urodzony około 1740 roku, sędzia w Dębnikach. Z kariery w sądownictwie zrezygnował przed marcem 1783 roku, kiedy to w podgórskich księgach parafialnych przy okazji pełnienia roli ojca chrzestnego został zapisany jako ex iudex in Dębniki. W 1784 roku objął posadę pierwszego asesora magistrackiego oraz jednocześnie kasjera miejskiego w Podgórzu. Wszedł zatem do zespołu organizującego władze w nowo utworzonym mieście...
Zygmunt Elsoner
Elsoner Zygmunt
Enoch z Muchowa
Enoch z Muchowa
Enoch Mochow Kupiec sukienny, przedstawiciel zasiedziałej w Krakowie od dziesiątków lat rodziny przybyłej z dolnośląskiego Muchowa koło Jawora, wsi należącej do cystersów. Z rodziny tej pochodzi wiele osób piastujących w Krakowie miejskie godności — rajcy: Heineman (przed buntem wójta Alberta, nr 8, w latach 1311—1312), Amylej (nr 17), Paszko (nr 42), oraz ławnicy: Hanc (od 1317 roku), Teodor (od 1324 roku), Heineman (od 1344 roku), Mikołaj...
Wolf Efraim Esterczyk
Esterczyk Wolf Efraim
Andrzej Ettmayer d’Adelsburg
Ettmayer d’Adelsburg Andrzej
Andrzej Ettmayer d’Adelsburg radca dworu,naczelnik Wysokiej Komisji Gubernialnej w Krakowie Portret Andrzeja Ettmayera d’Adelsburg namalowany przez Karla Gottlieba Schweikarta w 1823 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego. Andrzej Ettmayer d’Adelsburg (Andrzej d’Adelsburg Ettmayer), herbu własnego, urzędnik austriacki, radca dworu, naczelnik Wysokiej Komisji Gubernialnej w Krakowie. Urodzony 28 marca 1791 r., syn Jana i Anny z domu Nadler. W...
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności