A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
H
Stanisław Haberkost zwany Lex
Haberkost Stanisław zwany Lex
Stanisłaus Habercosts alias Lex, lanio Rzeźnik kazimierski, urodzony około 1523 roku. Zapewne syn rzeźnika Marcina Haberkosta (zapisywanego też jako Oberkofsh, Oberkost), w latach 1541–1542 i 1544–1547 zasiadającego w ławie miejskiej. Stanisław w ławie miejskiej został odnotowany w roku 1556, lecz ławnikiem był zapewne już wcześniej. W roku 1557 z pozycji seniora ławy (co nie oznaczało najdłuższego stażu ławniczego, lecz funkcję organizującego prace) uzyskał...
Bartłomiej Habicht zwany Jastrząb
Habicht Bartłomiej zwany Jastrząb
Bartholomaeus Habycht (Abicht) Rzemieślnik, paśnik, także kupiec, syn Pawła. Do prawa miejskiego został przyjęty w 1529 roku. Karierę we władzach miejskich rozpoczął w roku 1539, obejmując urząd ławnika sądowego, który pełnił do roku 1543. W roku 1544 został powołany do rady miejskiej, w której zasiadł na prawie 30 lat. W tym czasie ośmiokrotnie był nominowany do rady urzędującej, w której w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję...
Obraz Cuncze Habirgeyst
Habirgeyst Cuncze
                            
Wojciech Hachlowski
Hachlowski Wojciech
Franciszek Hadulski
Hadulski Franciszek
Litman Haftarz
Haftarz Litman
Kazimierz Hajdziński
Hajdziński Kazimierz
Wojciech Halda
Halda Wojciech
Jan Haller
Haller Jan
Johannes Haller Kupiec, księgarz, wydawca, właściciel drukarni i papierni. Syn Jana, urodzony około 1467 roku we frankońskim mieście Rothenburg nad rzeką Tauber. Studiował na Uniwersytecie Krakowskim, nie uzyskałjednak żadnego stopnia naukowego. Przyjął krakowskie prawo miejskie w roku 1491. W roku 1501 urzędował jako ławnik. Do rady miejskiej został powołany w roku 1508, zasiadał w niej do roku 1525. Pomimo tak długiego stażu rajcowskiego, w radzie urzędującej,...
Józef Haller
Haller Józef
Ziemianin, prawnik, polityk z rodziny, która wydała rajców-burmistrzów: Jana (nr 314) i Stefana (nr 381). Urodzony w 1783 roku, syn Marcina Alojzego, szlachcica z nadania Franciszka Józefa w 1795 roku, z prawem przydomku de Hallenburg, osiadłego w majątku Polanka, i Petroneli z Bartschów. Po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Krakowskim (w Szkole Głównej Krakowskiej) rozpoczął pracę w administracji austriackiej i Księstwa Warszawskiego na terenie...
Stanisław Haller
Haller Stanisław
Stanisłaus Sandomirczyk alias Haller (Hallar, Halar, Haliar) Kleparzanin, prawdopodobnie rzeźnik, wnioskując z przydomka z rodziny wywodzącej się z Sandomierza; początkowo przydomka Sandomierczyk używał jako jedynego, później z dodaniem alias Haller, w końcu Haller zyskało pozycję pierwszą. Równolegle w Krakowie żyła rodzina Hallerów, która wydała dwóch rajców krakowskich, Jana i Stefana. Rodzina ta przybyła jednak z Frankonii, brak...
Stefan Haller
Haller Stefan
Stephanus Haller Kupiec, syn kuśnierza Stefana i Katarzyny z Langów, zmarłych podczas zarazy 1543 roku, wnuk rajcy Jana Hallera (314). Do prawa miejskiego został przyjęty w roku 1552. Nie pełniąc wcześniej urzędu ławnika sądowego, uzyskał w roku 1560 nominację do rady miejskiej. Zasiadał w niej do roku 1578 włącznie. Pełnił funkcję burmistrza sześciokrotnie – w latach zasiadania w radzie urzędującej. Padł ofiarą „krawawego burmistrza” Erazma...
Obraz Hannus de Scawin
Hannus de Scawin
dla rejonu ul. Szczepańskiej
Bror Hansson
Hansson Bror
Bror Hansson szwedzki działaczcharytatywny, filantrop Bror Hansson na fotografii wykonanej podczas „Spotkania Krakowian” 18 czerwca 1994 r. w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich oraz własnoręczny podpis uhonorowanego. Bror Hansson, szwedzki filantrop, organizator pomocy medycznej dla Polski. Urodzony w 1914 r. w Vellinge w szwedzkim regionie Skania, był pracownikiem Uniwersytetu w Lung. Na emeryturze, w latach 1978–2007, prowadził pomoc dla Polski,...
Jan Hanusek
Hanusek Jan
Hanzel wełniarz
Hanzel wełniarz
Hanzel lanetextor Rzemieślnik parający się wyrobami z wełny, odnotowany w radzie miejskiej w roku 1454, bez możliwości ustalenia, czy reprezentował mieszkańców Kazimierza w obrębie murów, czy przedmieścia Stradom. Tak jak poprzednik (nr 130) brał udział w potwierdzeniu transakcji między Andrzejem Garbkiem a Piotrem Czarnym starszym (nr 99) i jego żoną Małgorzatą w sprawie sprzedaży Piotrowi ogrodu na...
Marek Hareńczyk
Hareńczyk Marek
* radny Miasta Krakowa w III kadencji
Hartlip z Klutschau
Hartlip z Klutschau
Hartlibus de Klutsche (Klwtsche, Clutscha, Clutsche) Kupiec, mieszczanin krakowski, którego rodzina (lub on sarn) przybyła z miejscowości Klutschau (obecnie Ujazd koło Strzelec Opolskich). Odnotowany w księgach miejskich w latach 1388—1415. Hartlip był we władzach miasta od 1388 roku, kiedy to został powołany do ławy miejskiej. Brał wtedy udział w sprawie dotyczącej przekazania przez Katarzynę, wdowę po Janie zwanym Wilkiem, oraz jej córki: Elżbietę i...
Józef Hauke
Hauke Józef
Józef Hauke pułkownik wojsk polskich, kwatermistrz,przedstawiciel cesarza Rosji i króla Polskiw komisji ustalającej granice Wolnego Miasta Krakowa Portret Józefa Haukego nieznanego autora z lat 1827–1833 oraz własnoręczny podpis uhonorowanego. Józef Hauke, herbu Bosak, prawdopodobnie po 1830 r. z rosyjskim tytułem hrabiowskim, oficer wojsk polskich, generał major armii rosyjskiej. Urodzony 14 kutego 1790 r. w Warszawie w rodzinie...
Piotr Hausse
Hausse Piotr
Andrzej Hawranek
Hawranek Andrzej
* radny Miasta Krakowa w kadencjach VI i VII
Jakil Haze
Haze Jakil
Iakil (Jeklo, Jeclo, Jekil, Jeckil) Hase Rajca o niemieckim rodowodzie, wzmiankowany w księgach miejskich w latach 1369–1392, głównie w związku z opłacaniem podatków. Powołany do kazimierskiej rady miejskiej wraz z dwoma innymi nowymi rajcami rozpoczął w roku 1372 karierę rajcowską, jednak, podobnie jak w przypadku Krycera (nr 17), sprawowanie tego urzędu okazało się jednorocznym incydentem, choć ślady aktywności Jakila Haze były odnotowywane do roku...
Mojżesz Hechler
Hechler Mojżesz
Heineman zwany Edel
Heineman zwany Edel
Heinmannus de Edel (Edeling) Zamożny kupiec krakowski przybyły z miejscowości Edel (prawdopodobnie Edeleny k. Miskolca), W końcowej fazie buntu wójta Alberta (nr 8) w 1312 roku został nominowany na ławnika najpierw przez buntowników, a następnie przez Władysława Łokietka, z czego można wnioskować o jego politycznej zręczności. Ławnikiem został także w 1313 roku. Dopiero w roku 1321 uzyskał nominację do rady miejskiej, w której zasiadał do 1323 roku....
Józef Heliasz
Heliasz Józef
Bernard Henke
Henke Bernard
Daniel Henke
Henke Daniel
Stanisław Henke
Henke Stanisław
Jerzy Henko
Henko Jerzy
Georgius Heynko Rajca zasiadający w radzie miejskiej na krześle przynależnym przedstawicielowi Kazimierza. Do rady po raz pierwszy został powołany w roku 1484. Zasiadał w radzie urzędującej-burmistrzowskiej także w latach 1485 i 1486. Po trzech kolejno następujących po sobie kadencjach nie pojawił się już w radzie miejskiej.
Henryk
Henryk
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności