A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
Ś
Wawrzyniec Ściba (Wścieba)
Ściba (Wścieba) Wawrzyniec
Wojciech Ścięziorski
Ścięziorski Wojciech
Jakub Ścięzor
Ścięzor Jakub
Kazimierz Ścięzor
Ścięzor Kazimierz
Wojciech Śleszkowski
Śleszkowski Wojciech
Albertus Sleszkowski (Szleszkowski, Slęszkowski, Śleskowski) Doktor medycyny, sekretarz królewski, kawaler Złotej Ostrogi. Pochodził z Kalisza. Syn Sebastiana, doktora medycyny. Studiował na Uniwersytecie Krakowskim i we Włoszech (Bolonia i Padwa), uzyskując tytuł doktora medycyny w 1653 roku. Został przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego w roku 1654. W 1657 roku wszedł do rady miejskiej i zasiadał w niej przez 40 lat. Dziewiętnastokrotnie w tym czasie wchodził w skład...
Franciszek Ślęzak
Ślęzak Franciszek
Grzegorz Ślęzak
Ślęzak Grzegorz
Ignacy Śliwa
Śliwa Ignacy
Jan Śliwa
Śliwa Jan
Marcin Śliwa
Śliwa Marcin
Władysław Śliwa
Śliwa Władysław
Stefan Śliwiński
Śliwiński Stefan
Stefan Śliwiński
Śliwiński Stefan
Stefan Śliwiński
Śliwiński Stefan
Stefan Śliwiński
Śliwiński Stefan
Mikołaj Śliwosz
Śliwosz Mikołaj
Nicolaus (Clos) Slywos (Slywoss, Slywosch, Sliuosch) Sukiennik, odnotowany w roku 1385 jako przyjęty do kazimierskiego prawa miejskiego, zaczął opłacać podatki miejskie w grupie rzeźników nieposiadających własnych domów. Z czasem dorobił się domu położonego w najbardziej reprezentacyjnym, oprócz rynku, miejscu w Kazimierzu: przy ul. Krakowskiej, po sąsiedzku z rajcą Stanisławem Swiebodą starszym (nr 124). W latach 1407 i 1413 został wybrany do składu...
Jan Śliwowski
Śliwowski Jan
Jan Sliwowski Być może pochodził z miejscowości Koszyczki, podobnie jak wcześniejszy rajca Jan z Koszyczek (nr 60). Pierwszy raz odnotowany w radzie miejskiej w roku 1576, jednak w radzie starej, zatem do rady wszedł już wcześniej. Jako rajca urzędujący odnotowany został w roku 1583, gdy brał udział w zatwierdzaniu artykułów statutu kleparskiego cechu kowali i ślusarzy oraz przedstawieniu go do potwierdzenia Stefanowi Batoremu. Żonaty z Anną, występował z nią w 1574...
Paweł Śliwowski
Śliwowski Paweł
Paulus Sliwowsky Rajca, po którym jedyny ślad urzędowania w Kleparzu zachował się w aktach sądu wielkorządcy krakowskiego – jako wykonawca testamentu zmarłego Kaspra Sadownika w roku 1589 brał udział w sprawie spadkowej toczonej z wniosku Marcina Kroszny wnoszącego roszczenia do masy spadkowej.
Stanisław Ślizowski
Ślizowski Stanisław
Andrzej Ślusarek
Ślusarek Andrzej
Antoni Śmieszkowic
Śmieszkowic Antoni
Antonius Smieszkiewicz Rzeźnik. Wieloletni rajca-burmistrz, od roku 1767 był seniorem rady. Miał przy ul. Długiej dom z zajazdem, browarem i gorzelnią, który w sierpniu 1768 roku spłonął w wielkim pożarze miasta. Żonaty z Teresą, córką rajcy Józefa Samnockiego (nr 186). Śmieszkowicowie mieli córkę, a ta zalotnika nieakceptowanego przez rodziców. W roku 1767 zalotnik ów pomógł jej uciec z domu; młodzi pozwali nadto...
Baltazar Śmieszkowicz
Śmieszkowicz Baltazar
Baltasarus Smieszkowic Kazimierzanin, zasiadający w radzie miejskiej w tym samym czasie, w którym rajcą był Dominik Śmieszkowicz (nr 320). Prawdopodobnie łączyły ich więzy rodzinne, możliwe że obaj lub któryś z nich powiązani byli z występującym o pokolenie wcześniej kazimierskim karczmarzem Wojciechem Śmieszkowiczem. Baltazar uzyskał nominację do rady miejskiej w roku 1670, godność rajcowską sprawował przez niecałe siedemnaście lat. W tym czasie...
Dominik Śmieszkowicz
Śmieszkowicz Dominik
Dominicus Smieszkowic (Śmieszkowski) Kazimierzanin, prawdopodobnie spokrewniony z równolegle zasiadającym w radzie miejskiej Baltazarem Śmieszkowiczem (nr 316). Do rady został powołany w roku 1676, rajcą był przez niecałe osiem lat, w tym sześciokrotnie rajcą urzędującym, a zatem i burmistrzem. W 1674 roku wraz z rajcą Wojciechem Zawadą młodszym (nr 321) zakupił do Izby Pańskiej w ratuszu obicie z czerwonego sukna, co skrzętnie odnotowano w księdze miejskiej....
Lewko Śrubski
Śrubski Lewko
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
św. Jana Grandego w Krakowie Szpital Zakonu Bonifratrów
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 27 maja 2009 r. w Pałacu Wielopolskich. Prezentacja medalu i dyplomu w Sali Obrad RMK (medal w rękach dyrektora Szpitala dr. Marka Krobickiego, dyplom prezentuje goszczący specjalnie brat Donatus Forkan, przełożony generalny zakonu bonifratrów) oraz logo Szpitala. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego Sp. z o.o. w Krakowie, specjalistyczny...
Kazimierz Świątek
Świątek Kazimierz
Stanisław Świder
Świder Stanisław
Maciej Świętek
Świętek Maciej
Mathias Świętek lapicida Murarz, kamieniarz. Wzmiankowany w 1615 roku jako zmarły już rajca kleparski, stąd historia jego aktywności w mieście nie jest znana. Wdowa po nim, Katarzyna, wyszła powtórnie za mąż za rajcę kleparskiego Jana Kaszubę (nr 117). Maciej Świętek pozostawił dwóch synów, Macieja i Stanisława. W nowym stadle założonym przez Katarzynę stali oni po stronie matki w kończących się przed urzędem wójtowsko-ławniczym wybuchowych...
Świętosław
Świętosław
Kazimierz Świgoń
Świgoń Kazimierz
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności