A+ A A-

Miejska Państwowa Straż Pożarna w Krakowie

Tom:
strona:

Miejska Państwowa Straż Pożarna w Krakowie

srebrny medal oznaczony numerem 15 przyznany 21 maja 2003 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVI/113/03)

Miejska Państwowa Straż Pożarna w Krakowie

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2003 r. w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich. Komendant miejski PSP w Krakowie Antoni Nawrot z dyplomem medalu oraz godło laureata.

 

Miejska Państwowa Straż Pożarna w Krakowie, jednostka zawodowego pożarnictwa szczebla miejskiego (powiatowego) w strukturze resortu spraw wewnętrznych i administracji. W dawnych wiekach obrona pożarowa Krakowa spoczywała w rękach mieszczan pod wodzą hutmana ratusznego i dziesiętników, od 1794 r. powierzona została Kongregacji Kupieckiej i cechom rzemieślniczym pod pieczą magistrackiego szprycmagistra. W 1865 r. założono po patronatem Magistratu stowarzyszenie Ochotnicza Straż Ogniowa, w 1873 r. Rada Miejska utworzyła Miejską Zawodową Straż Pożarną z siedzibą w Sukiennicach, następnie w odwachu przy Ratuszu, od 1879 r. w okazałym budynku przy ul. Kolejowej (obecnie Westerplatte). Od 1950 r. funkcjonowała w ramach państwowej, scentralizowanej struktury straży pożarnych, po reformie pożarnictwa od 1992 r. jako Miejska Państwowa Straż Pożarna dla Krakowa i powiatu krakowskiego. Aktualnie realizuje zadania poprzez 8 jednostek ratowniczo-gaśniczych. Miasto Kraków uhonorowało krakowską Straż Pożarną srebrnym medalem „Cracoviae Merenti” w 2003 r. w 130-lecie jej powstania.

Srebrny medal nr 15 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XVI/113/03 podjętą 21 maja 2003 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Pytko. Uhonorowanie to nastąpiło w jubileusz 130-lecia powołania krakowskiej miejskiej zawodowej straży pożarnej. Wręczenie medalu wraz z dyplomem nastąpiło 5 czerwca 2003 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”, widoczni od lewej: gen. Piotr Buk, zastępca komendanta głównego PSP, wspomniany komendant miejski PSP w Krakowie oraz bryg. Seweryn Dyja, małopolski komendant PSP; niżej poczet sztandarowy Komendy Miejskiej PSP oraz reprodukcja dyplomu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności