A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
F
Faber
Faber
Jan Faber
Faber Jan
Johannes Faber Mieszczanin krakowski posługujący sie przydomkiem „kowal”, wskazującym albo wykonywaną przez niego profesję, albo tradycję rodzinną. Odnotowany w księgach miejskich w latach 1395—1425. Do ławy miejskiej został powołany w 1409 roku i w roku następnym. Jak stwierdza jednak księga ławnicza,„w sobotę w oktawie Bożego Ciała 1410 roku Mikołaj Czetirwang został powołany do składu ławy w miejsce Jana kowala, który w środę w...
Mikołaj Fabrys
Fabrys Mikołaj
Nicolaus Fabys (Fabris, Fabri) Kupiec, przedstawiciel włoskiej rodziny Fabrich. Pochodził z Modeny, gdzie jego rodzina posiadała winnice. Przez 30 lat przebywał we Włoszech. Prawo miejskie krakowskie przyjął w 1660 roku. Uzyskał indygenat. Był sekretarzem królewskim. Sprawował urząd ławnika Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim (w 1666 roku), z którego zrezygnował w 1667 roku, kiedy został rajcą krakowskim, zajmując miejsce po Franciszku...
Stanisław Jan Kanty Fachinetti
Fachinetti Stanisław Jan Kanty
Stanislaus Joannes Facchinetti (Fachinetty) Kupiec krakowski, z pochodzenia Włoch (przodek Fachinettich pochodził z Mediolanu i osiadł w Krakowie na początku XVII wieku). Syn Stanisława Fachinettiego (zmarłego w 1753 roku), „konsyliarza kameralnego Jego Królewskiej Mości”, ławnika krakowskiego, oraz Heleny, córki ławnika i kupca Antoniego Wilhelma (wcześniej żony rajcy Pawła Dzierzgwy – nr 601). W roku 1759 wszedł najpierw do ławy, a następnie do...
Bartłomiej Fachinetty
Fachinetty Bartłomiej
Bartolomeus Facchinetty Prawdopodobnie wywodził się z włoskiej rodziny Fachinettich, przybyłej i osiadłej w Krakowie na początku XVII wieku (rodzina ta wydała Stanisława Jana Kantego, rajcę i burmistrza krakowskiego w połowie XVIII wieku). W latach 1784 i 1786 Bartłomiej Fachinetty zasiadał w ławie sądowej, w latach 1787–1788 był rajcą kleparskim – w pierwszym roku wzmiankowany jako burmistrz i jednocześnie wójt kleparski. W roku 1788 ustąpił z urzędu...
Lazar Fajwlewicz
Fajwlewicz Lazar
Jan Falkenberg
Falkenberg Jan
Johannes (Hannus) (Falkemberg, Falkinberg, Valkenberch) Mieszczanin krakowski, wywodzący się z rodziny zamieszkałej w Fałkenburgu (obecnie Sokołów) nad Drawą lub rodziny osiadłej w śląskim Falkenbergu (obecnie Niemodlin). Wraz z Janem działali w mieście czapnik Mikołaj Falkenberg, ławnik w 1402 roku, Mikołaj Falkenberg, rajca od 1406 roku (nr 158), i inni Falkenbergowie, trudniący się różnymi rzemiosłami, w tym złotnictwem i garbarstwem. Jan wzmiankowany...
Mikołaj Falkenberg
Falkenberg Mikołaj
Nicolaus Falkinbereg (Falkemberg) Kupiec sukienny, kolejny przedstawiciel rodziny przybyłej z Falkenburgu (obecnie Sokołów) nad Drawą lub ze śląskiego Falkenbergu (obecnie Niemodlin), działający równocześnie z zapewne spokrewnionym rajcą Janem Falkenbergiem (nr 155). Odnotowany w latach 1393-1419. Przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego w 1394 roku. W latach 1396 i 1402 sprawował urząd ławnika sądowego, w 1406 roku zasiadł w radzie miejskiej. Zbiegło się to ze...
Niklosz Falkenberg
Falkenberg Niklosz
Michał Farnus
Farnus Michał
Aureliusz Federici
Federici Aureliusz
Aurelius Federicus (Federycys) Kupiec sukienny. Pochodził z Wenecji, tak jak jego stryj Marek Antoni, kupiec krakowski i rajca (nr 553). Prawo miejskie Krakowa przyjął w 1683 roku. Do ławy miejskiej wszedł w roku 1697. Zasiadał w niej zaledwie dwa lata. W 1699 roku został wybrany na urząd rajcowski w miejsce zmarłego stryja – Marka Antoniego. Wzbudziło to pewne protesty w mieście – anonimowy autor napisał nawet paszkwil potępiający Aureliusza. Decyzją rady w 1699...
Marek Antoni Federici
Federici Marek Antoni
Marcus Antonius Federicy Kupiec bławatny i sukienny, pochodził z Wenecji. Prawo miejskie krakowskie przyjął w 1667 roku. Był ławnikiem Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. Do rady miejskiej został wybrany w 1682 roku na miejsce po zmarłym Gabrielu Ochockim młodszym (nr 542). Urząd rajcy sprawował przez 17 lat i w tym czasie zaledwie jeden raz wszedł w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Jako rajca...
Jan Kanty Federowicz
Federowicz Jan Kanty
Kupiec, działacz polityczny i samorządowy. Urodzony w 1858 roku w Krakowie w rodzinie kupieckiej, syn Jana Nepomucena, radcy miejskiego, i Eleonory Hłasko. Ukończył Akademię Handlową w Pradze, praktyki handlowe odbył w Bordeaux, Bremie i Warszawie. W 1882 roku objął kierownictwo rodzinnej firmy zajmującej się handlem winami i towarami kolonialnymi, którą prowadził do 1920 roku. W 1896 roku został radcą miejskim – w Radzie Miejskiej zasiadał nieprzerwanie przez 28...
Jan Fediuk
Fediuk Jan
Józef Feistmantel
Feistmantel Józef
Josephus Faistmantl (Feystmantel, Feinsteinmantl, Feistemantell, Feistemantel) Kupiec galanteryjny. Zasiadał w ławie miejskiej do 1749 roku. W czerwcu tego roku został wybrany na urząd rajcy po zmarłym Janie Feliksie Baierze (nr 603). Zasiadał w radzie miasta przez 24 lata. Wszedł w skład rady urzędującej i pełnił funkcję burmistrza dwukrotnie – w latach 1750 i 1763. W 1764 roku został pasowany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego na kawalera Złotej Ostrogi. Posiadał...
Feliks
Feliks
Felix (Szczesny, Szczaszny) Reprezentant kazimierzan, w ławie miejskiej zasiadał w latach 1483–1484 i 1486–1487. Prosto z ławy uzyskał nominację do rady miejskiej, gdzie krzesło rajcy zajął w roku 1488. Do roku 1490 włącznie powoływany był do rady urzędującej-burmistrzowskiej rokrocznie. Jako burmistrz został odnotowany z datą dzienną 25 lutego 1490 roku. W latach 1491, 1492 i 1494 wzmiankowano go już tylko jako rajcę starego – był to schyłek jego...
Feliks ze Stradomia
Feliks ze Stradomia
Felix (Ffelix) de Stradomya, de Ponte Regali Stradomianin, reprezentant przedmieścia Stradom we władzach. Został poświadczony w ławie miejskiej w roku 1502. Do rady miejskiej powołanie uzyskał dwukrotnie: w latach 1505 oraz 1507. W tym ostatnim roku wzmiankowany został w księgach radzieckich miasta Kleparza jako uczestnik toczącego się tam postępowania sądowego. Mógł być jeszcze kilkakrotnie powoływany do rady urzędującej, jednak w tym czasie zaniechano na...
Franciszek Ferek
Ferek Franciszek
Niklosz Fetter
Fetter Niklosz
Piotr Fetter
Fetter Piotr
Petrus Fettir (Peterfettir) Kupiec, odnotowany w księgach miejskich w latach 1410—1435. W roku 1410 został zapisany jako starszy cechu kupieckiego wraz z kilkoma innymi kupcami, wśród nich przyszłymi rajcami: Piotrem Kaldherbergiem (nr 181), Jerzym Morsztynem starszym (nr 182), Pawłem Homanem (nr 169) i Mikołajem Glazerem (nr 194). Karierę we władzach samorządu miasta Piotr rozpocząłw roku 1410, uzyskując powołanie do ławy miejskiej. Ławnikiem był także w latach...
Konrad Fettir
Fettir Konrad
Conradus Fetyr (Fetter) Kupiec, dał początek rozgałęzionej rodzinie Fettirów krakowskich, którzy przez następne ponad 100 lat działali w mieście, wydając znaczących handlowców, tkaczy, sukienników, kuśnierzy i złotników, a jednocześnie kilkakrotnie ważnych urzędników samorządu miejskiego. Konrad Fettir szybko zdobył majątek, co pozwoliło mu się ubiegać o nominację do rady miejskiej. Uzyskał ją dwukrotnie, w latach 1366 i 1368. W...
Obraz Nicolaus Ffreyberg
Ffreyberg Nicolaus
                  
Marcin Fichauser
Fichauser Marcin
Martinus Fihausser (Fihauser, Vichauser) Kupiec, urodzony w Baltersdorf (Prusy Królewskie). Prawo miejskie krakowskie przyjął w roku 1568. W latach 1580–1586 zasiadał w ławie miejskiej. W roku 1585 bronił przed królem interesów pospólstwa w konflikcie z radą. Także w tym roku reprezentował miasto na sejmie w Warszawie. Do rady został powołany w roku 1587 i zasiadał w niej blisko 12 lat. W tym czasie sześć razy wszedł w skład rady urzędującej i...
Alfred Fiderkiewicz
Fiderkiewicz Alfred
Lekarz, dyplomata, poseł do Sejmu RP i Krajowej Rady Narodowej (KRN). Urodzony w 1886 roku w Horodence w rodzinie rzemieślniczej. Po gimnazjum w Stanisławowie zdał maturę w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyjechał do pracy – początkowo był robotnikiem, a po ukończeniu studiów medycznych w Bostonie i kursu specjalistycznego w Nowym Jorku lekarzem ginekologiem. Od 1918 roku docent, od 1920 roku profesor bostońskiego Kolegium Medycyny i Chirurgii. Członek Związku...
Fiedosienko
Fiedosienko
Pułkownik Armii Czerwonej mianowany komendantem miasta po ostatecznym wyparciu Niemców 20 stycznia 1945 roku. Miał pełnię władzy cywilnej, podlegał zwierzchności rosyjskiej. Komendanturę wojenną zlikwidowano po kapitulacji Niemiec 8/9 maja 1945 roku.
Filip powroźnik
Filip powroźnik
Philippus pyetrzig (funifex) Postać prawdopodobnie tożsama z Filipem powroźnikiem, ławnikiem kleparskim z roku 1449– wówczas to Filip wraz z kolegami z ławy pod przewodnictwem podwójciego Jana przyjmowałoświadczenie rajcy i byłego wójta Mikołaja Zaszczytowskiego (nr 4) w sprawie sprzedażyjego ogrodu na Biskupiu, za kościołem Krzyża Świętego, przyszłemu rajcy Piotrowi Okszmarowi(nr 5). Odnotowany jako rajca kleparski w latach 1455 i 1465 – w tym...
Stanisław Filipczyk
Filipczyk Stanisław
Szczęsny Filipiak
Filipiak Szczęsny
Jan Filus
Filus Jan
Kazimierz Fima
Fima Kazimierz
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności