A+ A A-
Tom:
strona:

Nikodem Garbaczyński

tytuł honorowego obywatela podgórza nadany 15 lutego 1900 roku

…uznając Jego niepomierne zasługi położone około dobra miasta Podgórza… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 23)

Nikodem Garbaczyński

 

radca dworu, ustępujący burmistrz miasta Podgórza

 

Fotografia portretowa Nikodema Garbaczyńskiego i własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Nikodem Garbaczyński, prawnik, sędzia, radca dworu, burmistrz miasta Podgórza. Urodzony 13 lipca 1828 r. w Sepicy w powiecie ropczyckim, syn Macieja, dzierżawcy dóbr. Po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1854 r. został praktykantem konceptualistą w magistracie bocheńskim, następnie zajął w Rzeszowie stanowisko radcy sądowego i zastępcy asesora sądu powiatowego w sprawach dochodów skarbowych. W latach 1879–1892 był radcą Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie. W roku 1893 otrzymał tytuł radcy dworu. Od 1896 r. w składzie Rady Miejskiej Podgórza, rok później wybrany podgórskim burmistrzem. Wchodził wówczas w skład rady powiatowej w Wieliczce, był prezesem Kasy Oszczędności Miasta Podgórza oraz prezesem Towarzystwa Upiększania Miasta Podgórza. W 1900 r. ustąpił z burmistrzowskiego stanowiska. Należał do niego dom przy ul. Mickiewicza (obecnie Zamoyskiego). Żonaty z Bronisławą z Łopockich, po śmierci żony, nie mając własnych dzieci, zaopiekował się Celiną Garbaczyńską, córką zmarłego brata. Zmarł 13 kwietnia 1910 r.; pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, następnie – dzięki staraniom Celiny – przeniesiony wraz z żoną na krakowski cmentarz Podgórski nowy.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 2058 podjętą na posiedzeniu 15 lutego 1900 r. (ANK, sygn. 29/53/8, s. 322–323), gdy ze stanowiska burmistrza ustępował uhonorowany tytułem Nikodem Garbaczyński. W uzasadnieniu podniesiono całokształt zasług dla miasta. W czerwcu 1900 r. zapłacono Adamowi Jurczykiewiczowi za wykonanie dyplomu, a Robertowi Jahodzie za jego oprawę. Honorowe obywatelstwo Nikodema Garbaczyńskiego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 23). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz miejsce spoczynku – grobowiec rodzinny na cmentarzu Podgórskim nowym w Krakowie i zbliżenie tablicy nagrobnej.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności