A+ A A-
Tom:
strona:

Adam Gaszowski zwany Czepiel

rajca 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643
burmistrz 1639

Adamus Gasiowski alias Czepiel

W kleparskiej radzie miejskiej stwierdzony od roku 1623, lecz prawdopodobnie zasiadał w niej już wcześniej. W radzie urzędującej-burmistrzowskiej wzmiankowany tylko w 1639 roku, jednak był aktywny w sądownictwie miejskim – w latach 1638 i 1642–1643 z wyboru rady miejskiej pełnił urząd wójta kleparskiego. W 1629 roku sprawował wraz z rajcą Tomaszem Smolińskim (nr 141) funkcję prowizora szpitala św. św. Apostołów Szymona i Judy. Był właścicielem sporego domu z własną studnią i browarem, położonego w nieistniejącym już pasie zabudowy w rejonie dzisiejszej ul. Basztowej i pl. Matejki. Wikłał się w spory sądowe, kilkakrotnie w różnych sprawach odnotowywany w sądzie rajcowskim i wielkorządowym, między innymi w 1623 roku w procesie z Zofią Ciepielowską, wdową po kleparzaninie Grzegorzu Ciepielowskim, prawdopodobnie ojcu rajcy Wawrzyńca Ciepielowskiego (nr 123), wówczas już zamężną ze Stanisławem Będkowskim, czy też w roku 1627 w sporze ze Stanisławem Zdunkiem, mieszczaninem kleparskim. Córka Adama Gaszowskiego Barbara poślubiła mieszczanina kleparskiego Lubczyńskiego, a po jego śmierci wyszła za mąż w 1645 roku za Hiacynta Zatorskiego z Zatora.

Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: początkowy fragment wpisu z 1623 roku
dokumentującego sprawę sądową między Zofią Ciepielowską, po drugim mężu Będkowską,
a Adamem Gaszowskim, rajcą kleparskim – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 70, s. 20)
Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: początkowy fragment wpisu z 1623 roku dokumentującego sprawę sądową między Zofią Ciepielowską, po drugim mężu Będkowską, a Adamem Gaszowskim, rajcą kleparskim – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 70, s. 20)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności