A+ A A-
Tom:
strona:

Gabriel krawiec

rajca 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576
burmistrz 1555, 1556, 1557, 1558, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1576

Gabriel sartor Krawiec kazimierski, na urzędach miejskich zasiadał przez ćwierć wieku. Poświadczony w ławie miejskiej w latach 1552 i 1553, w tym ostatnim roku z jej ramienia uczestniczył w przygotowaniu układu z gminą żydowską w sprawie poszerzenia granic miasta żydowskiego. W roku 1555 uzyskał godność rajcy kazimierskiego. Rajcą był przez dwadzieścia jeden lat, w tym czasie uzyskał dziesięciokrotnie nominację do rady urzędującej-burmistrzowskiej. Byli wraz z rajcą Janem Mrowińskim Płoczywłosem (nr 226) reprezentantami rady miejskiej w toczonym w 1567 roku sporze z ławnikiem Aleksym Rabką, prawdopodobnie synem rajcy Jana Rabki (nr 195), skarżącym radę o prowadzenie agitacji przeciwko jego kandydaturze w wyborach (nominacjach) do rady miejskiej (kandydatury na zwolnione w radzie miejsca wybierali rajcy, ale nowych rajców mianował w oparciu o tę prezentację wielkorządca krakowski) – mocą rozstrzygnięcia Zygmunta Augusta pełnomocnicy rady sprawę wygrali. W 1570 roku rada miejska, porządkująca gruntową własność miejską, wezwała Gabriela krawca, aby wraz z kilkoma innymi osobami od dzisiejszego dnia do dwu niedziel to, co trzymają gruntu mieszczańskiego, wolno miastu puścili. Zmarł w 1577 lub 1578 roku, na zwolnione po jego śmierci miejsce w radzie miejskiej nominację uzyskał w 1579 roku (w latach 1577 i 1578 wyborów do rady nie było) Marcin Gizowski (nr 249).

Dokument wystawiony w 1567 roku w Piotrkowie, w którym Zygmunt August rozstrzygnął sprawę między Aleksym Rabką a burmistrzem
i rajcami kazimierskimi, reprezentowanymi w sporze przez rajców Jana Mrowińskiego Płoczywłosa (nr 226) i Gabriela
krawca, o agitację przeciw wyborowi Rabki na rajcę kazimierskiego; Rabka rajcą nie został – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. IT 1-105)
Dokument wystawiony w 1567 roku w Piotrkowie, w którym Zygmunt August rozstrzygnął sprawę między Aleksym Rabką a burmistrzem i rajcami kazimierskimi, reprezentowanymi w sporze przez rajców Jana Mrowińskiego Płoczywłosa (nr 226) i Gabriela krawca, o agitację przeciw wyborowi Rabki na rajcę kazimierskiego; Rabka rajcą nie został – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. IT 1-105)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności