A+ A A-
Tom:
strona:

Fryderyk Gallik

Rajca 1343
Burmistrz 1343

Fridericus Gallicus

Przedstawiciel licznych mieszczan krakowskich noszących miano Gallicus, co ówcześnie oznaczało Włochów Genueńczyków. Pojawili się w Krakowie w drugiej dekadzie XIV wieku. Fryderyk należał do tych, którzy osiągnęli znaczniejszą pozycję w mieście. W latach 1337—1343 był kilkakrotnie powoływany do ławy miejskiej, a w roku 1343 uzyskał nominację do rady miejskiej. Pierwszy raz odnotowano go w księdze miejskiej w roku 1324, gdy sprzedał kram sukienny Heinemanowi zwanemu Edel (nr 68). Był spokrewniony z rodzinami Keczerów i Wierzynków — spadkobierców Henryka z Kietrza (nr 12), między którymi był Mikołaj Wierzynek starszy (nr 33). W 1338 roku zrzekli się oni na korzyść Fryderyka praw do domu, w którym wcześniej mieszkał Henryk z Kietrza. Fryderyk pozostawił syna Piotra, który podobnie jak ojciec otrzymywał od kolektorów Kamery Apostolskiej znaczne kwoty pieniężne na przechowywanie w depozyt, z obowiązkiem ich rozliczenia i przesłania do bankierów papieskich rezydujących we Flandrii. Córka Fryderyka była żoną Mikołaja, wójta krakowskiego w 1351 roku, określanego w aktach mianem„Mikołaj zięć Fryderyka Galikusa", co wyraźnie świadczy o pozycji rajcy Fryderyka w mieście.

Z „Najstarszej księgi” strona 160 z wpisem z wykazem rajców powołanych do rady miejskiej
na 1343 rok, wśród których został wymieniony Fryderyk Gallik – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 160)
Z „Najstarszej księgi” strona 160 z wpisem z wykazem rajców powołanych do rady miejskiej na 1343 rok, wśród których został wymieniony Fryderyk Gallik – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 160)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności