A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Gaszowiec

Rajca 1468, 1469, 1474
Burmistrz 1468, 1469, 1474

Petrus Gasowiec (Gassowiec, Gaszowyecz, Gąsowic, Gaskiewicz)

Astronom i astrolog, lekarz, profesor i trzykrotny rektor Uniwersytetu Krakowskiego, wywodzący się ze Śląska, ze szlacheckiej rodziny osiadłej we wsi Loźmierza Polska koło Strzelec. Na Uniwersytecie Krakowskim uzyskał stopnie bakałarza i magistra, wyjechał następnie do Perugii na studia medyczne, gdzie uzyskał stopień doktora medycyny. Naukę kontynuował w Kolonii. W roku 1456 powrócił do Krakowa, na Uniwersytecie do śmierci działał na wydziale lekarskim. Był dziekanem tego wydziału w latach 1459 i 1462 oraz rektorem Uniwersytetu w latach 1464—1465, a także w roku 1470. Rok później pojawił się w podążającym do Pragi orszaku Władysława Jagiellończyka, powołanego na tron czeski. Piotr został przyjęty do prawa miejskiego w roku 1464. Tytułował się od tego czasu lekarzem królewskim. W roku 1468 przyjął godność rajcy miejskiego. Został odnotowany w radzie także w latach 1469 i 1474. Był powołany co najmniej jednokrotnie do rady urzędującej, związanej ze sprawowaniem funkcji burmstrza. Zachowały się mowy powitalne jego autorstwa wygłaszane na ratuszu podczas wizyt gości odwiedzających stołeczny Kraków. Piotr prowadził w mieście praktykę lekarską, żył dostanio, będąc właścicielem domu położonego przy Rynku i posiadłości ziemskich, między innymi we wsiach Garlica Górna i Dolna. Dzierżawił plebanię w Kazimierzy Wielkiej. Ożenił się z mieszczką Katarzyną z Homanów. Zmarł z początkiem 1474 roku, wdowa wyszła powtórnie za mąż, a synowie przybrali nazwisko Garlicki.

Dokument wydany w 1468 roku w Krakowie przez Stanisława ze Świeradzic, prepozyta kieleckiego, kanonika i oficjała
generalnego krakowskiego, potwierdzający przyjęcie tytułem pożyczki przez Jana Lutka z Brzezia, biskupa krakowskiego, kwoty
160 grzywien, przeznaczonej na fundację ołtarza św. Agnieszki w kościele Mariackim, czego dokonano w obecności świadków,
w tym Piotra Gaszowca, doktora medycyny i rajcy krakowskiego – oraz powiększenie zapisu imienia i tytułu naukowego
(Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dok. perg. 180)
Dokument wydany w 1468 roku w Krakowie przez Stanisława ze Świeradzic, prepozyta kieleckiego, kanonika i oficjała generalnego krakowskiego, potwierdzający przyjęcie tytułem pożyczki przez Jana Lutka z Brzezia, biskupa krakowskiego, kwoty 160 grzywien, przeznaczonej na fundację ołtarza św. Agnieszki w kościele Mariackim, czego dokonano w obecności świadków, w tym Piotra Gaszowca, doktora medycyny i rajcy krakowskiego – oraz powiększenie zapisu imienia i tytułu naukowego (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dok. perg. 180)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności