A+ A A-
Tom:
strona:

Paweł Gajosz

rajca 1627, 1628
burmistrz 1628

Paulus Gajos

Podobnie jak kilku innych rajców kleparskich z tego okresu (na przykład Prokop Radziecki – nr 136, Krzysztof Srodka – nr 137, Jan Czubrowski – nr 139), ze względu na zaginięcie ksiąg miejskich znany tylko z zapisków w aktach sądowych wielkorządcy krakowskiego – Paweł Gajosz, rajca kleparski, toczył w latach 1627–1628 spór z Janem Francowicem o zobowiązania obciążające masę spadkową po zmarłym Wojciechu Rodowicu zwanym Szatanowskim. W roku 1639 odnotowana została córka Pawła Gajosza Anna, żona Wojciecha Bierona.

Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: początkowy fragment wpisu z 1628 roku,
dokumentującego spór sądowy o obciążenie masy spadkowej po zmarłym Wojciechu Rodowicu zwanym Szatanowskim,
toczony między Janem Francowicem a Pawłem Gajoszem, rajcą kleparskim – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 70, s. 372)
Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: początkowy fragment wpisu z 1628 roku, dokumentującego spór sądowy o obciążenie masy spadkowej po zmarłym Wojciechu Rodowicu zwanym Szatanowskim, toczony między Janem Francowicem a Pawłem Gajoszem, rajcą kleparskim – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 70, s. 372)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności