A+ A A-
Tom:
strona:

Andrzej Gałka

rajca 1420, 1423, 1424, 1435, 1439, 1441
burmistrz 1420, 1423, 1424, 1435, 1439, 1441

Andreas Galka (Galca, Galba, Galca)

Mieszczanin, być może rodzinnie powiązany z osobami odnotowanymi w roku 1409 w księgach ławniczych jako Marcin Galka i jego żona Galczina. Nie „terminował” w ławie miejskiej, nie angażował się też w wójtostwo, we władzach miejskich zdobył od razu godność rajcy – był rajcą urzędującym sześciokrotnie, w przedziale lat 1420–1441. W roku 1435 wraz z innymi rajcami poświadczał, że Klemens Chada (nr 75), wykonawca woli Agnieszki, wdowy po Mikołaju Wichrze, w obecności jego córki Doroty, zrezygnował z połowy łanu we wsi Czyżowa na rzecz Wojciecha Czipki i jego syna Mikołaja oraz ich spadkobierców. W sprawie dotyczącej tej samej ziemi wziął udział także w roku 1439, gdy wraz z innymi powołanymi na ten rok rajcami po śmierci Wojciecha Czipki potwierdzał wolę Katarzyny, wdowy po nim, oraz córki Małgorzaty, które ową połowę łanu przekazały cechowi kazimierskich piwowarów. Także w 1435 roku, jako rajca urzędujący, potwierdził (wraz z kolegami z rady), że Jakub z Włocławka, lekarz króla Władysława Warneńczyka, polecił egzekutorom testamentu ufundować ze swojego majątku ołtarz w kościele św. Michała na Skałce, na cześć Podniesienia i znalezienia Świętego Krzyża, z prawem patronatu oddanym w ręce rajców Kazimierza i z uposażeniem altarzysty w wysokości 14 grzywien rocznego czynszu. W tym samym roku członkowie rady z Andrzejem Gałką w składzie odstąpili Jurkowi garncarzowi i jego żonie Konstancji plac miejski położony poza murami miasta przy ul. Szewskiej, niedaleko brzegu Wisły, na drodze z Kazimierza na Stradom, za czynszem rocznym pół grzywny. Z kolei w 1439 roku Andrzej Gałka wraz z innymi rajcami poświadczyli, że Maciej Pusdro odstąpił swój dom z ogrodem położony na Blechu, przedmieściu miasta, Grzegorzowi rybakowi zwanemu Okwn (Okoń?). Andrzej Gałka żonaty był z Dorotą, mieli trzy córki: Annę, Barbarę i Agnieszkę (Agnet). Posiadał dom położony przy ul. św. Jakuba, w 1418 roku po sąsiedzku z domami Mikołaja Stricharskiego i Michała Witanowskiego, naprzeciwko domu Wawrzka Lisskowicza. Wyrazem uzyskanej pozycji było nabycie w 1421 roku domu położonego w rynku kazimierskim – sprzedającym był wieloletni rajca Teodoryk sukiennik (nr 61), nowym sąsiadem stał się rajca Wojciech Lisek (nr 82). W roku 1427 Andrzej Gałka zawarł z żoną umowę na przeżycie, zabezpieczającą interesy córek i jednocześnie przewidującą legat dla kościoła Bożego Ciała.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1416–1433: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1424,
z Andrzejem Gałką w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/2, k. 121)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1416–1433: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1424, z Andrzejem Gałką w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/2, k. 121)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności