A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Gałeczka młodszy

Rajca 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768
Burmistrz 1743, 1746, 1750, 1752, 1764

Joannes Gałeczka

Przedstawiciel rodziny przybyłej ze Śląska, ze Strzelec Wielkich. Był synem Jana Gałeczki starszego (nr 577) – rajcy krakowskiego w latach 1706–1726. Przed wejściem do rady piastował urząd syndyka miejskiego – do 1742 roku, kiedy to został obrany rajcą na miejsce zwolnione po śmierci Ludwika Guilhauma (nr 587). W radzie zasiadał przez 26 lat – do 1768 roku. W tym czasie pięciokrotnie wszedł w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Jako rajca w 1745 roku był lonerem. W 1757 roku ożenił się z Julią (Julianną) z Laskiewiczów. Jan Gałeczka młodszy był prawnikiem i głównie z tej profesji czerpał dochody. Zmarł przed 18 marca 1768 roku, wtedy na jego miejsce wybrano nowego rajcę – Jana Fryderyka Sztumera (nr 633).

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 strony 76–77 z wpisem z 1742 roku o wyborze
do rady miejskiej po śmierci Ludwika Guilhauma (nr 587) nowego rajcy Jana Gałeczki, jak zapisano: „powszechnie szanowanego,
uczciwego, pełnego poświęcenia dla dobra publicznego, erudytę, znawcę literatury i prawa” – oraz powiększenia zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 76–77)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 strony 76–77 z wpisem z 1742 roku o wyborze do rady miejskiej po śmierci Ludwika Guilhauma (nr 587) nowego rajcy Jana Gałeczki, jak zapisano: „powszechnie szanowanego, uczciwego, pełnego poświęcenia dla dobra publicznego, erudytę, znawcę literatury i prawa” – oraz powiększenia zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 76–77)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności