A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Gałeczka starszy

Rajca 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726
Burmistrz 1720, 1723

Joannes Galecza

Kupiec krakowski. Pochodził ze Strzelc Wielkich na Śląsku, prawo miejskie przyjął w 1691 roku. W Krakowie został subiektem u Henryka Kluga. Do ławy miejskiej dostał się w 1704 roku po rezygnacji Andrzeja Gładyszewicza, który został karmelitą bosym. Do roku 1704 wchodził w skład quadragintaviratu. W ławie zasiadał przez dwa lata. W 1706 roku został wybrany na urząd rajcy po zmarłym Kazimierzu Głuchowskim (nr 576). W ciągu 20 lata zasiadania na krześle rajcowskim jedynie dwa razy wszedł w skład rady urzędującej i pełnił na przemian z innymi rajcami funkcję burmistrza. Podczas zarazy w latach 1707–1709 udał się z większością rajców do Niepołomic. Do miasta powrócił w lutym 1709 roku. Posiadał dwa kramy żelazne, za które płacił roczny czynsz 260 złotych polskich. Był prowizorem kościoła św. Wojciecha. W 1700 roku skarżył się przed władzami miasta na byłego prowizora tegoż kościoła, że ten przywłaszczył sobie rzeczy i dokumenty kościelne i nie zwracał ich. Był właścicielem kamienicy przy ul. Floriańskiej 9. Ożenił się z Anną z Żywieckich (córką Jana i Magdaleny). Mężem ich córki Marianny został w 1753 roku przyszły rajca Stanisław Jan Kanty Fachinetti (nr 625). Ich syn Jan podobnie jak ojciec piastował urząd rajcy i był burmistrzem (nr 607). Jan Gałeczka starszy zmarł przed 27 lutego 1726 roku, wtedy na jego miejsce powołano rajcę Michała Szastera (nr 600).

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 39 z wpisem z 1706 roku
o wyborze do rady po śmierci Kazimierza Głuchowskiego (nr 576) nowego rajcy Jana Gałeczki,
męża, jak zapisano, „wspaniałych cnót i nieposzlakowanej opinii, z nadzieją wszystkich, że w swej pracy
dla publicznego dobra będzie naśladował swoich poprzedników” – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 39)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 39 z wpisem z 1706 roku o wyborze do rady po śmierci Kazimierza Głuchowskiego (nr 576) nowego rajcy Jana Gałeczki, męża, jak zapisano, „wspaniałych cnót i nieposzlakowanej opinii, z nadzieją wszystkich, że w swej pracy dla publicznego dobra będzie naśladował swoich poprzedników” – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 39)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności