A+ A A-
Tom:
strona:

Gotfryd Gallik

Rajca 1372
Burmistrz 1372

Gotfridus Gallicus

Kupiec pochodzący z Genui, przedstawiciel licznych przybyszów z Włoch posługujących się przydomkiem Gallicus. Żupnik generalny Bochni i Wieliczki. W księgach miejskich odnotowany jako rajca miejski w roku 1372. W trakcie tej kadencji wydarzył się poważny incydent: wielkorządca krakowski Bodzanta, łamiąc przywileje posiadane przez miasto, aresztował dwóch urzędujących rajców, Gotfryda Gallika i Bartka Streyta (nr 92). Zostali uwięzieni na zamku, z zarzutem dopuszczenia się kradzieży i rozboju, czego w rzeczywistości dopuścił się niejaki Maczek, co zresztą się niebawem wyjaśniło. Gotrfryd był właścicielem domu położonego przy ul. Grodzkiej - w 1373 roku sprzedał go przyszłemu rajcy Janowi Piczczinowi starszemu (nr 135). Posiadał także dom murowany położony na rogu Rynku i ul. Wiślnej, a od roku 1375 także kram zakupiony od Bartfala. Toczył spory majątkowe z Grzegorzem aptekarzem i Małgorzatą, wdową po Tomaszu, zakończone „wieczną zgodą” zatwierdzoną przez sąd polubowny z Goczem Czinem (nr 97), Piotrem Melczerem (nr 88) i Janem Piczczinem starszym w składzie. Zmarł przed 11 lipca 1393 roku.

Z księgi ławniczej obejmującej lata 1365–1376 strony 168–169 z wpisem z 1373 roku, stwierdzającym, że na rozprawie
ławniczej Gotfryd Gallik zobowiązał się zapłacić należna kwotę z części domu Ottona niejakiemu Piotrowi Winkinberkowi,
w terminie do św. Jakuba – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 2, s. 168–169)
Z księgi ławniczej obejmującej lata 1365–1376 strony 168–169 z wpisem z 1373 roku, stwierdzającym, że na rozprawie ławniczej Gotfryd Gallik zobowiązał się zapłacić należna kwotę z części domu Ottona niejakiemu Piotrowi Winkinberkowi, w terminie do św. Jakuba – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 2, s. 168–169)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności