A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub płatnerz młodszy

rajca 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534
burmistrz 1524, 1525, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534

Jacobus gladiator

Stradomianin, być może syn Jakuba płatnerza starszego (nr 161) – dziedziczenie przez syna, szczególnie pierworodnego, imienia i profesji (warsztatu) po ojcu było przyjętym i stosowanym zwyczajem. Jakub płatnerz młodszy w radzie miejskiej zasiadał od 1524 roku, odnotowywany był jako rajca przez dziesięć lat. Z wyłączeniem roku 1526 w każdym z tych lat był nominowany do rady urzędującej-burmistrzowskiej. Żonaty z Zofią, która w roku 1556 jako wdowa pojawiła się w księgach sądowych wielkorządcy krakowskiego.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1521–1533: fragment wpisu dokumentującego
wybór rady urzędującej na rok 1525, z Jakubem płatnerzem młodszym w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 9, s. 68–69)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1521–1533: fragment wpisu dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1525, z Jakubem płatnerzem młodszym w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 9, s. 68–69)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności