A+ A A-
Tom:
strona:

Henryk Jabłoński

tytuł honorowego obywatela nadany 5 stycznia 1988

tytuł honorowego obywatela anulowany 8 maja 1992 roku

Henryk Jabłoński

 

były przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

 

Zdjęcie portretowe Henryka Jabłońskiego z ok. 1975 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Henryk Jan Jabłoński, historyk, profesor, działacz partyjny Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, polityk Polski Ludowej, przewodniczący Rady Państwa PRL. Urodzony 27 grudnia 1909 r. w Starym Waliszewie w powiecie łowickim. Od 1931 r. w PPS, od 1948 w PZPR – w najwyższych władzach centralnych. Po wrześniu 1939 r. we Francji, walczył o Narwik, działał we francuskim ruchu oporu. Od 1950 r. profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim, od 1956 r. w Polskiej Akademii Nauk, jej długoletni wiceprezes. Poseł do Krajowej Rady Narodowej i Sejmu Ustawodawczego z PPS, w latach 1952–1989 w Sejmie PRL w ławach PZPR. Od 1965 minister szkolnictwa wyższego, w latach 1966–1972 minister oświaty i szkolnictwa wyższego. Przez trzy kadencje, w latach 1972–1985, przewodniczący Rady Państwa. W latach 1978–1990 przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – na cel tej odnowy wprowadził stałą pozycję w budżecie państwa (obecnie w gestii prezydenta RP). Doktor h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni. Odznaczony m.in. Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Sztandaru Pracy I kl., wśród zagranicznych odznaczeń francuski Krzyż Wielki Orderu Legii Honorowej i austriacka Wielka Gwiazda Odznaki Honorowej za Zasługi. Zmarł 27 stycznia 1989 r. w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Tytuł nadany uchwałą Rady Narodowej Miasta Krakowa nr XXXIII/193/88 podjętą 5 stycznia 1988 r., gdy przewodniczącym Rady był Apolinary Kozub, a urząd prezydenta miasta sprawował Tadeusz Salwa. W uzasadnieniu uchwały nadającej honorowy tytuł wyeksponowano zasługi Henryka Jabłońskiego w utworzeniu i prowadzeniu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wręczenie dyplomu honorowego obywatelstwa nastąpiło na uroczystej sesji Rady Narodowej 18 stycznia 1988 r. zwołanej w 43. rocznicę wyzwolenia Krakowa spod okupacji niemieckiej. Uchwałę Rady Narodowej Miasta Krakowa o nadaniu honorowego obywatelstwa Henrykowi Jabłońskiemu anulowano uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LI/357/92 podjętą 8 maja 1992 r. (patrz także s. 120–122).

 

Wręczenie dyplomu oraz ozdobnej patery z motywami krakowskich zabytków, w sali Obrad Rady 18 stycznia 1988 r. Widoczni: drugi od prawej strony – Henryk Jabłoński, trzeci – przewodniczący Rady Apolinary Kozub, czwarty – prezydent miasta Tadeusz Salwa; wystąpienie uhonorowanego z mównicy prezydialnej sali Obrad Rady.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności