A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub syn sołtysa młodszy

rajca 1431, 1432, 1454
burmistrz 1431, 1432, 1454

Jacobus sculteti (scholtis)

Kazimierzanin, określany jako „syn sołtysa” (choć ojciec niekoniecznie musiał być sołtysem, mógł jedynie używać takiego przydomka). W roku 1431 został odnotowany w składzie rady kazimierskiej, między innymi z Jakubem stolarzem (nr 100) – nie są to zatem postaci tożsame. Zasiadał w radzie urzędującej w latach 1431, 1432 i 1454. W roku 1454 potwierdzał wraz z radą, że Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu (nr 99) i jego żonie Małgorzacie ogród na Blechu, za czynszem dla rady miejskiej i kościoła św. Stanisława na Skałce. W 1433 roku pełnił urząd wójta kazimierskiego – wówczas to wraz z ławą miejską przyjął oświadczenie Małgorzaty, żony Wincentego ze Stradomia, w sprawie zrzeczenia się sukcesji po rodzicach w Bochni.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1416–1433: fragment wpisu dokumentującego
wybór rajców na rok 1431, z Jakubem synem sołtysa młodszym w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/2, k. 215)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1416–1433: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1431, z Jakubem synem sołtysa młodszym w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/2, k. 215)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności