A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub płatnerz starszy

rajca 1489, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505
burmistrz 1489, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505

Jacobus gladiator (arcufex de Stradomya, de Ponte Regali)

Stradomianin, płatnerz, miecznik (gladiator), określany też jako wytwórca łuków i kusz (arcufex). W ławie kazimierskiej na miejscu zarezerwowanym dla przedstawiciela Stradomia zasiadał w latach 1483 i 1486–1489. Z ławy przeszedł do rady miejskiej w roku 1489. Rajcą urzędującym- burmistrzem był w latach 1489, 1492–1494, 1497–1499 i 1501–1505. Jako rajca stary został wzmiankowany w latach 1495, 1496 i 1500. Od roku 1490 do roku 1493 rokrocznie powierzano mu urząd wójta stradomskiego. Być może był ojcem Jakuba płatnerza młodszego (nr 191).

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1481–1508: fragment wpisu dokumentującego wybór rady
urzędującej na rok 1498, z Jakubem płatnerzem starszym w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 7, s. 333)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1481–1508: fragment wpisu dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1498, z Jakubem płatnerzem starszym w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 7, s. 333)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności