A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub stolarz

rajca 1428, 1430, 1431
burmistrz 1428, 1430, 1431

Jacobus mensator (mensifex)

Stradomski stolarz, reprezentant przedmieścia stradomskiego we władzach miejskich. Zasiadał w radzie urzędującej-burmistrzowskiej trzykrotnie w latach 1428–1431. W 1430 roku, zasiadając w radzie miejskiej, wraz z innymi ówczesnymi rajcami potwierdził przekazanie przez Wichra połowy łanu w Czyżowej na rzecz Jakuba Taube Czecha i jego żony Marty oraz ich spadkobierców. W roku 1425 odnotowano dom Jakuba położony w Stradomiu, w sąsiedztwie domu, którego właścicielem był Michał feilsmit, oraz domu świeżo zakupionego przez Mikołaja Friemuta (nr 92) i jego żonę Dorotę od Mikołaja Opoczka. Być może jest tożsamy z rajcą Jakubem odnotowanym w 1441 roku, brak jednak wystarczających podstaw do łączenia tych postaci na podstawie dostępnych źródeł.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1416–1433: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1430,
z Jakubem stolarzem w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/2, k. 203)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1416–1433: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1430, z Jakubem stolarzem w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/2, k. 203)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności