A+ A A-
Tom:
strona:

Wojciech Jabłoński

rajca 1616
burmistrz 1616

Albertus Jablonsky

Rajca kleparski stwierdzony w księdze sądu wójtowskiego jurydyki Biskupie – w księgach kleparskich w okresie tym (po pożarach) występuje poważna luka. Wojciech Jabłoński wraz z rajcą Karolem Kanesiusem (nr 119) reprezentowali w 1616 roku Kleparz w sprawie dotyczącej czopowego za piwo częstochowskie, toczonej przed biskupskim wójtem.

Z księgi protokołów sądu wójtowskiego jurydyki Biskupie obejmującej lata 1615–1629: fragment wpisu z 1616 roku dotyczącego
sprawy o czopowe za piwo częstochowskie, w której to sprawie Kleparz reprezentowali rajca Karol Kanesius (nr 119)
i rajca Wojciech Jabłoński – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Jur. I-20, s. 9v)
Z księgi protokołów sądu wójtowskiego jurydyki Biskupie obejmującej lata 1615–1629: fragment wpisu z 1616 roku dotyczącego sprawy o czopowe za piwo częstochowskie, w której to sprawie Kleparz reprezentowali rajca Karol Kanesius (nr 119) i rajca Wojciech Jabłoński – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Jur. I-20, s. 9v)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności