A+ A A-
Tom:
strona:

Antoni Jagło

komisarz Obwodu III 1881 - 1885

                       

Z akt magistrackich Rewizje kościołów, bożnic, lokali publicznych pod względem bezpieczeństwa, nadzór policyjno-
-budowlano-pożarowy wydany w 1885 r. okólnik w sprawie komisji badającej bezpieczeństwo wyjść z kościołów –
na jego drugiej stronie potwierdzenie zapoznania się złożone przez komisarza Antoniego Jagłę
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 7944, s. 325–326)
Z akt magistrackich Rewizje kościołów, bożnic, lokali publicznych pod względem bezpieczeństwa, nadzór policyjno- -budowlano-pożarowy wydany w 1885 r. okólnik w sprawie komisji badającej bezpieczeństwo wyjść z kościołów – na jego drugiej stronie potwierdzenie zapoznania się złożone przez komisarza Antoniego Jagłę (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 7944, s. 325–326)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności