A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub bartnik

rajca 1427
burmistrz 1427

Jacobus melifex de Stra[domia]

Bartnik, pszczelarz, ale mógł też wytwarzać barcie, kłody i ule pszczele – wówczas być może wchodziłaby w grę tożsamość z postacią Jakuba stolarza (nr 100). Reprezentant Stradomia we władzach kazimierskich. Do rady miejskiej wszedł w roku 1427, zasiadł w składzie urzędującym-burmistrzowskim. Wraz z Piotrem Czarnym starszym (nr 99) debiutował wówczas w radzie miejskiej, w której ośmioosobowym składzie czterech rajców legitymowało się już znacznym stażem: Klemens Chada (nr 75) od 1411 roku, Jan Koch (nr 77) od 1412 roku, Marek kowal (nr 78) i Andrzej Wałach (nr 79) od roku 1413. W kolejce do burmistrzowania Jakub z Piotrem Czarnym znajdowali się na końcu.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1416–1433: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1427,
z Jakubem bartnikiem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/2, k. 165)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1416–1433: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1427, z Jakubem bartnikiem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/2, k. 165)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności