A+ A A-
Tom:
strona:

Uniwersytet Jagielloński

złoty medal oznaczony numerem 3 przyznany 7 lipca 1999 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXV/177/99)

Uniwersytet Jagielloński

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 12 maja 2000 r. w katedrze na Wawelu. Wystąpienie rektora UJ prof. Franciszka Ziejki oraz herb uczelni.

 

Uniwersytet Jagielloński, publiczna szkoła wyższa, najstarszy polski, jeden z najstarszych w Europie uniwersytet; ufundowany w 1364 r. przez króla Kazimierza III Wielkiego, odnowiony w 1400 r. dzięki fundacji królowej Jadwigi. Pierwotnie pod nazwą Studium Generale, od końca XVI w. Akademia Krakowska, w latach 1777–1786 Szkoła Główna Koronna, po 1795 r. Szkoła Główna Krakowska, od 1817 r. Uniwersytet Jagielloński. W 1950 r. wyłączono z niego Wydział Lekarski, tworząc Akademię Medyczną w Krakowie – przywrócenie do Uniwersytetu nastąpiło w 1993 r. W 1953 r. wydzielono z UJ wydziały Rolniczy i Leśny, które dały początek dzisiejszemu Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie, w 1954 r. zlikwidowano Wydział Teologiczny, jego kontynuatorem stał się dzisiejszy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie na Uniwersytecie działa 16 wydziałów, w tym 3 medyczne, które tworzą Collegium Medicum, aktualnie uczelnia kształci ponad 38 tys. studentów. Miasto Kraków uhonorowało Uniwersytet złotym medalem „Cracoviae Merenti” w 1999 r. w 600-lecie odnowienia.

Złoty medal nr 3 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXV/177/99 podjętą 7 lipca 1999 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Andrzej Gołaś, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie to nastąpiło w jubileusz 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej. Wręczenie medalu z dyplomem miało miejsce 12 maja 2000 r. podczas uroczystej sesji RMK, która odbyła się w bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu (uroczystość połączona z wręczeniem tej samej klasy medalu Biskupstwu Krakowskiemu). Akt nadania i wręczenia odznaczenia uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Odbiór medalu i dyplomu z rąk prezydenta miasta i przewodniczącego RMK; akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności