A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub z Nysy

Wójt 1257 - 1264

Jacobus de Nyża

Wraz z Gedkiem Stilvoytem (nr 3) i Dytmarem zwanym Wolkiem (nr 5) był jednym z trzech zasadźców gminy krakowskiej i zarazem jednym z jej trzech pierwszych wójtów. W dokumencie lokacyjnym został określonyjako Jakub były sędzia z Nysy. W źródłach śląskich został poświadczony w roku 1254 na urzędzie sołtysa w Nysie. Zatem legitymował się doświadczeniem w urządzaniu i prowadzeniu spraw miejskich. Pomimo że pełnił urząd dziedzicznego, dożywotniego wójta, nie zabawił w Krakowie długo. W 1264 roku Kraków miał już tylko nowego wójta, imieniem Raszko (nr 6), zatem Jakub z Nysy swoją działalność w naszym mieście musiał zakończyć przed tym rokiem. O tym, czy wzorem swoich współtowarzyszy — zasadźców Krakowa — kontynuował aktywność „miastotwórczą” gdzie indziej, źródła milczą.

Powiększenie fragmentu aktu lokacyjnego Krakowa z 1257 roku – oraz powiększenie zapisu imienia wójta
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 2)
Powiększenie fragmentu aktu lokacyjnego Krakowa z 1257 roku – oraz powiększenie zapisu imienia wójta (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 2)

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności