A+ A A-
Tom:
strona:

Kasper Zajfert

rajca 1511, 1512, 1513, 1514
burmistrz 1511, 1512, 1513, 1514

Caspar Zaifert (Zayferth)

Reprezentant mieszczan kazimierskich w radzie miejskiej, odnotowany jako rajca urzędujący w kolejnych latach od roku 1511 do roku 1514 włącznie. Nominacje te uzyskiwał za kadencji na urzędzie wielkorządcy krakowskiego Andrzeja Kościeleckiego, żupnika wielicko-bocheńskiego, związanego rodzinnie z wybitnymi rajcami i burmistrzami krakowskimi: Sewerynem Bethmanem i Janem Bonerem.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1509–1533: fragment wpisu
dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1514, z Kasprem Zajfertem w składzie –
zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 8, s. 325)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1509–1533: fragment wpisu dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1514, z Kasprem Zajfertem w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 8, s. 325)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności