A+ A A-
Tom:
strona:

Hieronim Zalaszowski młodszy

Rajca 1598, 1599
Burmistrz 1598, 1599

Hieronymus Zalasowsky

Kupiec, syn Hieronima starszego (nr 388) i Małgorzaty z Zatorskich, brat Katarzyny, żony rajcy Stanisława Konradta (nr 470), i Izabeli, żony rajcy Zygmunta Alantsee (454). Bez uprzedniego zasiadania w ławie sądowej uzyskał w roku 1598 nominację do rady miejskiej. Zasiadał w niej krótko, zaledwie niepełne półtora roku. Zgodnie z zasadami w roku otrzymania nominacji do rady wszedł w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Powołanie do rady urzędującej otrzymał także w roku 1599, jednak prawdopodobnie nie zdążył już włożyć burmistrzowskiego pierścienia: jako młodszy stażem znajdował się na dalszej pozycji na liście rajców mających kolejno pełnić funkcję burmistrza – Hieronim zmarł, zanim nadeszła jego kolej. Wraz z rajcą Adamem Nagothem (nr 434) od roku 1599 roku pełnił funkcję prowizora szpitala św. Ducha, a jednocześnie szpitala św. św. Sebastiana i Rocha. Był właścicielem kamienic położonych przy ulicach Mikołajskiej (obecnie nr 9) i Szczepańskiej (obecnie nr 9). Ożenił się z Anną, córką Jana Zemana, aptekarza krakowskiego. Na wypadek śmierci zabezpieczył żonę na wysoką kwotę 1000 złotych węgierskich. Zmarł 14 kwietnia 1599 roku, został pochowany na cmentarzu kościoła Mariackiego. Zwolnione po nim miejsce w radzie miejskiej zajął Hieronim Horlemes (nr 448).

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1598–1601 fragment strony 9 z listą rajców urzędujących,
nominowanych na rok 1598, wśród których znajduje się Hieronim Zalaszowski – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 455, s. 9)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1598–1601 fragment strony 9 z listą rajców urzędujących, nominowanych na rok 1598, wśród których znajduje się Hieronim Zalaszowski – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 455, s. 9)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności