A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Zakrzowski

rajca 1455, 1458
burmistrz 1455, 1458

Johannes Zacrzowsky

Prawdopodobnie syn Stanisława Zakrzowskiego z Florencji-Kleparza, odnotowanego w najstarszej księdze grodzkiej krakowskiej w roku 1421, gdy poręczał za Wacława zwanego Popkiem, nowego wójta kleparskiego. Możliwe, że Stanisław wywodził się z Zakrzowa (w dzisiejszej gminie Niepołomice). Jan Zakrzowski odnotowany został jako rajca w latach 1455 i 1458. W tym ostatnim roku zawarł umowę dzierżawy z Heleną, wdową po Tomaszu Pszonce z Więcławic, biorąc na trzy lata dziedzinę tamże położoną (na południe od Krakowa, w dolinie Dłubni, w dzisiejszej gminie Michałowice), czego ślad przetrwał w aktach ziemskich województwa krakowskiego – w księdze dla powiatu krakowskiego.

Z księgi ziemskiej krakowskiej obejmującej lata 1457–1463: fragment wpisu z 1458 roku stwierdzającego wydzierżawienie
przez Helenę, wdowę po Tomaszu Pszonce z Więcławic, rajcy Janowi Zakrzowskiemu dziedziny położonej
w tychże Więcławicach – zbliżenie zapisu imienia, urzędu i obywatelstwa
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Terr. Crac. 15, s. 735)
Z księgi ziemskiej krakowskiej obejmującej lata 1457–1463: fragment wpisu z 1458 roku stwierdzającego wydzierżawienie przez Helenę, wdowę po Tomaszu Pszonce z Więcławic, rajcy Janowi Zakrzowskiemu dziedziny położonej w tychże Więcławicach – zbliżenie zapisu imienia, urzędu i obywatelstwa (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Terr. Crac. 15, s. 735)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności