A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Gaudenty Zacherla

Rajca 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696
Burmistrz 1679, 1680, 1685, 1686, 1688, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696

Joannes Zacherla

Kupiec korzenny, syn rajcy Sebastiana Zacherli (nr 505). Sekretarz królewski, prowizor kościoła Mariackiego. W roku 1661 został powołany do ławy miejskiej. Zasiadając w ławie, zajmował się w 1663 roku rewizją murów miejskich. Na urząd rajcy został wybrany w 1678 roku na miejsce po Franciszku Cyrusie (nr 499). W radzie zasiadał przez blisko 20 lat. W tym czasie 12 razy wchodził w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Był przedstawicielem Krakowa w sądzie 6 miast. Podczas epidemii w 1677 roku pozostał w Krakowie, dbając o porządek i bezpieczeństwo. Przeprowadził spis zmarłych – na liście znalazło się ponad 21 tysięcy ofiar. Największym jego przedsięwzięciem jako rajcy był restauracja wieży ratuszowej na Rynku po pożarze wywołanym uderzeniem pioruna w 1680 roku. Był inicjatorem tego projektu i nadzorował go z największą uwagą – udało mu się nawet zaangażować samego Jana III Sobieskiego; wieża została wówczas nieco podniesiona i nakryta nowym hełmem miedzianym, zadbano także o zegar. W roku 1691 zaangażowany był w projekt uporządkowania archiwum miejskiego i sporządzenia kopiarza najważniejszych przywilejów miejskich (zwanego potem Kodeksem Zaleskiego). Dzięki jego staraniom dokonano restauracji kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej w kościele Mariackim. Po ojcu odziedziczył część rodzinnej kamienicy na Rynku (obecnie nr 42). Dzierżawił też plac nad brzegiem dawnego koryta Wisły za bramą Nową. Razem z Andrzejem Stanisławem Krauzem (nr 559) ufundował złotą monstrancję do kościoła Mariackiego. Z żoną Zofią, córką Jakuba Celesty (nr 495) i Anny Paczkówny, miał córkę Dorotę, która miała dwóch mężów: Jana Krakiera (nr 545) i Stanisława Węgrzynowicza (nr 580). Miał też syna, który w 1723 roku został królem kurkowym. Zmarł 4 maja 1696 roku. Pochowano go pięć dni później w kościele Mariackim. Jego miejsce w radzie zajął Flawiusz Marchetti (nr 564).

Strona tytułowa wydanego drukiem w Krakowie w 1690 roku kazania księdza Szymona Karpińskiego, adresowanego do rajców krakowskich. Kazanie ukazało się za kadencji burmistrzowskiej (tu nazwanej „prezydencją”) Jana Gaudentego Zacherli (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 36582 II Mag. St. Dr.)
Strona tytułowa wydanego drukiem w Krakowie w 1690 roku kazania księdza Szymona Karpińskiego, adresowanego do rajców krakowskich. Kazanie ukazało się za kadencji burmistrzowskiej (tu nazwanej „prezydencją”) Jana Gaudentego Zacherli (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 36582 II Mag. St. Dr.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności